X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29661
Przesłano:

Pisownia wyrazów z ch i h - scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczeń:
- posiada wiadomości na temat pisowni wyrazów z ch i h,
- wie, czym jest wyraz bliskoznaczny.

Cele lekcji:
Uczeń:
- pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeb wykorzystuje wiedzę o: wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych [...],
- korzysta z informacji zawartych w [...] słowniku wyrazów bliskoznacznych.

Cele sformułowane w języku ucznia:
- dowiesz się, kiedy w wyrazie należy zapisać ch, a kiedy – h,
- prawidłowo zapiszesz wyrazy z ch i h,
- poprawnie dopiszesz wyrazy bliskoznaczne do podanych słów.

Nacobezu:
- wiesz, kiedy zapisujemy ch w wyrazach,
- wiesz, kiedy zapisujemy h w wyrazach,
- do podanych słów dopisujesz wyrazy bliskoznaczne.

Pytanie kluczowe:
-

Metody pracy:
Pogadanka, heureza, ćwiczeń praktycznych.


Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa,
- praca w parach.
Przebieg lekcji:

I.
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Sprawdzenie zadania domowego.


II.
1. Nauczyciel podaje uczniom temat i cele lekcji.
2. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nacobezu do lekcji.
3. Uczniowie w parach rozmawiają na temat: Kiedy w wyrazach zapisujemy „ch”?.
4. Uczniowie odpowiadają na wspomniane wyżej pytanie.
5. Uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z ch. Korzystają z zadań zamieszczonych na stronie internetowej www.epodreczniki.pl, które są wyświetlane na ekranie.
6. Uczniowie wracają do podanego wcześniej nacobezu
i odczytują pierwszy punkt kryterium.
7. Uczniowie, przy wykorzystaniu techniki świateł drogowych, dokonują samooceny
i wskazują poziom zrozumienia pierwszego punktu nacobezu.
8. Uczniowie przypominają sobie, kiedy należy zapisać h w wyrazach i rozmawiają
na ten temat z nauczycielem.
9. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę. Każde z hasał musi zawierać h.
10. Uczniowie ponownie dokonują samooceny. Odnoszą się do drugiego punktu nacobezu.
11. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie: Czym jest wyraz bliskoznaczny?.
12. Uczniowie (indywidualnie) wykonują ćw. 6 ze str. 180 w podręczniku. Polega ono na dopisaniu synonimów do podanych słów. Jeżeli uczniowie mają trudności z poprawnym rozwiązaniem zadania, mogą skorzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych. Każde słowo musi zawierać h.
13. Omówienie wspomnianego powyżej ćwiczenia.
14. Uczniowie dokonują samooceny, odnosząc się do ostatniego punktu kryterium.

III.

1. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel, korzystając ze strony internetowej www.epodreczniki.pl, wyświetla uczniom na ekranie tekst
z lukami. Ich zadaniem jest wstawienie odpowiednio ch lub h i uzasadnienie swojej odpowiedzi.
2. Zadanie pracy domowej:
Ułóż krótki tekst, w którym zastosujesz co najmniej dziesięć wyrazów z ch i h.
3. Zdania podsumowujące. Uczniowie kończą zdanie:
Wiem ........................................


Materiały, pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK:

1. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Teraz polski!.
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych.
3. Komputer, ekran ręczny.
4. Strona internetowa www.epodreczniki.pl.
5. Światła drogowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.