X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29737
Przesłano:

Boże Narodzenie - scenariusz zajęć

Cele (po zakończeniu zajęć uczeń powinien):
- znać i opowiadać o zwyczajach i tradycjach towarzyszącym Świętom Bożego Narodzenia
- śpiewać piosenkę
- współpracować w grupie

Pytanie kluczowe: Dlaczego powinniśmy znać tradycje i zwyczaje zawiązane z Bożym Narodzeniem?

Na Co Będę Zwracać Uwagę Przy Ocenianiu
(kryteria):
- umiejętność współdziałania w grupie
- aktywny udział w zajęciach
Metody pracy: rozmowa, pogadanka, ćwiczeniowa, praktycznego działania, aktywizująca

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: kartoniki z informacjami o zwyczajach i tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem , zagadki, koperta z listem, płyta CD


Przebieg zajęć

1. Powitanie gości.

2. Podanie tematu i celu zajęć.

3. Słuchanie treści opowiadania pt. „Wigilia”.

4. Rozmowę na temat treści opowiadania. Dzieci nawiązują do własnych doświadczeń związanych z przygotowaniem do świąt w swoich domach.

5. Odczytanie przyniesionego do sali listu.

6. Podział uczniów na grupy i wykonanie zadań:
• Rozwiązanie zagadek.

• Zabawa „Segregujemy wyrazy”

7.Zabawa ruchowa – jedziemy saniami św. Mikołaja.
8. Ocena własnej pracy przez uczniów, dokonanie oceny koleżeńskiej.
9.Podsumowanie i omówienie zajęć pod kątem przedstawionego na początku celu.
10. Zaprezentowanie rodzicom montażu literacko – muzycznego „Boże Narodzenie”.
11. Złożenie życzeń świątecznych i wręczenie pocztówek.
12. Pożegnanie gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.