X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31984
Przesłano:

Jesteśmy dziećmi Ziemi. Scenariusz lekcji muzyki (Dzień Ziemi)

TEMAT: „Jesteśmy dziećmi Ziemi”- nauka piosenki. Aktywne słuchanie muzyki.
KLASA: IV
CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 min.
DZIAŁY PROGRAMOWE:
• percepcja muzyki
• odtwarzanie
• tworzenie
• zakres wiadomości
ZADANIA EDUKACYJNE:
• przypomnienie i zaśpiewanie rozśpiewanki na dźwiękach gamy C-dur
• nauka piosenki „Jesteśmy dziećmi Ziemi”
• pogadanka na temat ochrony środowiska
• zapoznanie się z formą aktywnego słuchania muzyki do utworu „Pizzicato” L. Delibes
• zapoznanie się z pojęciem „pizzicato”
• kształcenie świadomości ekologicznej
• kształcenie umiejętności rozpoznawania budowy utworu
• kształcenie umiejętności współpracy w grupie
• kształcenie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
• kształcenie pamięci muzycznej
• kształtowanie umiejętności rozumienia muzyki poprzez ruchową formę wypowiedzi muzycznej
• budzenie zainteresowań muzycznych uczniów
FORMY:
a) aktywności muzycznej:
• śpiew
• słuchanie muzyki
• ruch z muzyką
• gra na instrumentach
b) organizacji pracy:
• zbiorowa
• indywidualna

METODY:
• analityczno-percepcyjna
• problemowo-odtwórcza
• problemowo-analityczna
• ekspozycji
• organizowania i rozwijania działalności muzycznej
• aktywnego słuchania muzyki

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- pianino;
- odtwarzacz CD;
- nagrania CD zawierające piosenkę „Jesteśmy dziećmi Ziemi” oraz utwór „Pizzicato” L.Delibes;
- podręcznik do muzyki (Nowa Era - "Lekcja muzyki");
- zeszyt przedmiotowy;
- materiały potrzebne do wykonania ekologicznego instrumentu (paski bibuły, gumka recepturka, plastikowy kubek).

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
Uczeń:
- potrafi zaśpiewać w grupie rozśpiewankę na dźwiękach gamy C-duroraz piosenkę „Jesteśmy dziećmi Ziemi”;
- rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia: recykling, ekologia;
- wie, kiedy obchodzimy Dzień Ziemi;
- potrafi wyjaśnić termin „pizzicato”;
- potrafi zapamiętać i wykonać zaproponowane przez nauczyciela elementy aktywności muzycznej do utworu „Pizzicato” L. Delibes;
- rozpoznaje budowę w „wykonywanym” utworze;
- dostrzega zalety współpracy grupowej;
- dostrzega zalety metody aktywnego słuchania muzyki;
- dostrzega istotę rozumienia muzyki;
- dostrzega możliwość rozszerzenia i rozwijania swoich zainteresowań muzycznych.

TOK ZAJĘĆ
1. Czynności wstępne:
- przywitanie uczniów;
- sprawdzenie obecności.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
- nauczyciel przedstawia plan lekcji - informuje uczniów, co będą robić na dzisiejszych zajęciach;
- prezentacja piosenki „Jesteśmy dziećmi Ziemi” (po wysłuchaniu piosenki, uczniowie odpowiadają na pytanie: do jakiego święta nawiązuje tekst piosenki?);
- uczniowie zapisują temat w zeszycie: Dzień Ziemi.

3. Nauka piosenki „Jesteśmy dziećmi Ziemi”:
- rozśpiewanie (przypomnienie dźwięków gamy C-dur);
- nauka piosenki fragmentami (uczniowie powtarzają po nauczycielu fragmenty piosenki z linią melodyczną graną na pianinie);
- śpiewanie całej piosenki z akompaniamentem instrumentalnym (płyta CD).

4. Pogadanka dotycząca Dnia Ziemi:
- czytanka str. 115;
- omówienie treści czytanki, wyjaśnienie pojęć recykling i ekologia.

5. Budowa ekologicznych instrumentów:
- nauczyciel omawia sposób wykonania instrumentu i prezentuje gotowy instrument;
- następuje rozdanie wcześniej przygotowanych materiałów potrzebnych do budowy instrumentów ekologicznych (kubek po jogurcie, gumka recepturka, paski bibuły);
- uczniowie budują własne instrumenty ekologiczne.
Po wykonaniu własnego instrumentu ekologicznego uczniowie porównują jego budowę z pozostałymi instrumentami z grupy instrumentów strunowych i wskazują na jego cechy charakterystyczne.

ps. Jak zbudować instrument ekologiczny:
gumkę recepturkę nakładamy na kubek w taki sposób aby można było za nią szarpać (wylot kubka - to otwór rezonansowy); paski bibuły doczepiamy do spodu kubka pod gumkę recepturkę.

6. Aktywne słuchanie muzyki:
Nauczyciel prezentuje uczniom nagranie „Pizzicato” L. Delibes, podczas którego uczniowie odzwierciedlają czynności nauczyciela.
Budowa utworu: ABA (w części A uczniowie klaszczą na 2 i 3 ćwierćnucie we wskazanych taktach; w części B – „tańczą” rękoma).
Po wysłuchaniu utworu uczniowie odpowiadają na pytanie: z ilu części składał się wysłuchany utwór? (nauczyciel zapisuje budowę utworu na tablicy).
Następuje ponowne wykonanie utworu, tym razem z wykorzystaniem własnych instrumentów ekologicznych - uczniowie odzwierciedlają czynności nauczyciela.
Budowa utworu: ABA
A – „pizzicato gumkami”: dzieci szarpią gumki na 2 i 3 ćwierćnucie w takcie.
B – „taniec kubeczków”: dzieci poruszają kubeczkami wprowadzając w ruch paseczki na kubeczkach.
Po wysłuchaniu utworu uczniowie odpowiadają na pytania:
- jakie instrumenty usłyszeli;
- jaki związek miały wykonywane czynności z muzyką.
Nauczyciel informuje uczniów, że sposób wydobycia dźwięku poprzez szarpanie strun palcem w instrumentach smyczkowych nazywa się pizzicato, następnie podaje tytuł i kompozytora utworu.
Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie:  „Pizzicato” Leo Delibes; budowa utworu ABA.

7. Podsumowanie wiadomości, ocena aktywności uczniów.
8. Ogniwo zapasowe:
- powtórne wykonanie piosenki „Jesteśmy dziećmi Ziemi” lub utworu „Pizzicato”.
9. Zakończenie lekcji:
- pożegnanie klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.