X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32400

Dwanaście miesięcy - konspekt zajęć edukacji polonistycznej w kl 2 b

Krąg tematyczny: Zaczynamy Nowy Rok.
Temat dnia: Dwanaście miesięcy.
Sekrety imion 12 braci- czyli skąd się wzięły nazwy miesięcy – rozmowa na podstawie przeczytanego tekstu. Ćwiczenia utrwalające nazwy miesięcy, pór roku i cyfr rzymskich. Zmiany w przyrodzie w kolejnych porach roku, zależność zjawisk przyrody i pogody od pór roku.
Doskonalenie umiejętności zapisywania dat.

Cele ogólne:
utrwalenie prawidłowej kolejności nazw miesięcy i pór roku;
dostrzeganie zależności zjawisk przyrody od pór roku;
doskonalenie umiejętności zapisywania dat;
rozwijanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł zabawy;
doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce;
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

Cele szczegółowe: uczeń
wymienia we właściwej kolejności nazwy miesięcy i pory roku;
dostrzega zależność zjawisk przyrody od pór roku;
potrafi zapisywać daty;
potrafi współpracować w grupie;
wykorzystuje wiedzę w praktyce;
potrafi wypowiadać się na określony temat;

Metody: pogadanka, samodzielna praca z tekstem, ćwiczenia, giełda pomysłów.
Formy: indywidualna, z całą klasą, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: kartoniki z nazwami miesięcy, kartoniki z przysłowiami, tekst o miesiącach- Internet,karty pracy.


Przebieg zajęć.
1.Powitanie
2.Podanie celu i tematu lekcji.
3.Skąd się wzięły nazwy miesięcy- oczytanie informacji z Internetu.
4.Układanie we właściwej kolejności nazw miesięcy.
Nauczyciel zapisuje na kartonikach nazwy dwunastu miesięcy z odpowiednikami cyfr rzymskich. Rozsypuje kartoniki na podłodze. Uczniowie układają kartoniki z  nazwami miesięcy we właściwej kolejności i przyczepiają je do tablicy.
5.Przypomnienie w kolejności pór roku.(cechy charakterystyczne).
6.Dobieranie przysłów do nazw miesięcy- wyjaśnienie ich znaczenia .
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każdy zespół wyszukuje powiedzenia pasujące do czterech wskazanych przez nauczyciela miesięcy. Uczniowie wspólnie z  prowadzącym sprawdzają, czy poprawnie wykonali zadanie. Przedstawiciele grup wieszają karteczki z przysłowiami na tablicy obok odpowiednich miesięcy. Na koniec wszyscy próbują wyjaśnić znaczenie przysłów.
7. Zabawa ruchowa. Uczniowie siedzą w kole. Nauczyciel wypowiada nazwę miesiąca. Osoby, które urodziły się w tym miesiącu, obiegają koło i wracają na swoje miejsce. Wcześniej nauczyciel upewnia się, że każdy z uczniów pamięta miesiąc swoich urodzin.
8. Utrwalenie umiejętności zapisywania dat trzema sposobami.
9. Uzupełnianie krzyżówki nazwami miesięcy.
10. Karta pracy- pokoloruj tym samym kolorem kółka,w których występuje ten sam dzień.
11. Obrazkowe kalambury- utrwalenie nazw kolejnych pór roku i nazw miesięcy.
Jedno dziecko podchodzi do tablicy- losuje kartonik z nazwą miesięcy i porą roku- rysuje element charakterystyczny dla danego miesiąca. Pozostali uczniowie odgadują jaki to miesiąc i pora roku. Kto pierwszy zgadnie zmienia rysującego.
12. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.