X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31778

Alfabet - scenariusz zajęć

Cele ogólne:
• Utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• Odczytuje wielkie i małe litery pisane i drukowane1. 1.b
• Klasyfikuje odpowiedniki fonetyczne liter na samogłoski i spółgłoski 1. 3.e
• Dostrzega elementy humorystyczne w wierszu czytanym przez nauczyciela 1. 3.c
• Dokonuje analizy głoskowo- sylabowej wyrazów 1. 3.e
• Współpracuje w grupie 5. 4

Kryteria oceniania
• aktywny udział w zajęciach


Pytanie kluczowe:
Do czego jest nam potrzebna znajomość alfabetu?

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, ćwiczeniowa, praktycznego działania, integracyjna

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: tekst z alfabetem, karta pracy, etykiety liter, chusta animacyjna, instrument perkusyjny


Przebieg zajęć

1. Podanie tematu i celów zajęć.
2. Rozwiązanie zagadki.
3. Co to jest alfabet? – swobodne wypowiedzi uczniów, wyjaśnienie pojęcia.
4. Zabawa integracyjno – edukacyjna „Literowa ulewa” z wykorzystaniem chusty animacyjnej
5. „Alfabet” – słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza. Wskazywanie elementów humorystycznych w utworze i na ilustracjach, wypowiadanie się na ich temat.
6. Przeczytanie wszystkich liter w kolejności alfabetycznej i policzenie ich. Wskazywanie podanej litery i ustalanie, która jest z kolei.
7. Analiza głoskowo – sylabowa wyrazów – zabawa edukacyjna.
8. Zabawa edukacyjna z elementami ruchu i muzyki „Literowy koncert”.
9. Uzupełnianie w parach karty pracy – zamalowywanie liter alfabetu, z których składają się podane wyrazy.
10. „Rzeźba” – zabawa dramowa: dzieci układają litery, wykorzystując własne ciało.
11. Ocena własnej pracy przez uczniów.
12. Podsumowanie i omówienie zajęć pod kątem przedstawionego na początku celu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.