X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29765

Baśń i bajka - edukacja wczesnoszkolna

Konspekt zajęć – edukacja wczesnoszkolna, j. polski, klasa 1

Temat: Uprzejmość- poznajemy baśń pt. „Wróżki”

Czas zajęć: 3 godz. lekcyjne
Nauczyciel: Magdalena Traczyk

Cele zajęć:
- kształcenie umiejętności rozróżniania bajki i baśni;
- kształcenie umiejętności aktywnego słuchania baśni;
- rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania całym zdaniem;
- kształcenie umiejętności wyróżniania zdarzeń i układania historyjki obrazkowej zgodnie z kolejnością wydarzeń w baśni;
- rozwijanie umiejętności przyporządkowywania cech i elementów do bohaterek baśni;
- kształcenie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania podczas wykonywania zadań;
-rozwijanie sprawności manualnej;
- utrwalenie zwrotów grzecznościowych;
- ćwiczenie umiejętności układania z liter wyrazów oraz zdań z rozsypanek wyrazowych;

Metody pracy: praca w grupie, aktywne słuchanie, ukierunkowana rozmowa,
oglądowa,
Formy pracy: praca zbiorowa, indywidualna, praca w grupach.
Środki dydaktyczne: nagranie CD słuchowiska „Wróżki”, karty pracy, Elementarz, historyjka obrazkowa, karty z konturem bohaterek, litery, magnesy, wycinanki, kawałki materiałów, klej, mazaki, książka G. Kasdepke;


Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przypomnienie ostatnich zajęć, na których poznaliśmy bajkę. Przekazanie informacji, że dzisiaj poznamy baśń. Wskazanie różnic- przeczytanie definicji ze słownika. Przyczepienie na tablicy kartek z wyrazem BAŚŃ i BAJKA.

2. Aktywne wysłuchanie na dywanie słuchowiska pt. „Wróżki”.

3. Odpowiadanie na pytania zadane przez nauczyciela dotyczące słuchowiska.

4. Przyporządkowywanie cech i elementów pasujących do danej dziewczynki- przyczepienie wyrazów i obrazków na tablicy do odpowiedniej bohaterki.

5. Przejście dzieci na swoje miejsca w ławkach. Samodzielne wykonanie zadania 2, str. 16 w kartach pracy. Ocena prac stempelkiem.

6. Ułożenie przez chętnych uczniów wyrazów z liter na tablicy. Wykonanie zadania 4 w Kartach pracy, str.17.

7. Przeczytanie przez chętnego ucznia krótkich tekstów do baśni Wróżki z Elementarza, str.58-59

8. Ułożenie w odpowiedniej kolejności historyjki obrazkowej dotyczącej baśni. Opowiedzenie przez chętnych uczniów kolejnych zdarzeń w baśni.

9. Przerwa śródlekcyjna (piosenka Hej, ho)

10. Podzielenie uczniów na 4-osobowe grupy. Wykonanie pracy plastycznej z otrzymanych materiałów. Zawieszenie kart na tablicy. Odgadywanie przez pozostałe grupy, która z postaci została przedstawiona na pracy. Uporządkowanie miejsc pracy.

11. Przeczytanie przez nauczyciela opowiadania pt. „ O Leonie i niebieskiej niezapominajce” G. Kasdepke. Rozmowa o zachowaniu bohaterów opowiadania.

12. Ustne sformułowanie na podstawie tekstu (postaw bohaterów) podstawowego przesłania baśni: Należy być uprzejmym i grzecznym dla innych. Przypomnienie zwrotów grzecznościowych.

13. Wykonanie zadań w kartach- zad.2, 3 – Czytam, str. 25

14. Zaznaczenie zadania domowego- Karty pracy zad. 3 str.17. Przypomnienie, że należy przynieść patyczki i taśmę klejącą, z których będziemy wykonywać postacie i rekwizyty do przedstawienia teatralnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.