X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29977
Przesłano:

Terapia pedagogiczna - przykłady ćwiczeń w czytaniu

W oparciu o wzorzec metody ANTARES opracuj zestaw ćwiczeń czytania ze zrozumieniem do tekstu „Miasteczko”.

Ćwiczenie 1. Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.

mog ta mogło
mias ku miasta
czub ło czubku

ma klę cy magiczne
za lut ne zaklęte
ma gicz te malutcy

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.

Miasteczko
Na polance, nad strumykiem stało miasteczko. Były tam domy, pałace i ulice, lecz nie było ono takie całkiem zwyczajne. Całe mogło zmieścić się na czubku palca. Malutcy mieszkańcy miasta pracowali, odpoczywali, martwili się i cieszyli się jak my wszyscy. Miasteczko jest bezpieczne, bo aby je zobaczyć trzeba znać magiczne zaklęcie.

Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).

Miasteczko
Na polance, nad/za strumykiem stało miasteczko. Były tam domy/kaczki, pałace i ulice, lecz nie było ono takie całkiem zwyczajne. Całe/małe mogło zmieścić się na czubku palca/stopy. Malutcy mieszkańcy miasta pracowali, odpoczywali/śpiewali, martwili się i cieszyli się jak my wszyscy. Miasteczko jest bezpieczne, bo aby je zobaczyć trzeba znać magiczne/zwyczajne zaklęcie.

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.

Na polance, .................. strumykiem stało miasteczko. Były tam domy, pałace i..............., lecz nie było ono takie całkiem zwyczajne. Całe mogło zmieścić się ............ czubku palca. Malutcy mieszkańcy ............pracowali, odpoczywali, martwili się i ............ się jak my wszyscy. Miasteczko ............... bezpieczne, bo aby je .................. trzeba znać magiczne zaklęcie.

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.

1.Gdzie położone było miasteczko?
2.Na czym mieściło się całe miasteczko?
3.Dlaczego miasteczko było bezpieczne?

Ćwiczenie 6: ortograficzno-gramatyczne.

6a). Wypisz z tekstu po trzy rzeczowniki , czasowniki i przymiotniki.

RZECZOWNIKI CZASOWNIKI PRZYMIOTNIKI

............ ............. ...............
............ ............. ...............
............ ............. ...............

6b). Uporządkuj podane wyrazy w kolejności alfabetycznej i zapisz je.

pałace domy odpoczywali mieszkańcy magiczne zaklęcie

........................................

........................................


6c). Podziel podane wyrazy na sylaby.

pałace domy odpoczywali mieszkańcy magiczne zaklęcie

6d). Policz liczbę głosek w podanych wyrazach i zapisz ich ilość.

pałace .....
domy .....
odpoczywali .....
mieszkańcy .....
magiczne .....
zaklęcie .....

Opracowała: Ksenia Anita Wilczewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.