X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29766
Przesłano:

Utrwalamy wiadomości o rzeczowniku - konspekt zajęć

Konspekt zajęć – edukacja wczesnoszkolna, edukacja polonistyczna, klasa 2

Temat: Utrwalamy wiadomości o rzeczowniku.

Czas zajęć: 1 godz. lekcyjna
Nauczyciel: Magdalena Traczyk

Cele zajęć:
- klasyfikowanie wyrazów do nazw rzeczy, nazw ludzi, nazw roślin, nazw zwierząt;
- porządkowanie i nazywanie zbiorów przedmiotów;
- kształcenie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania podczas wykonywania zadań;
-rozwijanie sprawności manualnej;
- ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20 ;
- ćwiczenie umiejętności układania z sylab zdań;
- wzbogacanie słownika;
- utrwalenie pojęcia rzeczownik;

Metody pracy: problemowa, praca w grupie, działania praktyczne,
Formy pracy: praca zbiorowa, indywidualna, praca w grupach.
Środki dydaktyczne: kartki z działaniami, karty z tabelą, koperty z wyrazami, kartki z nazwami dla każdego ucznia, karty pracy do pracy domowej, zeszyty do j. polskiego, słownik j. polskiego


Przebieg zajęć:
1. Zapoznanie uczniów w celem zajęć- Uczniowie w parach otrzymują kartki, na których po jednej stronie jest działanie, a na drugiej sylaby. Uczniowie rozwiązują działania. Po sprawdzeniu przez nauczyciela poprawności wykonania zadania, jedno dziecko przypina kartkę na tablicy w wyznaczonym miejscu z widocznymi literami. Wspólne odczytanie powstałego hasła: UTRWALAMY WIADOMOŚCI O RZECZOWNIKU.
2. Praca w grupach 4 –osobowych. Uczniowie otrzymują w kopertach wyrazy do pogrupowania (nazwy roślin, zwierząt, rzeczy, osób)- oraz kartę z tabelą z podziałem na rubryki z takimi samymi nagłówkami. Klasyfikują wyrazy, przyklejając je w odpowiednie miejsce. Po otrzymaniu metryczki od nauczyciela, dokonują samosprawdzenia i ewentualnie dokonują poprawy. Przeliczanie ile mamy nazw roślin, zwierząt, rzeczy, osób? Czego jest więcej, mniej, tyle samo? Przeczytanie informacji o rzeczowniku ze słownika j. polskiego.
3. Zgadnij kim /czym jesteś?- Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela kartkę z nazwą. Zadaniem uczniów jest ustawienie się w odpowiednim miejscu w klasie przy plakacie z napisem NAZWY RZECZY, NAZWY ROŚLIN, NAZWY ZWIERZĄT, NAZWY OSÓB.
4. Zapisanie w zeszycie tematu oraz informacji: Rzeczowniki to nazwy rzeczy, roślin, zwierząt, osób i odpowiadają na pytania: kto?, co?
5. Zadanie domowe: karta z polami, w których są nazwy rzeczy, zwierząt, roślin, osób, które należy pokolorować według podanego kodu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.