X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29654
Przesłano:

Technika laboratoryjna stosowana w pracowniach chemicznych

Poziom: zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów szkoły podstawowej do pierwszych zajęć z chemii w dalszym toku edukacji

Uczeń zna:
• podstawowy sprzęt stosowany w laboratorium chemicznym,
• zasady BHP stosowane w pracowni chemicznej,
• posługiwanie się niektórymi sprzętami w laboratorium chemicznym.

Uczeń po zajęciach potrafi:
• stosować techniki wykorzystywane w pracowniach chemicznych.
• nazywać metody wykorzystywane w laboratoriach
• wyjaśnić co to jest mieszanie, rozdrobnienie, krystalizacja, sedymentacja, dekantacja, chromatografia, sączenie, destylacja.

Metody nauczania:
• pogadanka z uczniami
• ćwiczenia w postaci warsztatów chemicznych – praca indywidualna/w grupach

Środki dydaktyczne:
• projektor,
• komputer,
• karta pracy,
• zestaw laboratoryjny.

Przebieg zajęć:
• Część wprowadzająca:
Przypomnienie z uczniami wiadomości z ostatnich zajęć. Zapoznanie uczniów z technikami wykorzystywanymi w laboratoriach. Wprowadzenie uczniom pojęć: mieszanie, rozdrobnienie, krystalizacja, sedymentacja, dekantacja, chromatografia, sączenie, destylacja . Krótkie omówienie z uczniami poznanych pojęć.
• Część właściwa:
Na podstawie uzyskanych informacji podczas pogadanki, uczniowie wykonują doświadczenia chemiczne by bardziej zrozumieć tematykę zajęć.
Doświadczenie 1
Mieszanie.
sprzęt i odczynniki: woda , bagietka, sól lub osad.
wykonanie: wlewamy 100ml wody do zlewki; następnie wsypujemy określoną ilość soli/osadu i mieszamy za pomocą bagietki.
Doświadczenie 2
Sączenie.
sprzęt i odczynniki: roztwór z pkt. a) ,sączek, lejek, zlewka.
wykonanie: wykorzystujemy roztwór z pkt. a) do otrzymania osadu lub do przesączenia. Otrzymany osad przesączamy przez sączek na lejku.
Doświadczenie 3
Rozdrobnienie.
sprzęt i odczynniki: moździerz z tłuczkiem, osad/sól
wykonanie: rozdrabniamy sól/osad za pomocą moździerza z tłuczkiem.
Doświadczenie 4
Chromatografia- metoda rozdziału substancji.
sprzęt i odczynniki: bibuła , rozpuszczalnik, komora chromatograficzna, substancja do rozdziału.
wykonanie: substancję do rozdziału nanosimy na bibułę w formie plamki , układamy bibułę ukośnie do komory z rozpuszczalnikiem i obserwujemy zmiany.
Doświadczenie 5
Sedymentacja/dekantacja.
sprzęt i odczynniki: zlewki, woda, osad (np. piasek), bagietka.
wykonanie: do zlewki wlewamy 100 ml wody a następnie wsypujemy osad i mieszamy za pomocą bagietki. Po opadnięciu osadu na dno, zlewamy roztwór znad osadu do zlewki.

• Część podsumowująca
Podsumowanie z uczniami tematu lekcji. Wykonanie karty pracy przez uczniów. Pomoc nauczyciela przy wykonywaniu sprawozdania.

Artur Grycz
Centrum Wiedzy Tukan
www.cwt.edu.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.