X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28334

Matematyczna kraina - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Przedmiot: Nauczanie zintegrowane

Temat :Każdy ma prawa i obowiązki

Cel główny : Diagnoza umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-czyta cicho ze zrozumieniem nowy tekst
-wybiera poprawne odpowiedzi korzystając z tekstu
-układa pytanie do podanego zdania
-układa zdania z rozsypanki
-układa zdania tworząc logiczną całość i rozumie ich sens
-zgodnie i efektywnie współpracuje w zespole
- uzupełnia luki w zdaniach
-zna rodzaje rzeczowników
-potrafi utworzyć liczbę mnogą rzeczowników
-wyszukuje w tekście informacje na podany temat
Metody pracy: słowna, praca z tekstem i kartą pracy, rozmowa kierowana ,działania praktyczne rozwiązywanie krzyżówki
Formy pracy: zbiorowa ,grupowa, indywidualna jednolita


Przebieg zajęcia:
I. Część wstępna
1. Powitanie przybyłych gości.
2.Zapowiedź tematu lekcji-rozwiązanie działań na mnożenie i dzielenie ,uporządkowanie wyników ,odczytanie tematu (załącznik nr 1).
3.Rozmowa na temat praw i obowiązków.
4. Konwencja Praw Dziecka.
II .Część główna
1.Wywiad –jeden z uczniów pyta kolegów do czego ich zdaniem mają prawo dzieci.
2.Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych -prawa dziecka -praca ( załącznik nr 2).
3.Podział dzieci na grupy. Każda grupa dostaje zdania, które ma ułożyć w logiczną całość
i zastanowić się złamanie jakiego prawa dziecka zostało w nich przedstawione
(załącznik nr 3 ).
4.Uświadomienie dzieciom ,że MOJE PRAWA NIE MOGĄ NARUSZAĆ PRAW DRUGIEGO
CZŁOWIEKA .Wspólna odmiana słów ,, mam prawo” z pokazywaniem siebie wzajemnie.
5.Samodzielne ciche czytanie tekstu i podkreślenie w nim praw na jakie powoływały się
dzieci (załącznik nr 4)
6. Ułożenie pytań do podkreślonych w tekście zdań (załącznik nr 4).
7.Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki (załącznik nr 5 ).
8.Czytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. tytułem ,,O prawach dziecka” .
9.Określanie rodzajów rzeczowników ( załącznik nr 6 ).
10.Tworzenie liczby mnogiej podanych rzeczowników (załącznik nr 7 ).
11.Uzupełnianie diagramu .

III. Część końcowa.
1.Samoocena uczniów.
Uczniowie podpisują się pod odpowiednimi rysunkami.

-jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy

-jestem zadowolony , chociaż mógłbym pracować lepiej

-nie jestem zadowolony ze swojej pracy w dzisiejszym dniu


ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr1
Oblicz działania. Uporządkuj wyniki rosnąco i wpisz do tabeli .Pod liczbami wpisz odpowiednie sylaby.
6 x 8 = BO 36 : 6 = KAŻ
5 x 6 = WA 50 : 5 = PRA
7 x 7 = WIĄ 42: 6 = DY
8 x 5 = O 45 : 5 = MA
9 x 4 = I 5 x 10 = KI


Załącznik nr 2
Z podanych wyrazów ułóż zdania.
mają , czasu , do , Dzieci , odpoczynku , prawo , wolnego , zabawy , i

........................................

........................................
prawo , prywatności , Dziecko , do , ma

........................................
korzystania , mają , do , dóbr , Dzieci , kultury , prawo , z

........................................

........................................

życia , Dziecko ,prawo , ma , rodzinie , w , do

........................................

prawo , ma , znajomości , Każde , do , dziecko , praw , swoich

........................................

........................................

zdrowia , ma , ochrony ,Dziecko , do , prawo
........................................

imienia , ma , obywatelstwa , dziecko , prawo , do , Każde , nazwiska , i

........................................

........................................

bez , prawo , życia , przemocy Dziecko , ma , do
........................................

do , Dzieci , nauki , mają , prawo
........................................

wyrażania , do , myśli ,Dzieci , prawo , mają , swoich ,i ,uczuć

........................................

Załącznik nr3
Uporządkujcie zdania i zastanówcie się złamanie jakiego prawa zostało w nich przedstawione.
........................................
Mama Ani sprząta biura.
........................................
Ania często po lekcjach pomaga mamie w pracy.
........................................
Idzie spać bardzo późno.
........................................
Rano nie ma siły wstać , bo jest bardzo zmęczona.Na koloniach Patryk poznał nowego kolegę.
........................................
Irek napisał do Patryka długi list.
........................................
Niestety list otwarła i przeczytała siostra Patryka.
........................................
Chłopcu było bardzo przykro.
........................................


........................................
W czasie przerwy chłopcy bawili się piłką.
........................................
Nagle podbiegł do nich starszy kolega.
........................................
Popchnął Arka i uderzył Maćka.
........................................
Obaj chłopcy bardzo się przestraszyli.
........................................

........................................
Nina to zdolna dziewczynka.
........................................
Uwielbia uczyć się nowych rzeczy.
........................................
Bardzo chce się kształcić w szkole plastycznej.
........................................
Niestety jej rodzice postanowili, że pójdzie do pracy.
........................................

Załącznik nr 4
Przeczytaj uważnie tekst .Podkreśl prawa na jakie powoływały się dzieci. Do wyróżnionych zdań ułóż pytania.
Michał wrócił ze szkoły. Już od progu opowiadał z ożywieniem.
Dziś uczyliśmy się o prawach dziecka .Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy........
-Dobrze, dobrze-przerwała mu mama –Chętnie posłucham, tylko dokończę zmywanie. Wynieś w tym czasie śmieci ,Michałku.
-Niestety, nie mogę. Teraz skorzystam z prawa do wypoczynku i czasu wolnego- z powagą odparł Michał i poszedł do swojego pokoju .Włączył telewizor. Właśnie zaczął się jego ulubiony serial , więc pogłośnił urządzenie.
-Wyłącz to, natychmiast!- do pokoju wpadła jego siostra Marysia.-Mam prawo do korzystania z dóbr kultury- z godnością wyjaśnił Michał.
-A ja- prawo do nauki!-wykrzyczała rozzłoszczona dziewczynka.
W drzwiach pojawiła się mama .Miała zatroskaną minę.
-Każde z was ma prawo do własnego zdania, ale ja mam prawo do ciszy i spokoju. To prawo wszystkich mamuś. A na zgodę proponuję porcję lodów .Chodźcie do kuchni.
-Prawo do lodów!-zgodnie i radośnie krzyknęły dzieci.

Załącznik nr 5
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
prawach obowiązków praw

Michał korzystał z przysługujących mu ........................................ .
Zapomniał jednak o ........................................ innych członków rodziny.
Nie wywiązał się też ze swoich........................................ .


Załącznik nr 6
Przeczytaj rzeczowniki, określ ich rodzaj .

ta nauka - rodzaj żeński
...... prawo - ........................................
...... pogląd - ........................................
..... informacja - ........................................
..... myśl - ........................................
..... wolność - ........................................

Załącznik nr 7
Przeczytaj rzeczowniki ,utwórz od nich liczbę mnogą.

organizacja - ........................................
pogląd - ........................................
tajemnica - ........................................
szkoła - ........................................
rozwój - ........................................
wybór - ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.