X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28345

Z kulturą na ty - projekt edukacyjny

Dobre maniery to nie sztuczny rytuał. To wywodząca się z tradycji praktyczna i niesłychanie przydatna we współczesnym świecie umiejętność właściwego zachowania się w każdej sytuacji.
Przestrzeganie dobrych manier dowodzi szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia. Dobre maniery nie krępują i nie usztywniają, a wprost przeciwnie – zapewniają swobodę i poczucie bezpieczeństwa, pozwalają na luksus bycia sobą.
W naszej rzeczywistości szkoła jest podstawową placówką wspierającą dom rodzinny w wychowaniu młodego pokolenia. Do jej niezwykle ważnych zadań należy zaliczyć przygotowanie młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym i umożliwienie jej kulturalnego spędzania wolnego czasu. Ponieważ znajomość savoir - vivre’u i kultury języka jest podstawą funkcjonowania
w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych, szkoła uczy dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach. W szkole podstawowej są to głównie reguły dotyczące specyficznych dla niej sytuacji, jak na przykład: udział w imprezach szkolnych, uroczystościach, dyskotekach.
Projekt angażuje uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. Będzie realizowany na lekcjach , w trakcje różnych działań poza zajęciami i w czasie wolnym uczniów.

Cel główny

• propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego,
• podkreślenie szacunku dla języka polskiego,
• uświadomienie konieczności dbania o czystość i poprawność języka,
• rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele ogólne

Realizacja projektu umożliwia uczniom nabycie następujących umiejętności:

• skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
• poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
• efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
z zachowaniem obowiązujących norm,
• poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Realizując projekt, uczniowie:


• doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
• rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,
• uczą się szacunku dla dobra wspólnego,
• na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych,
• przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
• utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
• kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych
i rozumienia ich poglądów.

Cele szczegółowe

W wyniku szeregu działań, uczeń potrafi:

• kulturalnie zachować w sytuacjach dnia codziennego w szkole
i poza nią,
• stosować najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,
• akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność,
• wyjaśnić, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,
• wyeliminować wulgaryzmy ze swojego języka,
• sprawnie posługiwać się słownikami,
• kulturalnie zachować się przy stole, przyjmować gości,
• dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności,
• kulturalnie kibicować podczas zawodów sportowych, przestrzegać zasad fair play,
• podzielić się refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole,
• poszukiwać informacji na wybrany temat w różnych źródłach,
• współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować
i organizować swoją pracę.

Metody i formy pracy

• praca indywidualna
• praca zbiorowa
• techniki relaksacyjne
• zajęcia plastyczne
• prezentacje
• wycieczki

Ewaluacja Twórczość uczniowska: albumy, opracowany kodeks kulturalnego ucznia, plakaty, wystawy, zdjęcia, zapis w kronice szkolnej.

Bibliografia Autorzy zbiorowi, Wielka księga savoir-vivre’u , Warszawa 2003 Jan Kamyczek, Grzeczność na co dzień, Wyd. Iskry, Warszawa 1972

Czas realizacji projektu: 2010/2011r.

Uczniowie samodzielnie i grupowo przygotowują się
i wykonują poszczególne zadania.

HASŁA
ZADANIA DO REALIZACJI

Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie

1.Szukanie informacji na temat zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Omówienie ich w klasie, odegranie scenek.

2.Ogłoszenie konkursu na plakat o grzeczności.

3.Najładniej nakryty stół-konkurs między klasowy –kultura spożywania posiłków.

4.Opracowanie kodeksu kulturalnego ucznia.

5.Ułożenie krzyżówek i rebusów na temat kultury osobistej.

6.,Kulturalne drzewo”-dekoracja korytarza ,,złotymi myślami ‘’o kulturze.

Mój wygląd świadczy o mnie.

1.ABC czystości-spotkanie z pielęgniarką szkolną.

2.Pachnący tydzień-zbiórka pachnących rzeczy dla potrzebujących (mydła, proszki ,płyny do tkanin itp.)

3.Mundurek i garniturek ,czyli kulturalny strój na co dzień i od święta-umiejętność doboru stosownego stroju w zależności od okoliczności-pokaz mody.

Kultura w miejscach publicznych

1.ABC kulturalnego widza-pogadanki w klasach-ocena zachowania dzieci w czasie koncertów ,wycieczek, wyjazdów do kina ,teatru.

2.Co to znaczy być kulturalnym kibicem i zawodnikiem sportowym(zasady fair play w sporcie)lekcje wych. fizycznego.

3.Rozgrywki sportowe- wyłonienie zwycięzców ,przyznanie punktów za zachowanie na boisku i kibicowanie.


Kulturalne potyczki Podsumowanie projektu-ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych konkursach, przydzielenie punktów klasom, quiz.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.