X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30928
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie "Szkoła nasz drugi dom"

Szkoła: Gimnazjum
Klasa: II
Przedmiot: wiedza o społeczeństwie
Temat lekcji: Szkoła – nasz drugi dom.

Cele ogólne:
• Doskonalenie pracy w grupie,
• Doskonalenie samodzielnej pracy z tekstem,
• Zapoznanie z zadaniami szkoły,
• Zapoznanie z zadaniami samorządu uczniowskiego,
• Zapoznanie z technikami szybkiego uczenia się.

Cele operacyjne:
Kategoria A:
• Definiuje pojęcia „rada pedagogiczna”, „rada szkoły”, „samorząd szkolny”,
• Zna pojęcie „społeczność szkolna”,
• Wymienia zadania samorządu szkolnego,
• Zapozna się z technikami szybkiego i łatwego uczenia się.

Kategoria B:
• Wyjaśnia znaczenie samorządu szkolnego,
• Wyjaśnia zasady funkcjonowania szkoły,
• Opisze strukturę szkolnictwa w Polsce.

Kategoria C:
• Ocenia znaczenie wspólnego ustalania zasad dla funkcjonowania szkoły,
• Czyta ze zrozumieniem teksty fabularne i źródłowe.

Kategoria D:
• Wskazuje sytuacje konfliktów między nauczycielami a uczniami, rodzicami a nauczycielami, rozumie, z czego mogą wynikać.

Typ lekcji: poświęcona opracowaniu nowego materiału.

Środki dydaktyczne:
• Podręcznik BLIŻEJ ŚWIATA autorstwa M. Wesołowskiej- Starnawskiej, A. Pilipiuka, W. Starnawskiego
• Autorska prezentacja multimedialna

Metoda:
• Praca w grupach
• Ćwiczenia przygotowane na prezentacji


Ogniwa lekcji:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe
Sprawdzenie listy obecność.

2. Rekapitulacja wtórna
Nawiązanie do lekcji poprzedniej:
Człowiek – istota społeczna.
Uczniowie odpowiadają na pytania:
• Co to jest grupa społeczna?
• Jakie rodzaje grup społecznych poznałeś na lekcji?
• Do jakich grup społecznych TY należysz?
• Co to jest społeczność i jakie kategorie społeczności możesz wymienić?
• Jakie role społeczne pełnisz w społeczeństwie?

3. Ogniwo wiążące
Podanie nowego tematu: SZKOŁA –NASZ DRUGI DOM.

4. Ogniwo właściwe.

A. Prezentacja przygotowanej prezentacji multimedialnej. Omówienie systemu szkolnictwa w Polsce. Odwołanie się do tematu i podkreślenie, że w szkole spędzamy bardzo dużo czasu, co sprawia, że jest to bardzo ważne miejsce, które ma istotny wpływ na nas i nasze życie.
B. Samodzielna praca uczniów w grupach dwuosobowych. Uczniowie odpowiadają na poniższe pytania.
• Kto tworzy społeczność szkolną?
• Jakie są zadania poszczególnych organów szkoły? Załącznik nr 1
• Kto tworzy samorząd uczniowski?
• Jakie są zadania samorządu uczniowskiego?
• Jakie techniki szybkiego uczenia są Ci znane?
• Wyobraź sobie, że jesteś ministrem edukacji. Co, Twoim zdaniem, trzeba zmienić w polskich gimnazjach?

5. Podsumowanie. Sformułowanie wniosku, że tylko wtedy, gdy będziemy czuli się współodpowiedzialni za szkołę, będzie nam w niej dobrze.

Załącznik nr 1

Organ szkoły Zadania
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Skład:
Rada Szkoły
Skład:
Rada Rodziców
Skład:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.