X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32168
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Problemy życiowe Maćka Łańki - charakterystyka bohatera

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum
Temat: Problemy życiowe Maćka Łańki – charakterystyka bohatera.
Cele:
- potrafi scharakteryzować bohatera
- potrafi świadomie i celowo dobrać słownictwo charakteryzujące bohatera
Cele sformułowane w języku ucznia:
- poznasz zasady pisania charakterystyki postaci
- będziesz umiał podać cechy charakteru, usposobienia bohatera
Metody pracy i formy pracy:
- praca w grupach
- dyskusja, forma plakatowa, elementy prezentacji
Środki dydaktyczne:
Lektura A. Bahdaj „ Telemach w dżinsach”, arkusze papieru, koperty z zadaniami

Nacobezu
- opiszesz charakterystykę bohatera, zwracając szczególną uwagę na:
a) Cechy charakteru i osobowości:
Usposobienie — czyli, jak bohater zachowuje się, jaki jest z natury, co prezentuje na
zewnątrz, w stosunku do innych ludzi, zwierząt.
Charakter – czyli wnętrze, dusza bohatera.
Intelekt i uzdolnienia – czyli umiejętności bohatera
Osobowość - to inaczej indywidualność człowieka, to, czym wyróżnia się z tłumu, np.:
- nieprzeciętna, niepowtarzalna, bogata, barwna, niebanalna. Osobowość można kształtować,
czyjaś osobowość może wywrzeć na nas wrażenie.
- uzasadnisz swoją opinię na temat bohatera
Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel pyta uczniów, z jakimi problemami zmaga się dzisiejsza młodzież ? Jacy są dziś, jakimi odznaczają się cechami? Na podstawie rozmów z uczniami zostaje zredagowany temat lekcji.
2. Nauczyciel przypomina zasady pisania charakterystyki. Schemat zostaje zapisany na tablicy.
3. Następnie nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy.
Grupa 1: Proszę podać podstawowe informacje na temat naszego bohatera ( jak się nazywa? Gdzie mieszka? Ile ma lat? Sytuacja rodzinna, wykształcenie)
Grupa 2: Wygląd zewnętrzny
Grupa 3: Cechy charakteru ( usposobienie, stosunek do: ludzi, przyrody, zwierząt – każdą cechę należy uzasadnić), zainteresowania
Grupa 4: Mój sąd o bohaterze
Grupa 5: Proszę scharakteryzować bohatera za pomocą zdań pojedynczych odwołując się do problemów z jakimi musiał się zmagać
4. Prezentacja grup. Nauczyciel prosi uczniów, aby uzupełnili swoje zadanie odnosząc się do problemów z jakimi musiał zmierzyć się nasz bohater powieści.
5. Uczniowie na zakończenie podsumowują lekcję
Dziś dowiedziałem/ dowiedziałam się że.....
Chciałabym/ chciałbym zapamiętać....
6. Uczniowie otrzymują następujące zadanie domowe.
Na podstawie zgromadzonych informacji na dzisiejszej lekcji napisz charakterystykę Maćka Łańki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.