X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30564
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji zajęć. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

ARKUSZ OBSERWACYJNY
Cel: Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE)
data obserwacji:
przedmiot: klasa:
imię i nazwisko nauczyciela:
typ obserwacji:
temat zajęć:
metoda prowadzenia zajęć:

1. Czy uczniowie zostali rozmieszczeni w klasie ze względu na ich predyspozycje psychofizyczne? W jaki sposób zostało to zrealizowane? ........................................


2. Czy nauczyciel zwrócił uwagę na dostosowanie wysokości ławek do wzrostu ucznia?
........................................

3. Jakie formy pracy z uczniem zostały zastosowane?
........................................

4. Czy program nauczania był dostosowany do uczniów o SPE i czy był realizowany zgodnie z IPET? (IPET – Indywidualny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny)
........................................

5. Z jakich środków dydaktycznych korzystał nauczyciel? Czy zostały one dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia?
........................................

6. Czy zadania zostały dostosowane do możliwości ucznia?
........................................

7. Czy stopień trudności zadań był zróżnicowany? W jaki sposób zostało to zrealizowane?
........................................

8. Czy uczniowie o SPE mieli wydłużony czas pracy?
........................................

9. W jaki sposób nauczyciel oceniał osiągnięcia uczniów? Czy oceniony został sam efekt czy również wkład pracy ucznia?
........................................

10. Czy kryteria ocen zostały dostosowane do możliwości uczniów o SPE?
........................................

11. Czy zadanie domowe było o zróżnicowanej trudności czy takie samo dla wszystkich?
........................................

12. Czy nauczyciel realizował zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej?
........................................

UWAGI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.