X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28768
Dział: Gimnazjum

Procesy krasowe - scenariusz zajęć z geografii dla klasy 1 gimnazjum

TEMAT: Procesy krasowe.

Cele nauczania:
Cel ogólny: Poznanie procesów i form krasowych oraz głównych obszarów ich występowania.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi wyjaśnić termin zjawiska krasowe i zna pochodzenie nazwy;
- potrafi wymienić nazwy skał, które ulegają procesom krasowym;
- potrafi omówić procesy krasowe i wyjaśnić w jaki sposób powstają formy krasowe;
- potrafi wymienić oraz rozpoznać lub opisać formy krasu powierzchniowego i podziemnego;
- potrafi wskazać na mapie obszary występowania zjawisk krasowych w Polsce i na Świecie;
- potrafi scharakteryzować na podstawie schematu budowę jaskini oraz występujące w niej formy krasowe;
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej;
- potrafi wyciągnąć wnioski z przedstawionego pokazu multimedialnego oraz przeczytanego tekstu.
Metody pracy:
a. Pogadanka
b. Pokaz multimedialny
c. „Burza mózgów”
d. Praca z tekstem w podręczniku, mapą ścienną, atlasem i mapkami konturowymi

Formy pracy:
Indywidualna, zespołowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne:
Laptop, rzutnik multimedialny, podręcznik, ćwiczenia, kartki z materiałami dydaktycznymi.


Przebieg zajęć:
Czynności wstępne:
1. Powitanie
2. Podanie tematu i omówienie celów zajęć
3. Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć (nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie: --- co to jest wietrzenie?
- jakie znają rodzaje wietrzenia?

Czynności właściwe:
Wprowadzenie tematu:
- „Burza mózgów” – co wiemy o procesach krasowych?
- Nauczyciel pyta uczniów czy widzieli gdzieś w rzeczywistości procesy krasowe, jeśli tak, prosi o pokazanie i zaznaczenie tych obszarów na mapie ściennej.

Omówienie tematu:
- Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie treści w podręczniku (str. 144).
- Nauczyciel przedstawia uczniom pokaz multimedialny dotyczący zjawisk krasowych, jednocześnie omawiając poszczególne zagadnienia i zadając uczniom pytania związane z przeczytanym tekstem (w trakcie pokazu nauczyciel prosi uczniów o wymienienie
form krasu powierzchniowego- wraz z wyjaśnieniem jak powstały, form krasu podziemnego
głównych obszarów występowania zjawisk krasowych).
- Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń. Nauczyciel prosi o poprawne przeczytanie ćwiczenia.
- Uczniowie otrzymują rysunki z formami krasowymi. Nauczyciel prosi o poprawne podpisanie form. Poprawnie wykonane ćwiczenie wyświetlone zostaje na ekranie.
Podsumowanie zajęć:
- Uczniowie rozwiązują krótki quiz podsumowujący.
- W ramach pracy domowej uczniowie otrzymują do uzupełnienia mapki konturowe, na których zaznaczają główne obszary występowania zjawisk krasowych. Uczniowie chętni wykonują ponadto ćwiczenie 5 w zeszycie ćwiczeń, str.65.
- Nauczyciel ocenia aktywność uczniów podczas zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.