X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32425
Dział: Przedszkole

Przykładowe scenariusze zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - cykl tematyczny "My animals. Poznajemy nazwy zwierzątek"

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęć: 20 min.
Temat: My animals. Poznajemy nazwy zwierzątek.
Słownictwo: cat, dog, monkey, lion.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: „This is...” „Look, what animals can you see?”, „How are yoy?”.
Cele:
dziecko zna i rozumie proste polecenia w języku angielskim: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes;
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „This is...”, „How are you?”.
dziecko pozna wybrane nazwy zwierząt w języku angielskim;
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Sit down, Stand up”;
dziecko z pomocą nauczyciela potrafi zaśpiewać piosenkę „The dogs in the yard go woof...”;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane zwierzę spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych/flashcards i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca z całą grupą – chóralne powtarzanie;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami, pluszaki-zwierzątka, kartki papieru, kredki.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1:
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Piosenka ilustrowana gestem – dzieci śpiewają piosenkę „Sit down, Stand Up” oraz ilustrują gestami poszczególne słowa: sit down – siadają na dywanie; clap, clap, clap – klaszczą; stand up – wstają; stamp, stamp, stamp – tupią nogami; sit and stand – na przemian siadają i wstają.
Sit down, sit down 3x
Clap, clap, clap.
Stand up, stand up 3x
Stamp, stamp, stamp
Sit and stand 2x
Clap, clap, clap, clap.
Stamp, stamp, stamp
Sit and stand 2x
Clap, clap, clap, clap.
Stamp, stamp, stamp
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2:
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami (cat, dog, monkey, lion.) i wymienia ich nazwy. Następnie nauczyciel podaje pierwszemu dziecku kartę i zachęca dziecko do powtórzenia tego wyrazu. Dziecko powtarza i podaje kartę dziecku siedzącemu obok, które powtarza tą samą czynność, wymawiając słowo. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali wszystkie dzieci.
Zabawa “What’s missing?”. Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu “Close your eyes”. Następnie zakrywa jakiś obrazek i prosi o otworzenie oczu. „Open your eyes. What’s missing?” Dzieci odgadują jakiej karty brakuje.
Nauczyciel rozkłada pluszaki przed dziećmi, układa ze sznurka okrąg, a następnie włącza nagrania różnych odgłosów zwierząt. Zadaniem dzieci jest włożenie w okrąg tych zwierzątek, których odgłosy usłyszały w nagraniu.
Nauczyciel wyciąga po kolei pluszaki z koła i podaje ich nazwy dzieci powtarzają.
Nauczyciel wsadza pluszaki do worka. Dzieci po kolei podchodzą i losują jedną. Wyciągając ją muszą podać jej nazwę jeśli się nie uda, idą na koniec kolejki i próbują do skutku.
Nauczyciel włącza piosenkę “The dogs in the yard go woof...” dzieci śpiewają i naśladują odgłosy zwierząt. (melodia na piosenkę The wheeles on the Bus)
The dogs in the yard go woof, woof, woof,
woof, woof, woof,
woof, woof, woof,
The dogs in the yard go woof, woof, woof
All day long
The cats in the house go meow, meow, meow
meow, meow, meow,
meow, meow meow,
The cats in the house go meow, meow, meow,
All day long
The owls in the tree go whoo, whoo, whoo,
whoo, whoo, whoo,
whoo, whoo, whoo
The owls in the tree go whoo, whoo, whoo,
All night long
Nauka wierszyka „Monkey monkey you live in a zoo, monkey monkey how are you?”.
ETAP 3:
Na kartkach papieru dzieci rysują wybrane przez siebie zwierzątko. Następnie nauczyciel zbiera od dzieci wszystkie rysunki. Wybiera niektóre z nich i pokazuje całej grupie. Zadaniem dzieci jest odgadnąć jakie to zwierzątko i nazwać je po angielsku. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali dzieci za ich wysiłek i pracę.
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye, have a nice day,
good-bye, good-bye, come again to play!
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Are you ready? Are you ready?
Are you ready to say bye-bye!


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęć: 20 min.
Temat: My animals. Poznajemy nazwy zwierzątek.
Słownictwo: cat, dog, monkey, lion, elephant, snake, frog, horse, green, brown, grey.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: This is... Look what animals can you see?
Cele:
dziecko zna i rozumie proste polecenia w języku angielskim (Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes;
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „The dogs in the yard go woof...”;
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „This is...”, „Look, what animals can you see?”.
dziecko utrwali nazwy zwierząt poznane na poprzednich zajęciach;
dziecko pozna wybrane nazwy zwierząt w języku angielskim;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane zwierzę spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych/flashcards i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca z całą grupą;
praca indywidualna na forum grupy – wypowiedzi poszczególnych dzieci;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami, ilustracje przedstawiające węża, małpkę, słonia i żabę, nagrania odgłosów zwierząt, karty pracy dla każdego dziecka „Pokoloruj zwierzątko”, kredki.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1:
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki “The dogs in the yard go woof...” dzieci śpiewają i naśladują odgłosy zwierząt. (melodia na piosenkę The wheeles on the Bus)
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2:
Przypomnienie nazw zwierząt poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami (elephant, snake, frog, horse) i wymienia ich nazwy. Następnie nauczyciel podaje pierwszemu dziecku kartę i zachęca dziecko do powtórzenia tego wyrazu. Dziecko powtarza i podaje kartę dziecku siedzącemu obok, które powtarza tą samą czynność, wymawiając słowo. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali wszystkie dzieci.
Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające węża, małpkę, słonia i żabę.
- This is a snake/ a monkey/an elephant/a frog. What colour is the snake/the monkey/the elephant/the frog?
- The snake and the frog are green. The monkey is brown. The elephant is grey. Look once again at the animals. Where is the snake's head?
- Here it is!
- Where is the monkey's head?
- Here it is.
- Where is the elephant's head?
- Here it is.
- Where is the frog's head?
- Here it is.
Następnie nauczyciel rozpoczyna rysowanie zwierząt przedstawionych na kartach na tablicy. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, jakie zwierzątko próbuje narysować nauczyciel (Look, what animals can you see?).
Zabawa „What do lions do?” - naśladowanie odgłosów zwierząt.
Zabawa „Close your eyes and guess the animals”. Po wysłuchaniu odgłosu wydawanego przez zwierzę dzieci odgadują jego nazwę.
- What animal is it? (cat, dog, monkey, lion, elephant, snake, frog, horse).
ETAP 3:
Dzieci otrzymują karty pracy „Pokoloruj zwierzątko” - dzieci kolorują zwierzątka zgodnie z poleceniem:
- Colour two elephants. Colour one snake. Colour five horses. Colour four lions. Colour three monkeys.
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye, have a nice day,
good-bye, good-bye, come again to play!
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland
Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland
Let's go to Poland now
Are you ready?
Are you ready?
Are you ready to say bye-bye?


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 4-latki
Temat: My animals. Poznajemy nazwy zwierzątek.
Słownictwo: cat, dog, monkey, lion, elephant, snake, frog, horse.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: This is... Look what animals can you see?
Cele:
dziecko zna i rozumie proste polecenia w języku angielskim (Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes;
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „The dogs in the yard go woof...”;
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „This is...”, „Look, what animals can you see?”.
dziecko utrwali nazwy zwierząt poznane na poprzednich zajęciach;
dziecko zaśpiewa piosenkę z pomocą nauczyciela „Happy Little Dog”;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane zwierzę spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych/flashcards i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca z całą grupą – chóralne powtarzanie;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami, ilustracja przedstawiająca psa, rysunek z dwoma psami, karta pracy z dwoma psami.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1:
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki “The dogs in the yard go woof...” dzieci śpiewają i naśladują odgłosy zwierząt. (melodia na piosenkę The wheeles on the Bus)
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2:
Przypomnienie nazw zwierząt poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Nauczyciel pokazuje ilustrację przedstawiającą psa. Nauczyciel nazywa i wskazuje wszystkie części ciała psa.
- This is a dog. The dog has the ears, the nose, the eyes and the mouth.
- And you? Where are your eyes? Touch your eyes,
- Where is your nose? Touch your nose.
- Where is your mouth? Touch your mouth.
- Very good! Look again at the dog.
Nauczyciel ponownie pokazuje ilustrację przedstawiającą psa.
- How many dogs can you see? Let's count.
- There is one dog. I can see one dog.
- What about this picture?
Nauczyciel pokazuje ilustrację przedstawiającą dwa psy.
- How many dogs can you see? Let's count.
- There are two dogs. I can see two dogs.
Piosenka ilustrowana gestem – dzieci śpiewają piosenkę „Happy Little Dog” i pokazują części twarzy. Na słowa: happy dog przykurczają ręce przy brodzie i uśmiechają się, udając psa.
Happy Little Dog
I'm happy little dog Happy dog
Look at my eyes Eyes, eyes, eyes
Look at my nose Nose, nose, nose
Look at my ears Ears, ears, ears
Look at my mouth Mouth, mouth, mouth
Look how happy I am!
Dzieci otrzymują karty pracy „Takie same psy” - dziecko uzupełnia brakujące elementy na rysunkach psów, tak by wyglądały identycznie.
- Make the pictures look the same.
- Finish drawing the dogs.
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye, have a nice day,
good-bye, good-bye, come again to play!
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Are you ready? Are you ready?
Are you ready to say bye-bye!


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 3-latki
Czas trwania zajęć: 15 min.
Temat: My animals. Poznajemy nazwy zwierzątek.
Słownictwo: cat, dog, monkey, lion.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: „This is...” „Look, what animals can you see?”, „How are yoy?”.
Cele:
dziecko zna i rozumie proste polecenia w języku angielskim: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes;
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „This is...”, „How are you?”.
dziecko pozna wybrane nazwy zwierząt w języku angielskim;
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Sit down, Stand up”;
dziecko z pomocą nauczyciela potrafi zaśpiewać piosenkę „The dogs in the yard go woof...”;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane zwierzę spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych/flashcards i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca z całą grupą – chóralne powtarzanie;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami, pluszaki-zwierzątka, kartki papieru, kredki.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1:
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Piosenka ilustrowana gestem – dzieci śpiewają piosenkę „Sit down, Stand Up” oraz ilustrują gestami poszczególne słowa: sit down – siadają na dywanie; clap, clap, clap – klaszczą; stand up – wstają; stamp, stamp, stamp – tupią nogami; sit and stand – na przemian siadają i wstają.
Sit down, sit down 3x
Clap, clap, clap.
Stand up, stand up 3x
Stamp, stamp, stamp
Sit and stand 2x
Clap, clap, clap, clap.
Stamp, stamp, stamp
Sit and stand 2x
Clap, clap, clap, clap.
Stamp, stamp, stamp
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2:
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami (cat, dog, monkey, lion.) i wymienia ich nazwy. Następnie nauczyciel podaje pierwszemu dziecku kartę i zachęca dziecko do powtórzenia tego wyrazu. Dziecko powtarza i podaje kartę dziecku siedzącemu obok, które powtarza tą samą czynność, wymawiając słowo. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali wszystkie dzieci.
Zabawa “What’s missing?”. Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu “Close your eyes”. Następnie zakrywa jakiś obrazek i prosi o otworzenie oczu. „Open your eyes. What’s missing?” Dzieci odgadują jakiej karty brakuje.
Nauczyciel rozkłada pluszaki przed dziećmi, układa ze sznurka okrąg, a następnie włącza nagrania różnych odgłosów zwierząt. Zadaniem dzieci jest włożenie w okrąg tych zwierzątek, których odgłosy usłyszały w nagraniu.
Nauczyciel wyciąga po kolei pluszaki z koła i podaje ich nazwy dzieci powtarzają.
Nauczyciel wsadza pluszaki do worka. Dzieci po kolei podchodzą i losują jedną. Wyciągając ją muszą podać jej nazwę jeśli się nie uda, idą na koniec kolejki i próbują do skutku.
Nauczyciel włącza piosenkę “The dogs in the yard go woof...” dzieci śpiewają i naśladują odgłosy zwierząt. (melodia na piosenkę The wheeles on the Bus)
The dogs in the yard go woof, woof, woof,
woof, woof, woof,
woof, woof, woof,
The dogs in the yard go woof, woof, woof
All day long
The cats in the house go meow, meow, meow
meow, meow, meow,
meow, meow meow,
The cats in the house go meow, meow, meow,
All day long
The owls in the tree go whoo, whoo, whoo,
whoo, whoo, whoo,
whoo, whoo, whoo
The owls in the tree go whoo, whoo, whoo,
All night long
Nauka wierszyka „Monkey monkey you live in a zoo, monkey monkey how are you?”.
ETAP 3:
IIlustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Are you ready? Are you ready?
Are you ready to say bye-bye!


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 3-latki
Czas trwania zajęć: 15 min.
Temat: My animals. Poznajemy nazwy zwierzątek.
Słownictwo: cat, dog, monkey, lion, elephant, snake, frog, horse, green, brown, grey.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: This is... Look what animals can you see?
Cele:
dziecko zna i rozumie proste polecenia w języku angielskim (Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes;
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „The dogs in the yard go woof...”;
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „This is...”, „Look, what animals can you see?”.
dziecko utrwali nazwy zwierząt poznane na poprzednich zajęciach;
dziecko pozna wybrane nazwy zwierząt w języku angielskim;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane zwierzę spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych/flashcards i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca z całą grupą;
praca indywidualna na forum grupy – wypowiedzi poszczególnych dzieci;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami, ilustracje przedstawiające węża, małpkę, słonia i żabę, nagrania odgłosów zwierząt, karty pracy dla każdego dziecka „Pokoloruj zwierzątko”, kredki.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1:
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki “The dogs in the yard go woof...” dzieci śpiewają i naśladują odgłosy zwierząt. (melodia na piosenkę The wheeles on the Bus)
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2:
Przypomnienie nazw zwierząt poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami (elephant, snake, frog, horse) i wymienia ich nazwy. Następnie nauczyciel podaje pierwszemu dziecku kartę i zachęca dziecko do powtórzenia tego wyrazu. Dziecko powtarza i podaje kartę dziecku siedzącemu obok, które powtarza tą samą czynność, wymawiając słowo. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali wszystkie dzieci.
Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające węża, małpkę, słonia i żabę.
- This is a snake/ a monkey/an elephant/a frog. What colour is the snake/the monkey/the elephant/the frog?
- The snake and the frog are green. The monkey is brown. The elephant is grey. Look once again at the animals. Where is the snake's head?
- Here it is!
- Where is the monkey's head?
- Here it is.
- Where is the elephant's head?
- Here it is.
- Where is the frog's head?
- Here it is.
Zabawa „What do lions do?” - naśladowanie odgłosów zwierząt.
Zabawa „Close your eyes and guess the animals”. Po wysłuchaniu odgłosu wydawanego przez zwierzę dzieci odgadują jego nazwę.
- What animal is it? (cat, dog, monkey, lion, elephant, snake, frog, horse).
ETAP 3:
Dzieci otrzymują karty pracy „Pokoloruj zwierzątko” - dzieci kolorują zwierzątka zgodnie z poleceniem:
- Colour two elephants. Colour one snake. Colour five horses. Colour four lions. Colour three monkeys.
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland
Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland
Let's go to Poland now
Are you ready?
Are you ready?
Are you ready to say bye-bye?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.