X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29799
Przesłano:

Zima wokół nas - scenariusz zajęć zintegrowanych

Scenariusz zajęć zintegrowanych
Autor: Joanna Seremak
Klasa I / I etap edukacyjny
Krąg tematyczny :Zima wokół nas

Cele ogólne:
1.Rozróżnianie pór roku i zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla zimy
2.Rozumienie konieczności odpowiedniego ubierania się stosownie do pory roku –zimy.
3.Zaznajomienie się z rodzajami opadów zimą (śnieg, grad,deszcz) i właściwościami śniegu.
4.Przestrzeganie kodeksu klasowego.
5.Utrwalenie znajomości piosenki w j. angielskim „It’s Winter”

Cele operacyjne (dziecko):
1.Wymienia pory roku i określa zmiany zachodzące w przyrodzie zimą
2.Wskazuje ubrania odpowiednie do pory roku-zimy.
3.Potrafi wymienić rodzaje opadów zimą i zna podstawowe właściwości śniegu.
4.Przestrzega zasad kodeksu klasowego.
5.Śpiewa piosenkę w j.angielskim pt.”It’s winter”

Metody:
1.Słowna:-rozmowa,instrukcje,wyjaśnienia
2.Oglądowa:-pokaz,obserwacja
3.Aktywizujące, metoda ewaluacyjna,doświadczenie
4.Metoda reagowania własnym ciałem :TPR (j.angielski)

Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa

Zgodność z podstawą programową:
1.Edukacja polonistyczna. Uczeń:
-korzysta z informacji (uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, rozumie sens kodowania informacji)
-tworzy wypowiedź w formie ustnej
-prezentuje własne zdanie, formułuje wnioski
2.Języ obcy nowożytny. Uczeń:
-reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela
-rozumie wypowiedzi ze słuchu
3.Edukacja muzyczna:
-śpiewa proste piosenki z repertuaru dziecięcego
4.Edukacja społeczna. Uczeń:
-przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych
5.Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
-wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku: wie ,jak zachować się odpowiednio do pór roku
-dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
6.Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń:
-dba o prawidłową postawę siedząc w ławce, przy stole
-przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć

Środki dydaktyczne:
-plansza z porami roku
-rysunki-symbole informujące o celach lekcji
-płatki śniegu naklejone na kółka w 4 kolorach dla każdego ucznia
-plansza przedstawiająca duże drzewo
-napisy na tablicę: WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA
-duża plansza z narysowanym bałwanem i liczmany -„guziki”
-dla każdego dziecka kartka do zeszytu z rozsypaną sylabową:
„Do – kar – mia – my pta- ki” do ułożenia i przepisania.
-plansze-zdjęcia przedstawiające ;deszcz, grad, śnieg
-zdjęcia płatków śniegu w powiększeniu
-nagranie na CD pt.”It’s Winter”
-śnieg,lupa,naczynia na śnieg


Przebieg lekcji:
1.Podanie celów lekcji w formie obrazków:
-przypomnimy sobie jakie są pory roku i co dzieje się w przyrodzie zimą,
-dowiemy się jakie ubrania są właściwe na zimę
-dowiemy się jakie są opady zimą i właściwości śniegu
-będziemy przestrzegać kodeksu klasy Ig
2.Podanie informacji na co będzie zwracana uwaga podczas lekcji :
-aktywność
-piękne wypowiedzi
-przestrzeganie zasad kodeksu klasy I G
-koleżeńskie zachowanie wobec siebie

3.Zaśpiewanie piosenki w języku angielskim „It’s Winter ” i przetłumaczenie na język polski-umieszczenie na tablicy napisu:
Z I M A na płatkach śniegu każda litera
4.Pytanie n -la: Jakie znacie jeszcze pory roku?
Dzieci podchodzą do tablicy, wymieniają i wskazują na planszy/są oceniane za swoje odpowiedzi.
*Powrót do tematu zimy i i zmian w przyrodzie charakterystycznych dla zimy –rozmowa
5.Rozmowa na temat pogody zimą, opadów charakterystycznych w zimie
-omówienie ilustracji , na których jest śnieg, grad i deszcz
-rozmowa na temat właściwości śniegu
-wykonanie doświadczenia-dotykanie śniegu, obserwowanie jak się topi pod wpływem ciepła i zamienia się w wodę ,obserwowanie pod lupą
-oglądanie zdjęć płatków śniegu w powiększeniu
6.Wymienianie cech śniegu-dzieci podają jak najwięcej przymiotników określających śnieg (np.biały, puszysty,zimny,delikatny,mokry)
-wszystkie odpowiedzi są nagradzane „klejnotami(naklejkami) na koronę ”,którę dzieci mają na ławkach
7.PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA
-zabawa w reagowanie na polecenia n-la w j. angielskim dotyczące pogody
-zabawa ruchowa pt. „Płatki śniegu”
8.Rozmowa o zabawach zimowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw .
-przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie
9.Zabawa matematyczna „Bałwanek”
-ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu guzików bałwanka
-ćwiczenia w samodzielnym układaniu zadań z treścią
-zapisy rozwiązań
10.Ułożenie z rozsypani sylabowej zdania:DOKARMNIAMY PTAKI i zapis w zeszycie
11.Podsumowanie zajęć-informacje zwrotne od dzieci
N-el zadaje pytanie: Co zapamiętały i czego dowiedziały się na dzisiejszej lekcji?
-ustalenie jakie są pory roku
-jak należy ubierać się stosownie do aktualnej :ZIMY
-ustalenie jakie rozróżniają opady atmosferyczne i właściwości śniegu
-czy udało nam się przestrzegać kodeksu klasy I g
Gratulacje dla dzieci, które zdobyły „klejnoty”
12.Ewaluacja –dzieci na drzewku przyczepiają swoje płatki śniegu oceniając
czy lekcja im się podobała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.