X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31714
Przesłano:

Scenariusz o Lechu, Czechu i Rusie

Scenariusz zajęć w klasie Ia

Temat: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.”
Czas trwania: 45 minut
Prowadzący:

Cele główne:
- kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości;
- rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi;
- kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele operacyjne:
uczeń:
- słucha legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”;
-wie jak wyglądało dawniej godło a jak wygląda teraz;
-potrafi ustalić kolejność historyjki obrazkowej oraz opowiedzieć ją;
-zna legendę o Czechu , Lechu i Rusie,
-wie dlaczego orzeł jest godłem Polski,
-potrafi ułożyć zdanie ze słowem godło;
- układa godło z części;
-potrafi ułożyć z podanych liter napis- godło;

Metody pracy:
-pogadanka,
-oglądowa,
-zajęć praktycznych,

Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
-tekst legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”;
-obrazki do historyjki obrazkowej;
-zdania do obrazków;
- puzzle godła;
-ilustracje godła polskiego;
-test sprawdzający wiedzę na temat legendy;


Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci.
2. Przedstawienie tematu lekcji.
3. Wyjaśnienie terminu legenda.
4. Zapoznanie z legendą o Lechu, Czechu i Rusie.
5. Wyjaśnienie dzieciom terminów z legendy, które mogą być niezrozumiałe
np.: osady, konary, wzbić się w powietrze, żyzna ziemia, gród, południe i wschód jako
kierunki, godło.
6. Rozmowa na temat legendy.
- Dlaczego w godle Polski jest orzeł.
- W jakich miejscach umieszczane jest godło Polski?
- Gdzie znajduje się w waszej szkole?
- Zastanówcie się, dlaczego Lech nazwał swój gród Gnieznem
7. Zabawa ruchowo- naśladowcza „Małe i duże ptaki.”
8. Ułożenie historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności, dopasowanie zdań i streszczenie
legendy przez chętne dzieci.
9. Wypowiedzi swobodne uczniów nt. Jak zmieniało się przez wieki nasze godło? (w oparciu o
ilustracje). Należy zwrócić uwagę, że zmieniał się wygląd orła, ale jego symbolika nadal pozostała taka sama.
10. Ułożenie przez dzieci zdania ze słowem godło. Zapisanie tego zdania w zeszycie.
11. Puzzle- złożenie z części godła polskiego. Ułożenie z rozsypanych literek napisu GODŁO. 12. Test-sprawdzamy, czy dzieci dobrze zapamiętały treść legendy. Obrysują pętlą literki przy
prawidłowych odpowiedziach i odczytują hasło.
13. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.