X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32402
Przesłano:

Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej - kl 1

Krąg tematyczny: HU, hu, ha....zima zła !
Temat dnia: Ślady na śniegu.
Edukacja polonistyczna: „Leśni pomocnicy” - rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery Ł , ł. Tworzenie, czytanie i pisanie wyrazów z ł. Głośne czytanie tekstu i opowiadanie dalszych losów bohatera.
Edukacja matematyczna: Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10.
Rozkład liczby 10 na składniki. Układanie zadań do ilustracji.
Edukacja muzyczna:Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Zimo, zimo”.

Cele ogólne:
uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela
doskonalenie podziału wyrazów na sylaby i głoski;
wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek w wyrazach
poznanie drukowanej i pisanej wielkiej i małej litery Ł,ł
budowanie modeli wyrazów,
doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie10;
układanie zadań do ilustracji
nauka pierwszej zwrotki piosenki „ Zimo, zimo”
rozwijanie kreatywności

Cele szczegółowe:
uczeń:
uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela;
doskonali podział wyrazów na sylaby i głoski,
wyodrębnia samogłoski i spółgłoski w wyrazach,
buduje modele wyrazów z kolorowych nakrywek,
dodaje i odejmuje w zakresie 10 w pamięci lub na konkretach,
układa zadanie do podanej ilustracji,
rozwija twórcze myślenie.

Metody pracy:
słowna- pogadanka, pokazu

Forma pracy : zbiorowa – jednolita , indywidualna- zróżnicowana
Pomoce dydaktyczne: Elementarz XXI wieku A, B, C..., ćwiczenia, karty pracy matematyczne


Przebieg zajęć:
1. Przywitanie – pląs „Wszyscy są witam was....”
2. „Leśni pomocnicy”- praca z tekstem.(Elementarz XXI wieku)
3. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela str. 71 Podręcznik.
4. Ustalenie odpowiedzi na pytania do tekstu:
- Co robi Tata Pawła?
- O co dbają tata i Paweł?
- Co zwierzętom dał tata, a co Paweł?
- Co Paweł włożył do karmnika?
- Czyje tropy pokazał tata Pawłowi?
- Co zobaczyli w drodze powrotnej ?
- Do kogo mogła należeć to ogromna łapa?
5. Wskazywanie na ilustracji paśnika i karmnika. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt odwiedzających paśnik.
6. „Łapa”- wprowadzenie litery ł, Ł.
- analiza słuchowo- wzrokowa wyrazu podstawowego łapa. Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie podstawowym „łapa''..
Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery ł, Ł.
7. Gimnastyka śródlekcyjna.
8. Rysowanie bałwanków z opaskami na oczach na tablicy multimedialnej.
9. Ćwiczenia w pisaniu nowo poznanych litej – str. 83-84
10. Układanie i pisanie na tablicy wyrazów ułożonych z liter wyrazu „łopatka''.
11. Uzupełnianie ilustracji na podstawie przeczytanych zdań- ćw 3 str.84.Przepisywanie zdania.
12. „Zimowe przygody”- ćwiczenia w czytaniu.
13. Wyszukiwanie w tekście i czytanie wyrazów z ''ł''.( s. 70).
14. Głośne czytanie tekstu.
15. Rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu : „ Jaka pogoda panowała tego dnia”,
Kto skakał od zaspy do zaspy?, Kogo zajączek spotkała pod lasem?, Co przytrafiło się
zajączkowi?”
- Tworzenie dalszego ciągu historii zajączka.
16. Rachunek pamięciowy w zakresie 10.
17. Układanie zadań do ilustracji.
18. Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Zimo, zimo”.- improwizacje ruchowe.
19. Zakończenie zajęć- kończenie zdania: Zimą chętnie ......, ponieważ....
20. Praca domowa- nauka czytania dowolnie wybranego tekstu ze str. 70 lub 71.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.