X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29788

Ciepło - zimno. Scenariusz zajęć zintegrowanych klasa I

Krąg tematyczny: Jesień wokół nas
Temat dnia: Ciepło-zimno

CELE OGÓLNE:
1.Rozróżnianie pór roku i zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla jesieni.
2.Rozumienie konieczności odpowiedniego ubierania się stosownie do pory roku –jesieni, jako sposobu dbania o zdrowie.
3.Zaznajomienie się ze zjawiskiem: skąd biorą się deszcz i chmury .
4.Kształtowaie umiejętności przestrzegania kodeksu klasowego.
5.Utrwalenie znajomości poznanej piosenki i słów w języku angielskim.
CELE OPERACYJNE (dziecko):
1.Wymienia pory roku i określa zmiany zachodzące jesienią
2.Wskazuje ubrania odpowiednie do pory roku-jesieni.
3.Wnioskuje na podstawie doświadczenia skąd biorą się deszcz i chmury.
4.Potrafi przestrzegać zasady ustalone w kodeksie klasowym.
5. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela w języku angielskim.

Metody:
1.Słowna:-rozmowa,instrukcje,wyjaśnienia
2.Oglądowa:-pokaz,obserwacja
3.Badawcza:-doświadczenie
4.Aktywizujące:mówiąca ściana, metoda ewaluacyjna
5.Metoda reagowania własnym ciałem :TPR (j.angielski)
Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa
Zgodność z podstawą programową:
1.Edukacja polonistyczna. Uczeń:
-korzysta z informacji (uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, rozumie sens kodowania informacji)
-tworzy wypowiedź w formie ustnej
-prezentuje własne zdanie, formułuje wnioski
-dzieli wyrazy na sylaby i głoski
2.Języ obcy nowożytny. Uczeń:
-reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela
-rozumie wypowiedzi ze słuchu
3.Edukacja muzyczna:
-śpiewa proste piosenki z repertuaru dziecięcego
4.Edukacja społeczna. Uczeń:
-przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych
5.Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
-obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze ,analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem
-wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku: wie ,jak zachować się odpowiednio do pór roku
-dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
6.Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń:
-dba o prawidłową postawę siedząc w ławce, przy stole
-przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć

Środki dydaktyczne:
-plansza z porami roku
-rysunki-symbole informujące o celach lekcji
-kartki z rysunkami dla każdego ucznia wśród których są rysunki ubrań jesiennych
-listki w 4 kolorach dla każdego ucznia
-rysunek drzewa jesiennego
-napisy na tablicę: JESIEŃ, KURTKA , PARASOL, PALTO ,KALOSZE

-nagranie na CD pt.”It’s Autumn”


Przebieg lekcji:
1.Podanie celów lekcji w formie obrazków:
-przypomnimy sobie jakie są pory roku i co dzieje się w przyrodzie jesienią,
-dowiemy się jakie ubrania są właściwe na jesień
-wykonamy doświadczenie i dowiemy się skąd się biorą chmury
-będziemy przestrzegać kodeksu klasy Ig
2.Podanie informacji na co będzie zwracana uwaga podczas lekcji :
-aktywność
-piękne wypowiedzi
-przestrzeganie zasad kodeksu klasy I G
-bezpieczne zachowanie i ścisłe przestrzeganie zasad zachowania podczas
wykonywania doświadczenia

3.Zaśpiewanie piosenki w języku angielskim „It’s autumn” i przetłumaczenie na język polski-umieszczenie na tablicy napisu: JESIEŃ
4.Pytanie n -la: Jakie znacie jeszcze pory roku?
Dzieci podchodzą do tablicy, wymieniają i wskazują na planszy/są oceniane za swoje odpowiedzi.
*Powrót do tematu jesieni i pogody charakterystycznej dla jesieni-rozmowa
5.”Mówiąca ściana”- zapowiedzenie dzieciom, że mają na swoich ławkach rysunki. Poszukujemy tylko rysunków, na których są ubrania, które nosi się jesienią. Dzieci, które je mają zgłaszają się i umieszczają na tablicy pod napisem „Jesień” /dzieci są oceniane przez nauczyciela
-podkreślenie ważności odpowiedniego ubrania jako sposobu dbania o zdrowie
8.PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA:
-POKAZYWANIE RUCHEM RÓŻNYCH STANÓW POGODY(It’s windy, It’s hot,
It’s cold ,It’ s sunny, It’s rainy)
-„sałatka owocowa” dzieci wymieniają się miejsami na hasło: zielone listki, żółte listki etc. (również mówienie haseł w języku angielskim-korelacja z j. angielskim i treściami niedawno przerabianymi-utrwalenie nazw kolorów po angielsku)

6.Próba odpowiedzi na pytanie :skąd się biorą chmury i deszcz
-nawiązanie do doświadczenia ze słoikami(obserwacja jak paruje woda na parapecie)
-doświadczenie z czajnikiem elektrycznym i szklaną miską (podgrzanie wody, zagotowanie, pokazanie, że woda zamienia się w parę i pokazanie ,że na lusterku znowu się skrapla czyli zamienia w deszcz)
-omówienie doświadczenia i ustalenie wniosków
7. Pytanie nauczyciela: Jakie ubrania chronią nas przed deszczem?
-odpowiedzi dzieci
-odkrycie na tablicy przez chętne dzieci napisów, przeczytanie,dzielenie tych słów na sylaby i głoski/ nagradzanie i ocena dzieci
KURTKA , PARASOL, PALTO ,KALOSZE

8.Podsumowanie zajęć-informacje zwrotne od dzieci
N-el zadaje pytanie:Co zapamiętały i czego dowiedziały się na dzisiejszej lekcji?
-ustalenie jakie są pory roku
-jak należy ubierać się stosownie do aktualnej :jesieni
-ustalenie skąd się biorą chmury i deszcz
-czy udało nam się przestrzegać kodeksu klasy I g
Gratulacje dla dzieci, które zdobyły „klejnoty”
12.Ewaluacja –dzieci na drzewku przyczepiają swoje listki oceniając ,czy lekcja im się podobała

*.Ewentualne zrobienie ćw.2 str.104 w ćwiczeniach-przepisanie wyrazów ,które mają 3 sylaby

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.