X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30471
Przesłano:

Wprowadzenie w świat dżwięków mowy - kształtowanie percepcji słuchowej, wykorzystanie elementów wczesnej nauki czytania prof. J.Cieszyńskiej – Metoda Krakowska

CELE KSZTAŁCĄCE:

rozwijanie percepcji słuchowej – określanie głoski w nagłosie, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów,
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dobór napisu do odpowiedniego obrazka – czytanie globalne,
utrwalenie samogłosek – pierwszy etap wczesnej nauki czytania z Metody Krakowskiej: samogłoski,
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia (klasyfikowanie i układanie obrazków, odpowiedzi na pytania nauczyciela),
kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania ze zrozumieniem,
rozwijanie motoryki małej poprzez naklejanie, rysowanie.

CEL POZNAWCZY:

poznanie i utrwalenie samogłosek – zapamiętanie obrazu graficznego poszczególnych liter, kształtowanie świadomości fonemowej głoska – litera.

CEL WYCHOWAWCZY:

kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, przestrzeganie zasad obowiązujących podczas zajęć dydaktycznych.

METODY PRACY:

M. SŁOWNA:
objaśnienia i instrukcje dotyczące poszczególnych zadań do wykonania, dokonywanie analizy głoskowej wyrazów.

M. CZYNNA :
udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela,
dokonywanie analizy i syntezy głoskowej poszczególnych wyrazów, określanie głoski
w nagłosie,
uczestniczenie we wspólnych zabawach - zajęciach rozwijających zainteresowania nauką czytania,
samodzielne wykonanie karty pracy „Słowa zaczynające się taką samą głoską”.

M. POGLĄDOWA:
oglądanie obrazków rozpoczynających się samogłoskami.
FORMA ORGANIZACYJNA: praca zbiorowa, praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: płyty CD z piosenkami kształtującymi orientację w schemacie ciała, sprzęt CD, literki- samogłoski, pociąg z wagonami, obrazki do analizy i syntezy głoskowej, karty pracy „Słowa zaczynające się taką samą głoską”, karteczki z wyrazami do globalnego czytania.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zabawy na powitanie: piosenki kształtujące orientację w schemacie ciała „Głowa, ramiona”, „Boogie-woogie”.
2. Zabawa z samogłoskami: zabawa opracowana na podstawie założeń Metody Krakowskiej:
wspólne odczytanie samogłosek,
„Samogłoski podróżują koleją” - pasażerowie – samogłoski zajmują wyznaczone miejsce
w wagonach – układanie liter zgodnie z poleceniami nauczyciela, wspólne odczytanie układu samogłosek ułożonych w pociągu.
3. „Słowo zaczynające się taką samą głoską” - zabawa polegająca na określaniu głoski
w nagłosie, dokonywaniu analizy i syntezy głoskowej słów:
rozłożenie liter- samogłosek na dywanie, odczytanie liter,
nauczyciel prezentuje obrazki rozpoczynające się samogłoskami, wspólnie z dziećmi określa głoskę w nagłosie, dopasowanie obrazka do litery znajdującej się na dywanie,
rozdanie dzieciom obrazków rozpoczynających się samogłoskami, każde dziecko otrzymuje po jednym obrazku, zadaniem dzieci jest nazwanie obrazka, określenie pierwszej głoski, dopasowanie obrazka do litery znajdującej się na dywanie,
dopasowanie podpisów do obrazków.
4. Wykonanie karty pracy „Słowa zaczynające się taką samą głoską” - dzieci uzupełniają tabelkę: dobierają obrazki do odpowiedniej głoski – w pierwszym okienku naklejają obrazek (obrazki otrzymują w kopertach), w drugim okienku samodzielnie rysują obrazek rozpoczynający się określoną samogłoską.
5. Pochwalenie dzieci za udział w zajęciach, sprzątanie miejsc pracy.


LITERATURA:

1. J.Cieszyńska, Kocham Czytać. Seria logopedyczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014.
2. J.Cieszyńska, Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014.
3. Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych, red. A.Maurer, Impuls, Kraków 2014.
4. A.Fabisiak-Majcher, E.Ławczys, Moje sylabki. Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, WIR, Kraków 2008.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.