X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28779
Dział: Gimnazjum

A visit to the North Pole - rozwijanie umiejętności. Konspekt lekcji

I. Temat lekcji: A visit to the North Pole – rozwijanie umiejętności.

II. Cele lekcji:
Pod koniec lekcji uczeń powinien:
- poznać i utrwalić nowe słownictwo: an expedition / a jogger / a sled / husky
dogs / in disguise / raise money / the Inuit / global warming / the climax / common
sense.;
- znaleźć określone informacje w tekście czytanym;
- przedstawić w formie krótkiej wypowiedzi ustnej fakty;
- znaleźć określone informacje w tekście słuchanym.

III. Środki dydaktyczne:
- podręcznik i ćwiczenia New Snapshot Pre-intermediate;
- płyta CD z nagraniami tekstów;
- wydrukowane ćwiczenie sprawdzające opanowanie nowego słownictwa;
- wydrukowane ćwiczenie sprawdzające zrozumienie tekstu słuchanego.


IV. Plan lekcji:
1. Czynności porządkowe w klasie (przywitanie się, sprawdzenie listy obecności, zebranie zadań domowych). (5min.)

2. Uświadomienie celów lekcji i zapis tematu na tablicy. (3min.)

3. Prezentacja nowego słownictwa:
a) zapis nowego słownictwa na tablicy: an expedition / a jogger / a sled / husky dogs / in disguise / raise money / the Inuit / global warming / the climax / common sense. (7min.)
b) ćwiczenie sprawdzające opanowanie nowego słownictwa – uczniowie korzystają z przygotowanych przez nauczyciela kart ze zdaniami do uzupeł-nienia. (8min.)

4. Ćwiczenie sprawdzające zrozumienie tekstu czytanego na str. 60 i61 podręcznika:
a) uczniowie słuchają nagrania tekstu z płyty CD,
b) uczniowie uzupełniają tabelkę w ćw. 2 str. 61 – praca w parach,
c) wybrani uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela związane z zapisanymi informacjami – ocena aktywności.
(10min.)

5. Ćwiczenie sprawdzające zrozumienie tekstu słuchanego. Uczniowie korzystają
z przygotowanych przez nauczyciela kart z tabelką do wypełnienia – praca indywidualna – ocena wszystkich uczniów. (10min)

6. Omówienie zadania domowego – ćwiczenia 1-3 str.42-43 - zadania sprawdzające rozuminie tekstu czytanego. (2min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.