X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31719
Przesłano:

Małe kłamstwo to duży problem - scenariusz

Scenariusz zajęć dla oddziału przedszkolnego O

I. Część metodyczna

1. Krąg tematyczny: Uczciwość na co dzień
2. Temat dnia: Małe kłamstwo to duży problem
3. Cele:
o uczeń słucha uważnie treści wiersza, zwracając uwagę na intonację głosu;
o uczeń zna swoje imię i nazwisko i adres zamieszkania;
o uczeń wie komu może podawać informacje na swój temat;
o uczeń wie, jaka jest droga listu od nadawcy do adresata;
o uczeń potrafi dokonać oceny postępowania chłopca
o uczeń doskonali sprawność manualną;
o uczeń potrafi przewidzieć skutki przejawów nieuczciwości i kłamstwa;
o uczeń rozumie potrzebę budowania właściwych relacji społecznych opartych na uczciwości;
o kształtowanie postaw społecznych zgodnych z wartościami, takich jak: uczciwość,
prawdomówność;
o uczeń potrafi odczuwać przyjemność z przygotowania listu niespodzianki oraz
o zwraca na estetykę wykonania;
o uczeń czuje się współodpowiedzialny za wynik zespołu;

4. Metody: burza mózgów, rozmowa kierowana, pokaz i obserwacja, metoda zadań
stawianych, metoda ćwiczeń, metoda samodzielnych doświadczeń.
5. Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa
6. Środki dydaktyczne: treść wiersza pt. ,,O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, piłka, koperty do
adresowania, duża koperta pokazowa, koperty do sztafety, zilustrowanie drogi nadawca-
odbiorca, karteczki z imionami, klaser ze znaczkami, nożyce z ozdobnym cięciem.

II. Część merytoryczna:

1. Zabawa tematyczna: ,, Poczta” – rozgrywka drużynowa w formie sztafety. Dzieci są podzielone na dwie drużyny. Każda drużyna otrzymuje list. Pierwsze dziecko biegnie i odkłada list w umówionym miejscu, drugie – przynosi list i podaje trzeciemu zawodnikowi itd., aż cała drużyna ukończy wyścig.
2. Zabawa tematyczna: ,,Listonosz” – Spośród dzieci wybrany zostaje listonosz, który ma do
przekazania list a nie ma na nim adresu odbiorcy. Adresata wybieramy z pozostałych dzieci.
Dziecko nie może się zdradzić przed listonoszem. Listonosz może zadać dzieciom tylko trzy
pytania dotyczące i określające adresata, np.: - Czy jest to dziewczynka?
dzieci - TAK
- Czy ma włosy blond?
dzieci - NIE
- Czy ma bluzę w pasy?
dzieci - TAK

Po tych odpowiedziach listonosz musi określić kto jest adresatem jego listu.

3. Słuchanie wiersza pt. ,, O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”. Czytanie wiersza z odpowiednią
intonacją. Następnie zadawanie pytań do treści: Czy Grześ powiedział prawdę?
Odp. uczniów.

Skąd ciocia wiedziała, że Grześ nie powiedział
prawdy?
Odp. uczniów.
Dlaczego Grześ skłamał?
Odp. uczniów.

Globalne czytanie przysłowia na tablicy: ,, KLAMSTWO MA KRÓTKIE NOGI”. Rozmowa
kierowana oraz analiza słuszności potocznego stwierdzenia. Nauczyciel wyjaśnia, że
historia Grzesia, to dobry przykład ilustrujący stwierdzenie,, Kłamstwo ma krótkie nogi”,
i pyta, co według dzieci oznacza to stwierdzenie i czy jest słuszne. Odpowiedzi na
podstawie wiersza i własnych doświadczeń.
Następnie proponuje zastanowić się: Co można zyskać na kłamaniu?
A co można stracić?
( pozorny plus – kara za kłamstwo odroczona; minusy – wstyd, utrata zaufania, utrata
przyjaciela).
4. Uczciwość – zabawa integracyjna. Dzieci siedzą w ławkach. Nauczyciel zadaje pytanie:
Jak zachowuje się człowiek uczciwy? - kto wie, podnosi rękę i dostaje piłkę. Mówi tylko osoba,
która trzyma piłkę. Przykładowe odpowiedzi uczniów:
-- Zawsze mówi prawdę.
-- Nie kłamie.
-- Przeprasza, kiedy zrobi coś niedobrego.
– Przyznaje się do winy.
– Nie wykręca się od popełnionego grzeszku.
-- Nie zrzuca winy na kogoś innego.
5. Jak adresujemy listy?
- pokaz zaadresowanej koperty,
- utrwalenie znajomości adresów zamieszkania;
Nauczyciel pokazuje uczniom zaadresowaną kopertę. Wyjaśnia, którym miejscu piszemy:
adres odbiorcy, (z jakich elementów składa się adres);
w którym miejscu przyklejamy znaczek,
dlaczego ważne jest, aby nie pomylić się w adresie,
dlaczego na kopercie powinno się napisać adres nadawcy.
Następnie nauczyciel pyta:
- Komu można podawać adres lub numer telefonu ? Odp. uczniów ( lekarz, policjant,
nauczyciel).
Na zakończenie uczniowie dokonują prezentacji – przedstawiają się i podają swój adres
zamieszkania.
6. Pokazanie na tablicy za pomocą symboli drogę listu: nadawca --- odbiorca.
Nadawca gotowy list wrzuca do skrzynki pocztowej, następnie list trafia na pocztę , gdzie jest
segregowany ze względu na miasto i ulicę. Na koniec pan listonosz z danego miasta pobiera
listy i roznosi po swojej ulicy.
Pokazanie dzieciom klasera ze znaczkami. Obejrzenie różnych przykładowych znaczków.
7. ,, Listy niespodzianki” – przygotowanie listów dla swoich koleżanek i kolegów. Dzieci
otrzymują koperty, kartki, nożyczki z ozdobnym cięciem. Nauczyciel rozkłada karteczki z
imionami dzieci. Następnie dzieci wybierają imiona swoich odbiorców listów, które będą
przyklejać na kopertę. Potem wykonują znaczek, który przyklejają w odpowiednim miejscu.
Przygotowaną niespodziankę kartkę wkładają do koperty, którą wrzucają do skrzynki.
Wybrane roznosi listy do odbiorców.


8. Zakończenie zajęć .

Opracowała ; Joanna Hawryluk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.