X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31964
Przesłano:

Oszczędzam pieniądze i chronię przyrodę. Konspekt zajęć - lekcja wychowawcza kl. V

Konspekt zajęć - lekcja wychowawcza kl.V
„Oszczędzam pieniądze i chronię przyrodę”

Organizacja zajęć

Rodzaj zajęć: lekcja wychowawcza w szkole podstawowej
Temat zajęć: Oszczędzam pieniądze i chronię przyrodę.

Cele szczegółowe obserwowanych zajęć:
- zwrócenie uwagi uczniów na degradację środowiska naturalnego,
- przekonanie ucznia o konieczności ekologicznego trybu życia, tj. oszczędzania wody, energii, zmniejszania ilości odpadów,
- uświadomienie roli jednostki w ochronie środowiska naturalnego,
- zapoznanie uczniów z różnymi formami ochrony środowiska i przeciwdziałania jego degradacji,
- kształtowanie aktywnej postawy w poczynaniach związanych z ochroną przyrody,

Stosowane podczas zajęć metody pracy: metoda słowna, pokazowa, praca w grupach, gry dydaktyczne

Stosowane podczas zajęć środki dydaktyczne: plakaty, arkusze papieru, flamastry, ankieta dla uczniów, karty pracy

Umiejętności uczniów, które wynikają z podstawy programowej realizowane w trakcie zajęć:
- dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne,
- rozwiązywanie prostych zadań problemowych dotyczących miejsca zamieszkania i okolicy,
- dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska, wskazuje negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko

Struktura lekcji:
I Faza wstępna

1.Czynności organizacyjno-porządkowe: przywitanie, sprawdzenie obecności, omówienie bieżących spraw wychowawczych
2.Nawiązanie do tematu lekcji, ukazanie w formie mini wykładu stanu środowiska naturalnego, ingerencji człowieka w środowisko oraz potrzebę podejmowania działań proekologicznych.
3.Podanie tematu lekcji: Oszczędzam pieniądze i chronię przyrodę.

II Faza realizacyjna
1.Podział uczniów na 4 grupy, przypomnienie zasad współpracy w grupie, wykonanie przez uczniów zadania praktycznego polegającego na wskazaniu przykładów degradacji środowiska zagrażającej zdrowemu życiu w domu, szkole, kraju, na świecie.
Prezentacja dorobku grup, wskazanie największych zagrożeń.
2. Pracując w tych samych grupach uczniowie uczestniczą w zabawie „Eko Strażnicy”. Wypełniają karty pracy Strażnika powietrza, wody, odpadów, energii elektrycznej, ukazujące konkretne działania mogące zapobiec dalszej degradacji środowiska naturalnego.
Wybrani uczniowie prezentują pracę grup, nauczyciel rozszerza, bądź uzupełnia wypowiedzi uczniów oraz ocenia poprawność wykonania zadania praktycznego
3.Wybrani uczniowie prezentują plakaty przygotowane na zajęciach dodatkowych ukazujące negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poszczególne zespoły układają hasła- rymowanki zachęcające człowieka do zmiany stylu życia. Prezentacja.

III Faza podsumowująca
Podsumowanie lekcji w formie dyskusji, na temat odpowiedzialności jednostki za ochronę środowiska oraz korzyści płynących z proekologicznych działań zarówno dla człowieka jak i przyrody, także tych ekonomicznych . Wypełnienie przez uczniów ankiety, podsumowanie jej wyników.
Ocena pracy uczniów na lekcji.

IV Ewaluacja

Każdy uczeń ocenia wartość lekcji w skali ocen szkolnych od 1 do 6 na karteczce otrzymanej od nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.