X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30559
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc kwiecień dla dzieci 5 letnich

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA M-C kwiecień 2016 roku dla grupy VI „WIEWIÓRKI”

nauczyciel: Martyna Wiśniewska

Blok tematyczny: W poszukiwaniu wiosny

OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar nr 5:Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Obszar nr 6:Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Obszar nr 7:Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne: zestaw 16 i 16a wg K. Wlaźnik – - doskonalenie rzutu i chwytu2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 13 - zestaw wg. Wlaźnik3. Zabawa ruchowa z el. Podskoku Bocian i żabki4. Zabawa ruchowa z el. czworakowania „Zajączki wybieraja się z wizytą” wg K. Wlaźnik. 1. Słuchanie opowiadania A. Galicy „Chomik szuka wiosny”– poznanie cech charakterystycznych nowej pory roku – wiosny– nabywanie umiejętności prowadzenia dialogu na określony temat– rozwijanie umiejętności odwoływania się do posiadanych wiadomości– doskonalenie zdolności odgrywania określonych rol w zabawie– doskonalenie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnych2. Rozmowa kierowana przy obrazie graficznym „Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata”– dostrzeganie zmian pogody charakterystycznych dla wczesnej wiosny– utrwalenie znajomości nazw i kolejności dni tygodnia– nabywanie umiejętności uważnego słuchania– wprowadzenie systematycznych obserwacji pogody i kodowanie za pomocą piktogramów(znaków synoptycznych)– utrwalenie znajomości mapy Polski– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat3. Nauka wiersza Szayrejowej „Pierwsze kwiatki”– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych– poznanie nazw i wyglądu pierwszych wiosennych kwiatów– poznanie budowy rośliny i warunków koniecznych do jej wzrostu– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni– kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków– doskonalenie logicznego myślenia4. Zabawa dydaktyczna „Zabawa nad stawem”– kształtowanie orientacji w przestrzeni– doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: „w”, „pod”, „za”– wprowadzenie liczenia w zakresie 9– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej 1. Zajęcia praktyczno-gospodarcze „Zakładamy ogródek”– rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych– poszerzanie wiadomości na temat hodowli roślin– wyrabianie opiekuńczej postawy wobec roślin– rozumienie instrukcji i wykonywanie według niej czynności2. Malowanie farbą plakatową wymieszaną z pastą do zębów na temat Wiosna / dz. młodsze temat dowolny– poznanie nowej techniki plastycznej– rozwijanie umiejętności wypowiedzi na określony temat w formie pracy plastycznej– doskonalenie sprawności manualnych– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej 1. Nauka piosenki „Wiosna”- zapoznanie dzieci z melodia i tekstem piosenki- kształcenie pamięci muzycznej- uwrażliwianie na wysokość dźwięku2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Dokąd idę?”- rozwijanie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała- kształcenie umiejętności poruszania się w określonym rytmie (marsz)- kształcenie słuchu muzycznego
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –– poznanie cech charakterystycznych nowej pory roku – wiosny– nabywanie umiejętności prowadzenia dialogu na określony temat– rozwijanie umiejętności odwoływania się do posiadanych wiadomości– doskonalenie zdolności odgrywania określonych rol w zabawie– doskonalenie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnych– dostrzeganie zmian pogody charakterystycznych dla wczesnej wiosny– utrwalenie znajomości nazw i kolejności dni tygodnia– nabywanie umiejętności uważnego słuchania– wprowadzenie systematycznych obserwacji pogody i kodowanie za pomocą piktogramów(znaków synoptycznych)– utrwalenie znajomości mapy Polski– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych– poznanie nazw i wyglądu pierwszych wiosennych kwiatów– poznanie budowy rośliny i warunków koniecznych do jej wzrostu– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni– kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków– doskonalenie logicznego myślenia– kształtowanie orientacji w przestrzeni– doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: „w”, „pod”, „za”– wprowadzenie liczenia w zakresie 9– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej– poznanie nowej techniki plastycznej– rozwijanie umiejętności wypowiedzi na określony temat w formie pracy plastycznej– doskonalenie sprawności manualnych– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej

Blok tematyczny: U lekarza

OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)


Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia zestaw 16 b i 16c wg K. Wlaźnik – ćwiczenia wyprostne- ćwiczenia przeciw płaskostopiu2. Ćwiczenia poranne nr 14 – zestaw wg. Wlaźnik3. Zabawy ruchowe:· „Karuzela”- z el. bieżnym· „Rzuć i złap”- zabawa ruchowa z elementem rzutu i chwytu( woreczki)4. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:· Spacer alejkami ogrodowymi – wdrażanie do chodzenia parami.· Zabawa ruchowa bieżna : „ Berek” 1. Rozmowa kierowana na temat „Dlaczego chodzimy do lekarza?– zapoznanie z pracą lekarzy rożnych specjalności i z pracą pielęgniarki: uświadamianieznaczenia ich pracy dla ludzi– wzbogacanie słownictwa o nazwy związane z przychodnią lekarską– wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych– przezwyciężanie uczucia lęku przed personelem medycznym2. Słuchanie opowiadania M. Kownackiej „O grubej Balbinie, o katarze i pierzynie”– rozpoznawanie objawów złego samopoczucia– dostrzeganie związku między chorobą a leczeniem– podkreślenie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu– rozumienie konieczności przyjmowania lęków i zastrzyków w czasie choroby i szczepieńochronnych– przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania lekow– nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacji nagłego wypadku– utrwalenie znajomości adresu domowego– poznanie roli pogotowia ratunkowego i numeru telefonu na pogotowie– ćwiczenie szybkości reakcji na sygnał dźwiękowy3. Słuchanie wiersza M. Lewandowskiej „Na zdrowie”– poznanie i rozumienie zasad dbałości o zdrowie– utrwalenie wiadomości na temat prawidłowego odżywiania się i przestrzegania zasadhigieny– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu i do uprawiania sportu– doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej4. Zabawa dydaktyczna „Każdy jest inny”– nabywanie umiejętności ustalania charakterystycznych cech zewnętrznych: koloru włosówi oczu, wzrostu– wdrażanie do dostrzegania różnic w wyglądzie dzieci– kształtowanie umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanieokreśleń: „wyższy”, „niższy”, „większy”, „mniejszy”– rozwijanie logicznego myślenia– nabywanie umiejętności analizowania informacji i zadawania adekwatnych pytań– utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9 i poprawnego używania liczebników porządkowych 1. Wykonanie pracy techniką collage „Zdrowy jak ryba”– utrwalenie wiadomości na temat dbałości o zdrowie– doskonalenie sprawności manualnych– ćwiczenie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej– rozwijanie pomysłowości i umiejętności planowania– wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonanie pracy2. Lepienie z plasteliny na temat dowolny- kształcenie umiejętności wałkowania, ugniatania, formowania- wdrażanie do wykonywania prac przestrzennych- kształcenie umiejętności dbania o porządek na swoim miejscu pracy 1. Zabawa muzyczna „Zagraj obrazek”- rozwijanie pomysłowości - utrwalanie nazw poznanych instrumentów- kształcenie słuchu muzycznego2. Tańczymy do piosenki „Historia poranna”– nauka układu ruchowego do piosenki Historia poranna (muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– utrwalenie znajomości wartości rytmicznych: ćwierćnuty i osemki– zapoznanie z charakterem tańca walczyk– rozwijanie pamięci ruchowej, słownej i muzycznej– kształtowanie poczucia rytmu– doskonalenie orientacji w przestrzeni– doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania– rozwijanie umiejętności wspołdziałania w grupie
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –– rozpoznawanie objawow złego samopoczucia– dostrzeganie związku między chorobą a leczeniem– podkreślenie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu– rozumienie konieczności przyjmowania lekow i zastrzykow w czasie choroby i szczepieńochronnych– przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania lekow– nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacji nagłego wypadku– utrwalenie znajomości adresu domowego– poznanie roli pogotowia ratunkowego i numeru telefonu na pogotowie– ćwiczenie szybkości reakcji na sygnał dźwiękowy– poznanie i rozumienie zasad dbałości o zdrowie– utrwalenie wiadomości na temat prawidłowego odżywiania się i przestrzegania zasadhigieny– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu i do uprawiania sportu– doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej– utrwalenie wiadomości na temat dbałości o zdrowie– doskonalenie sprawności manualnych– ćwiczenie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej– rozwijanie pomysłowości i umiejętności planowania– wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonanie pracy– nabywanie umiejętności ustalania charakterystycznych cech zewnętrznych: koloru włosówi oczu, wzrostu– wdrażanie do dostrzegania różnic w wyglądzie dzieci– kształtowanie umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanieokreśleń: „wyższy”, „niższy”, „większy”, „mniejszy”– rozwijanie logicznego myślenia– nabywanie umiejętności analizowania informacji i zadawania adekwatnych pytań– utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9 i poprawnego używania liczebników porządkowych– nauka układu ruchowego do piosenki Historia poranna (muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– utrwalenie znajomości wartości rytmicznych: ćwierćnuty i ósemki– zapoznanie z charakterem tańca walczyk– rozwijanie pamięci ruchowej, słownej i muzycznej– kształtowanie poczucia rytmu– doskonalenie orientacji w przestrzeni– doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie


Blok tematyczny: „Akademia dobrych manier”
termin realizacji: 22-26.04.2013
OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania


Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne wg, K. Wlaźnik, zestaw 17 i 17 a- ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu2. Ćwiczenia poranne 15 wg. K. Wlaźnik3. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu:Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Lis w kurniku” wg K. Wlaźnik.Skoki w dal obunóż − doskonalenie umiejętności porównywania długości skoku i poprawnegostosowania określeń: „dalej”, „bliżej”.4. Zabawy ruchowe w Sali:Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Po wąskiej drożce” wg K. WlaźnikZabawa ruchowa z elementem czworakowania „Zajączki wybierają się z wizytą” wg K. Wlaźnik.5. Nawyki higieniczne – nabywanie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania, dbanie o osobiste rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie; 1. Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza „Ballada o uprzejmym rycerzu” W. Badalskiej.– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego czytanego przez N.– przestrzeganie zasady uprzejmego zwracania się do siebie nawzajem: stosowanie zwrotu „proszę”– zachęcanie do wypowiadania się na podstawie własnych doświadczeń– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchu fonematycznego– stwarzanie okazji do odczuwania radości ze sprawiania przyjemności innym2. Rozmowa kierowana przy obrazie graficznym „Czarodziejskie słowa” – utrwalenie znajomości znaczeń słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”– nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w rożnych sytuacjach– zachęcanie dzieci do odtwarzania ról w inscenizowanych scenkach– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie własnychdoświadczeń– utrwalenie zabawy ze śpiewem Nie chcę cię znać.- ćw. grafomotoryczne3. Słuchanie wiersza „Piękne zwyczaje” C. Janczarskiego– rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podstawie własnychdoświadczeń– doskonalenie umiejętności stosowania odpowiedniej formy rzeczownika– utrwalenie znajomości por dnia– nabywanie umiejętności poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych: „dzieńdobry”, „do widzenia”, „dobry wieczór”, „dobranoc”– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego (wiersza)4. Zabawa dydaktyczna „Sąsiedzi” − pojęcia matematyczne– kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni– utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9 i prawidłowego posługiwania się liczebnikamiporządkowymi– wzbogacanie zasobu słownictwa o wyrazy: „sąsiad”, „parter”, „domek jednorodzinny”,„kamienica”, „wieżowiec”– rozwijanie zainteresowań architekturą– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej 1.Wyklejanka na temat „Smok”/ dz młodsze wyklejanie na temat dowolny– rozwijanie pomysłowości i umiejętności planowania pracy plastycznej– ćwiczenie sprawności manualnych– wdrażanie do doprowadzania pracy do końca– stwarzanie sytuacji do odczuwania zadowolenia z wykonanej pracy– wdrażanie do kontrolowania własnego zachowania2. Zaproszenie − zajęcia plastyczne.– stwarzanie okazji do czerpania radości ze sprawiania przyjemności bliskim osobom– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej– kształtowanie orientacji przestrzennej w trakcie planowania pracy– ćwiczenie sprawności manualnych– wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 1. Wiersz „Ballada zamkowa” M. Nawrockiej − zajęcia umuzykalniające z elementami pantomimy.– nauka interpretacji ruchowej wiersza Ballada zamkowa (oprac. muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– utrwalenie stosowania zwrotów grzecznościowych– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania– kształtowanie wyobraźni przestrzennej– doskonalenie zdolności reagowania na sygnał słowny i ruchowy– rozwijanie pamięci ruchowej– kształtowanie poczucia rytmu2. . Słuchanie różnych rodzajów muzyki, jazzu, rocka, poezji śpiewanej, hip-hop. - Określanie jej nastroju. - - Dowolne i swobodne improwizacje ruchowe do słyszanej muzyki.
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko -− umie się przedstawić− zna imiona i nazwiska swoich kolegów− respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach zespołowych− przestrzega umów zawartych w grupie przedszkolnej− szanuje własność innych- nie zagląda do cudzych szuflad- wie, że należy oddać pożyczone przedmioty- informuje o znalezieniu cudzej rzeczy− rozumie postawy i zachowania dorosłych- stosuje się do nakazów i zakazów- stara się zawsze mówić prawdę− dostrzega wartości: dobro, piękno, odwaga, prawda, przyjaźń, tolerancja− rozumie, że w sytuacjach konfliktowych można spokojnie dyskutować i negocjować dla osiągnięcia kompromisu− stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z dziećmi i dorosłymi− słucha cierpliwie i z uwagą tego, co dorośli i koledzy mają do powiedzenia− rozumie, że niektóre zachowania mogą sprawić innym przykrość− posługuje się poprawnie przyborami do pisania− zachowuje prawidłowy kierunek od lewej do prawej strony, np. przy rysowaniu − posługuje się sprawnie nożyczkami, wycinając dowolne kształty, drobne ozdobne elementy, wzory po wyznaczonej linii− odwzorowuje różne wzory graficzne-umie dokładnie narysować po linii i wykropkowanym śladzie− śpiewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie, dokładnie i wyraźnie odtwarzając tekst− potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem− zdobywa doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej

Blok tematyczny „Wiosna na wsi” 10-13.04.2012
OBSZAR 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci- zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

OBSZAR 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt - wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt
Cele:
- kształcenie umiejętności w zakresie porozumiewania się
- kształcenie umiejętności w zakresie poprawności wymowy
- poznawanie różnych środowisk przyrodniczych
Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne nr 17 b i 17c wg. K. Wlaźnik- ćwiczenie na sygnaly dźwiękowe i słuchowe2. Ćwiczenia poranne nr 16 - zestaw własny3. Zabawy ruchowe:· orient. - porz. „Wilk i zając”· bieżna „Parasole”· konstrukcyjna „Miasto” 1. Słuchanie opowiadania B. Formy „Na podwórku” – ------------przyjmowanie pomocy ze strony starszych- uwrażliwianie na konieczność niesienia pomocy innym.2. Słuchanie bajki G. Majdańskiej pt. „Wędrówka Maciusia” – - - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania bajki, - uświadamianie niebezpieczeństw związanych z oddalaniem się od opiekuna. 3. Zabawa matematyczno-manipulacyjna „Klocki” – ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej,- kształcenie umiejętności przeliczania klocków. 1. Wypełnianie konturu za pomocą kulek z bibuły „Krowa” - kształcenie umiejętności przyklejania kuleczek z bibuły- wdrażanie do samodzielnego wykonywania pracy- kształcenie precyzji i dokładności2. Rysowanie kredkami pastelowymi na temat dowolny– projektowanie rysunku na całej powierzchni arkusza; rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej. 1. Słuchanie piosenki : „ W kurniku”. Poznanie słów oraz melodii piosenki. Określanie jej nastroju oraz tempa. Wystukiwanie rytmu piosenki. Inscenizowanie ruchem treści piosenki. Reagowanie na zmiany rejestru.2. Zabawa muzyczna do piosenki „Dziwne rozmowy” - kształcenie umiejętności przedstawiania ruchem tekstu piosenki- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko -· stosuje formy grzecznościowe· wie, że należy okazać wdzięczność za okazaną pomoc· wie, że nie wolno oddalać się od grupy i nauczyciela· wykonuje pracę plastyczną· rysuje na temat dowolny kredkami świecowymi· pozna nową piosenkę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.