X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32401
Przesłano:

Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 gry i zabawy matematyczne. Konspekt zajęć edukacji matematycznej w kl 2

Tematyka zajęć: Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 gry i zabawy matematyczne .

1. Cele operacyjne:
Wiadomości – uczeń zna:
nazwy liczb w mnożeniu i dzieleniu
tabliczkę mnożenia w zakresie 30
rozumie istotę mnożenia i dzielenia
rozumie zasadę przemienności mnożenia
Umiejętności – uczeń umie:
mnożyć i dzielić liczby w zakresie 30
nazywać liczby w mnożeniu i dzieleniu
przedstawiać liczby w postaci iloczynów
sprawdzać dzielenie za pomocą mnożenia
współdziałać w grupie

Metody: praktycznego działania, metoda Daltońska
Formy: indywidualna jednolita, indywidualna zróżnicowana, grupowa zróżnicowana,

Środki dydaktyczne: karty pracy, kości, karty do gry


Przebieg zajęć.
1. Powitanie
2. Podanie celu i tematu lekcji.
3. Sprawdzenie zadania domowego
4.Rozgrzewka umysłowa – rachunek pamięciowy z wykorzystaniem kartoników
5. Układanie treści zadań do podanych działań- praca w grupach.
6.Ćwiczenia w mnożeniu- praca w parach z wykorzystaniem kart do gry.
7.Zabawa ruchowa.
8. Rozwiązywanie zadań tekstowych – praca indywidualna zróżnicowana- Karta pracy .
9. Zapisywanie działań do obrazków typu: 6X3; 3X6 itp.
10. Podsumowanie zajęć.
11. Samoocena.
12. Praca domowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.