X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30935
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Reakcje metali z kwasami jako jeden ze sposobów otrzymywania soli - scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji chemii w gimnazjum
Data: 15.03.2016 r.
Klasa II a
( 1 godz.)
Temat: Reakcje metali z kwasami jako jeden ze sposobów otrzymywania soli.
(ćwiczenie umiejętności analizowania, argumentowania i wyciągania wniosków, pisania równań reakcji chemicznych)

Cele operacyjne:
Uczeń:
• zna jeden ze sposobów otrzymywania soli (metal + kwas) PP 7.4,
• pisze równania reakcji między metalem nieszlachetnym a kwasem, tworzy nazwy soli PP 7.4. 7.2,
• (...)obserwuje doświadczenie, wyciąga wnioski(...) PP 4.1,

Metody:
• słowna: pogadanka,
• praktyczna: ćwiczenia uczniowskie (karty pracy),
• ilustracyjna: pokaz nauczyciela.

Środki dydaktyczne:
• podręcznik, karta pracy, szereg aktywności metali,
• odczynniki: kwas solny, wiórki magnezowe, złoto,
• sprzęt: probówki, zlewki, łuczywo.

Tok lekcji:

I. Część organizacyjna.

II. Część wprowadzająca

• omówienie wyników kartkówki z poprzedniej lekcji (ocena)
• sprawdzenie pracy domowej (ocena)


III. Część właściwa.

Wprowadzenie nowego sposobu otrzymywania soli.

1. Reakcja metalu z kwasem to jeden ze sposobów otrzymywania soli. Produktami reakcji jest zawsze sól i wodór (gaz palny).

KWAS + METAL (aktywny) → SÓL + WODÓR

2. Doświadczenie - reakcja magnezu z kwasem solnym.

Nauczyciel przeprowadza doświadczenie, rysuje schemat na tablicy, prosi uczniów o przedstawienie obserwacji i wyciągnięcie wniosków.

Obserwacje: reakcja zachodzi gwałtownie, wydzielają się pęcherzyki gazu, probówka jest gorąca.
Wnioski: zaszła reakcja otrzymywania soli (egzoenergetyczna), którą można przedstawić za pomocą równania:

2 HCl + Mg → MgCl2 +H2

3. Doświadczenie - działanie kwasu solnego na złoto.

Nauczyciel przeprowadza doświadczenie, rysuje schemat na tablicy, prosi uczniów o przedstawienie obserwacji i wyciągnięcie wniosków.

Obserwacje: nie widać żadnych objawów reakcji.
Wnioski: złoto nie reaguje z kwasem solnym

HCl + Au → reakcja nie zachodzi

Zastanówmy się zatem dlaczego jedne metale wypierają wodór z kwasów, a inne nie mają takiej możliwości.

4. Aktywność chemiczną metali określa się na podstawie szeregu aktywności metali.


5. Ćwiczenie: dokończ podane równania reakcji i podaj nazwy otrzymanych soli: (karta pracy)
a) Fe + H2SO4 → ........................................
b) Na + H3PO4→........................................
c) Ag + HCl → ........................................
d) K + H2S → ........................................
(ocena aktywności uczniów w postaci plusów)
IV. Podsumowanie lekcji.
Uczeń:
- wie na czym polega reakcja metali z kwasami,
- potrafi podać obserwacje i wnioski z przeprowadzonego doświadczenia,
- zna produkty i substraty reakcji,
- odróżnia metale szlachetne od nieszlachetnych,
- potrafi korzystać z szeregu aktywności metali.
V. Zadanie pracy domowej
Karata samooceny ucznia
Moje umiejętności TAK NIE
Wiem na czym polega reakcja metali z kwasami
Znam produkty i substraty reakcji
Potrafię podać obserwację i wniosek z doświadczenia
Odróżniam metale szlachetne od nieszlachetnych
Potrafię pisać proste równania reakcji metali z kwasami

Lekcja podobała mi się na (zakreśl odpowiednią cyfrę):
1 2 3 4 5


5. Ćwiczenie: dokończ podane równania reakcji i podaj nazwy otrzymanych soli: (karta pracy)
a) Fe + H2SO4 → ........................................
b) Na + H3PO4→........................................
c) Ag + HCl → ........................................
d) K + H2S → ........................................


5. Ćwiczenie: dokończ podane równania reakcji i podaj nazwy otrzymanych soli: (karta pracy)
a) Fe + H2SO4 → ........................................
b) Na + H3PO4→........................................
c) Ag + HCl → ........................................
d) K + H2S → ........................................


5. Ćwiczenie: dokończ podane równania reakcji i podaj nazwy otrzymanych soli: (karta pracy)
a) Fe + H2SO4 → ........................................
b) Na + H3PO4→........................................
c) Ag + HCl → ........................................
d) K + H2S → ........................................


Karata samooceny ucznia
Moje umiejętności TAK NIE
Wiem na czym polega reakcja metali z kwasami
Znam produkty i substraty reakcji
Potrafię podać obserwację i wniosek z doświadczenia
Odróżniam metale szlachetne od nieszlachetnych
Potrafię pisać proste równania reakcji metali z kwasami
Lekcja podobała mi się na (zakreśl odpowiednią cyfrę):
1 2 3 4 5

Karata samooceny ucznia
Moje umiejętności TAK NIE
Wiem na czym polega reakcja metali z kwasami
Znam produkty i substraty reakcji
Potrafię podać obserwację i wniosek z doświadczenia
Odróżniam metale szlachetne od nieszlachetnych
Potrafię pisać proste równania reakcji metali z kwasami
Lekcja podobała mi się na (zakreśl odpowiednią cyfrę):
1 2 3 4 5

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.