X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29521
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

I. Cele, zadania

1. Poznanie procedury
2. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
4. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
7. Opieka nad stanem technicznym sprzętu muzycznego i klasy szkolnej, wzbogacanie warsztatu pracy
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju

II. Formy realizacji

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
2. dotyczących awansu zawodowego:
3. Rozmowa zawarcie kontraktu
4. Analiza dokumentacji:
5. statutu szkoły;
6. programu rozwoju szkoły;
7. regulaminów;
8. wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
9. - Współpraca z rodzicami,
10. - udział w pracach zespołu przedmiotowego,
11. - udział w nauczycielskich zespołach klasowych,
12. - realizacja zadań zgodnie z kalendarzem szkoły
13. Gromadzenie dokumentów:
14. świadectw,
15. zaświadczeń,
16. programów,
17. sprawozdań,
18. dyplomów,
19. Kontrola stanu technicznego. Doradztwo przy zakupie sprzętu muzycznego.
20. Autorefleksje, autoanaliza, opis realizacji planu rozwojowego.

III. Termin, osoba wspierająca
...
IV. Dowody realizacji, uwagi
...

SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

I. Cele, zadania

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
2. Podnoszenie na wyższy poziom sprawności intelektualnej, wymiana doświadczeń.
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
4. Określenie dalszej drogi rozwoju

II. Formy realizacji

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, szkoleniach i kursach. Udział w zespołach przedmiotowo metodycznych oraz zespołach klasowych.
2. Udział w lekcjach pokazowych, samodzielne studiowanie literatury.
3. Konsultacje i rozmowy z rodzicami, nauczycielami podczas zebrań zespołów klasowych i przedmiotowo-metodycznych, okazjonalne
4. Wnioski do dalszej pracy, dążenie poprzez swoją pracę do uzyskania następnego stopnia awansu zawodowego.
III. Termin, osoba wspierająca
...
IV. Dowody realizacji, uwagi

SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

I. Cele, zadania

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i sprzętu muzycznego
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
5. Konkursy
6. Realizacja dodatkowych zadań w szkole

II. Formy realizacji

1. Konsultacje, analiza, rozmowy
2. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza rozmowy pohospitacyjne
3. Korzystanie z komputera, Internetu, programów edukacyjnych oraz aranżowanie podkładów muzycznych
4. Aktywne uczestniczenie we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
5. Przygotowanie uczniów do szkolnych konkursów plastycznych i muzycznych
6. Prowadzenie koła muzycznego.
7. Opracowanie i realizacja różnego repertuaru muzycznego
8. związanego z kalendarzem imprez szkolnych;
9. Organizowanie i pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych:
- Wigilia szkolna,
- Prezentacje szkolne,
+ Święto Szkoły,

III. Termin, osoba wspierająca
...
IV. Dowody realizacji, uwagi

SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

I. Cele, zadania
1. Przypomnienie programu wychowawczego szkoły
2. Działania na rzecz rozpoznania środowiska
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela

II. Formy realizacji

1. Analiza dokumentacji
2. Rozmowy z uczniami i ich rodzicami, spotkania indywidualne i zbiorowe.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, zespołami nauczycielskimi, opiekunem stażu, dyrekcją szkoły

III. Termin, osoba wspierająca
...
IV. Dowody realizacji, uwagi
...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.