X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31966
Przesłano:

Różnorodność organizmów lądowych - konspekt zajęć z przyrody

Konspekt zajęć dla kl.VI
„Różnorodność organizmów lądowych”

Organizacja zajęć

Rodzaj zajęć: zajęcia szkolne – lekcyjne
Temat zajęć: Powtórzenie wiadomości z działu: „Różnorodność organizmów lądowych”.

Cele szczegółowe obserwowanych zajęć:
Uczeń:
- opisuje warunki życia na lądzie,
- rozróżnia rośliny nagonasienne, okrytonasienne, paprocie i mchy,
- rozpoznaje pospolite rośliny nagonasienne i okrytonasienne,
- wymienia typowe cechy gadów, ptaków i ssaków,
- opisuje przystosowania ptaków do lotu,
- rozróżnia gady, ptaki i ssaki

Stosowane podczas zajęć metody pracy: metoda słowna, pokazowa, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, gry dydaktyczne
Stosowane podczas zajęć środki dydaktyczne: naturalne okazy roślin i zwierząt, prezentacja multimedialna, podręcznik, zeszyt ćwiczeń.
Umiejętności uczniów, które wynikają z podstawy programowej dla klasy VI realizowane w trakcie zajęć:
- opisuje przystosowanie do środowiska życia i czynności życiowe organizmów lądowych,
- rozpoznaje typowe organizmy lądowe,
- wymienia i charakteryzuje czynniki warunkujące życie na lądzie

Struktura lekcji:
I Faza wstępna

1.Czynności organizacyjno-porządkowe: przywitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego
2.Nawiązanie do tematu lekcji
3.Podanie tematu lekcji: Powtórzenie wiadomości z działu: „Różnorodność organizmów lądowych”.

II Faza realizacyjna
1.W ramach powtórzenia wiadomości dotyczących warunków życia na lądzie uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela oraz wykonują zadanie w zeszycie ćwiczeń.
2.Uczniowie w grupach wykonają zadania praktyczne i udzielają odpowiedzi na postawione pytania, np.
a) opisują budowę pióra, jaja,
b) wskazują elementy budowy na okazach naturalnych,
c) podają cechy charakterystyczne gadów, ptaków, ssaków,
3. Wybrani uczniowie prezentują pracę grup, nauczyciel rozszerza, bądź uzupełnia wypowiedzi uczniów oraz ocenia poprawność wykonania zadania praktycznego
4. Nauczyciel przedstawia prezentacją ukazującą organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla środowiska lądowego, uczniowie rozpoznają je oraz właściwie nazywają.
III Faza podsumowująca
Podsumowanie lekcji, rozwiązanie zadania w zeszycie ćwiczeń
Zadanie pracy domowej. ocena pracy uczniów na lekcji.

Opracowała: Elżbieta Rutkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.