X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30470
Przesłano:

Usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej, nauka czytania – zajęcia z wykorzystaniem elementów Metody Krakowskiej

CELE KSZTAŁCĄCE:

rozwijanie percepcji słuchowej – określanie głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej słów,
rozwijanie percepcji wzrokowej - układanie obrazków,
utrwalenie poznanych liter,
nauka czytania poprzez odczytywanie sylab i samodzielne układanie wyrazów z sylab – Metoda Krakowska,
utrwalenie znajomości figur geometrycznych,
rozwijanie motoryki małej – ćwiczenia grafomotoryczne.

CEL WYCHOWAWCZY:

kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, przestrzeganie zasad obowiązujących podczas zajęć dydaktycznych.

METODY PRACY:

M. SŁOWNA:
objaśnienia i instrukcje dotyczące poszczególnych zadań do wykonania, dokonywanie analizy głoskowej wyrazów.

M. CZYNNA :
udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela,
dokonywanie analizy i syntezy głoskowej poszczególnych słów, określanie głoski
w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
uczestniczenie we wspólnych zabawach - zajęciach rozwijających zainteresowania nauką czytania,
samodzielne wykonanie karty pracy „Gdzie jest A?”.

FORMA ORGANIZACYJNA: praca grupowa i indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

„Motyle” - obrazki do składania usprawniające percepcję wzrokową,
B. Rocławski „Rozsypanki obrazkowe” - obrazki do analizy i syntezy głoskowej,
paradygmaty sylab z literami l, m, k, j, s,
sylaby otwarte i zamknięte,
Tajemnicze obrazki – karty usprawniające percepcję wzrokową,
karta pracy „Gdzie jest A?”PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zabawa na powitanie: „Motyle”
2. Ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy głoskowej – wykorzystanie pomocy B. Rocławskiego „Rozsypanki obrazkowe”.
3. Tajemnicze obrazki:
określenie elementów, z których składa się prezentowany obrazek i dobór odpowiedniej karty do obrazka,
odczytywanie nazw i dobieranie ich do obrazków.
4. Nauka czytania z wykorzystaniem paradygmatów sylab z literami l, m, k, j, s - sylaby otwarte i zamknięte - ćwiczenie opracowane na podstawie założeń Metody Krakowskiej.
5. Zabawa z sylabami: losowanie sylab i ich odczytywanie, układanie prostych słów z sylab.
6. Wykonanie karty pracy „Gdzie jest A?” - ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy głoskowej (nagłos, śródgłos, wygłos).
7. Pochwalenie dzieci za udział w zajęciach, sprzątanie miejsc pracy.


LITERATURA:

1. J.Cieszyńska, Kocham Czytać. Seria logopedyczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014.
2. J.Cieszyńska, Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014.
3. A.Fabisiak-Majcher, E.Ławczys, Moje sylabki. Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, WIR, Kraków 2008.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.