X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28780
Dział: Gimnazjum

You should always wash fruit - czasowniki should / ought to. Konspekt lekci

1. TEMAT LEKCJI: You should always wash fruit – czasowniki should / ought to;

2. KLASA: 3

3. CELE LEKCJI:
- poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z gotowaniem i wyżywieniem;
- umiejętność wyrażania powinności i rad przy użyciu czasowników should i ought to;
- poznanie kilku zasad higieny żywienia;

4. POMOCE: Podręcznik SNAPSHOT –pre-intermediate;

5. PRZEBIEG LEKCJI:
a) ROZGRZEWKA: Uczniowie w parach starają się powtórzyć jak najwięcej terminów związanych z gotowaniem poznanych na poprzedniej lekcji. Zaczynają zdania od I like:
S1: I like grilled sausages
S2: I like grilled sausages and fried potatoes
S1: I like grilled sausages, fried potatoes and sliced cucumber
S2: ...itd;
b) SPRAWDZENIE ZADANIA DOMOWEGO: Wybrani uczniowie czytają swoje ćwiczenia;
c) WPROWADZENIE I ZAPIS TEMATU NA TABLICY;
d) ZAPIS WZORÓW ZDAŃ Z CZASOWNIKAMI should i ought to:

You should
ought to try these hot dogs
wash your hands
You shouldn’t
ought not to eat raw fish


e) ZAPIS I WYJAŚNIENIE NOWEGO SŁOWNICTWA:
vegetables / raw fish / cooked / pesticides / fertilizers;
f) UCZNIOWIE PRACUJĄ Z TEKSTEM CZYTANYM – wypełniają luki czasowni-kiem should / ought to lub shouldn’t / oughtn’t to;
g) NAUCZYCIEL WYBIERA DWÓCH UCZNIÓW, KTÓRZY ODCZYTUJĄ UZU-PEŁNIONY TEKST (ocena ew. plusy za aktywność);
h) UCZNIOWIE PRÓBUJĄ SAMODZIELNIE WYMYŚLEĆ RADY ZWIĄZANE Z ZASADAMI HIGIENY ŻYWIENIA (w parach zapisują w zeszycie);
i) WYBRANI UCZNIOWIE ODCZYTUJĄ ZAPISANE ZDANIA (ocena najciekaw-szych rad);
j) OMÓWIENIE ZADANIA DOMOWEGO:
- wszyscy uczniowie wykonują w ćwiczeniach LANGUAGE BOOSTER ćw.4 ze str.34;
- dodatkowo na ocenę bardzo dobrą należy wykonać ćw.6 ze str.34.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.