X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28781
Dział: Gimnazjum

Would you like a sandwich? - częstowanie posiłkami i napojami. Konspekt lekcji

1. TEMAT LEKCJI: Would you like a sandwich? – częstowanie posiłkami I napojami;

2. KLASA: 1

3. CELE LEKCJI:
- poznanie zwrotów używanych przy częstowaniu posiłkami i napojami;
- właściwe dobieranie wyrażeń i zwrotów przy przyjmowaniu i odmawianiu poczęstun-ku;
- ocenianie poprawności zdań w oparciu o wysłuchany i przeczytany tekst;
- udzielanie informacji dotyczących przeczytanego i wysłuchanego tekstu;

4. POMOCE: Podręcznik SNAPSHOT – Elementary, magnetofon i kaseta;

5. PRZEBIEG LEKCJI:
a) ROZGRZEWKA – GRA BINGO:
- nauczyciel mówi: Open your exercise book and write 5 names of food and let’s play Bingo;
b) SPRAWDZENIE ZADANIA DOMOWEGO (ocena wybranych uczniów);
c) ZAPIS TEMATU NA TABLICY; SPRAWDZENIE OBECNOŚCI; PRZEDSTA-WIENIE CELÓW:
- nauczyciel mówi: Today we’re going to offer food and drink, let’s write the topic...
d) ZAPIS I WYJAŚNIENIE NOWEGO SŁOWNICTWA:
- nauczyciel mówi: What do we usually say when we offer food and drink?
- uczniowie podają propozycje – burza mózgów (ocena najaktywniejszych);
- nauczyciel zapisuje zwroty na tablicy a uczniowie do zeszytów:

Would you like a sandwich
something to drink ? Yes, please / No, thanks.
another sandwich
I’d like chicken, please.
something to drink / eat.
Can I have another cup of tea , please?
some more tea

e) ĆWICZENIE – ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO I CZYTANEGO (ocena najbardziej aktywnych uczniów):
- uczniowie patrzą na zdjęcia w podręczniku i odpowiadają na pytania nauczy-ciela: What time of day is it? /What are the volunteers doing? /Where are they? /Is Louise eating? Why not? /What are they saying?
- uczniowie słuchają teksty z kasety śledząc tekst w podręczniku;
- nauczyciel mówi: Now, look at exercise 7 and answer the questions, uczniowie odpowiadają na pytania;
- nauczyciel mówi: Now, do part b in this exercise, wybrani uczniowie czytają i oceniają prawdziwość zdań;
- uczniowie słuchają i powtarzają najważniejsze zwroty z tekstu;
- uczniowie czytają tekst z podziałem na role;

f) ĆWICZENIE – POROZUMIEWANIE SIĘ:
- nauczyciel mówi: Now, let’s practise offering food and drink, wybiera jednego ucznia I czyta z nim przykładowy dialog;
- uczniowie pracują w parach ćwicząc dialog i wybierając posiłki i napoje stosow-nie do wskazanych w ćwiczeniu sytuacji;
- uczniowie prezentują dialogi (ocena wybranych uczniów);

6. OMÓWIENIE ZADANIA DOMOWEGO:
- nauczyciel zapisuje na tablicy a uczniowie w zeszytach:
H-k: LB ex. 9 p.20 / ex. 4 p.99 – wszyscy
Oraz LB ex. 10 p. 20 – na ocenę 4 i 5
(wszyscy uczniowie wykonują ćwiczenia uzupełniając dialogi i układając dialogi z gotowych zdań, na ocenę 4 i 5 uczniowie układają dialog korzystając ze wskazó-wek).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.