X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28319

"Bałwankowe zabawy” - dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9

ARKUSZ PRZED OBSERWACJĄ
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Gąsior
2. Data obserwacji: 10.02.2015
3. Klasa: I a
4. Rodzaj zajęć: edukacja wczesnoszkolna
5. Planowana tematyka zajęć: „Bałwankowe zabawy”- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9.
6. Treści z podstawy programowej:
Uczeń:
- zna litery alfabetu;
- czyta sylaby, wyrazy, zdania;
- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
- potrafi klasyfikować obiekty;
- pisze działania z pamięci
- umie dodawać i odejmować liczby w zakresie 9
- wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki;
- tworzy improwizacje ruchowe do muzyki;
7. Cele ogólne lekcji (w tym treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej):
• rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki,
• rozwijanie twórczej aktywności dziecka podczas interpretacji muzyki,
• bogacenie doświadczeń muzycznych dzieci ,
• zachęcanie do uzewnętrzniania swoich przeżyć i odczuć wywołanych kontaktem z muzyką
• rozwijanie ekspresji muzyczno - ruchowej dzieci
• doskonalenie umiejętności czytania, pisania oraz liczeniai wra
i
8. Umiejętności, które będą kształcone w trakcie zajęć wynikające z podstawy programowej:
Uczeń:
• zna litery i czyta sylaby, wyrazy, zdanie
• umie liczyć w zakresie 9, porównywać liczby i porządkować je według podanego warunku
• rozwija umiejętność odbierania muzyki i wrażliwości słuchowej
• doskonali poczucia rytmu, tempa i dynamiki utworu muzyki
• potrafi poruszać się w rytm melodii wraz z emblematem;
• zareaguje szybko i prawidłowo na umówione sygnały,
• aktywnie uczestniczy w zajęciu,
• potrafi ilustrować ruchem zmieniającą się muzykę
9. Założone cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia):
Dzięki realizacji treści uczeń:
• odkrywa własne możliwości i uzdolnienia muzyczne,
• potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia z utworem muzycznym
• kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
• potrafi przezwyciężyć obawy związane z publicznymi występami,
• potrafi współdziałać w zespole,
• umie dodawać i odejmować liczby w zakresie 9;
- rozpoznaje litery i potrafi czytać sylaby, wyrazy;
• odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.
10. Zaplanowane metody pracy: praktyczne, sytuacyjna, ekspresyjna.
11. Zaplanowane formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
12. Zastosowane materiały, pomoce dydaktyczne: kolorowe koperty, białe tabliczki z zadaniami, woreczki z literami, patyczki, różnokolorowe kartki z działaniami, korale, patyczki laryngologiczne z szablonem bałwanka, CD, radiomagnetofon, śnieżne kulki z waty.
13. Czy zostaną zastosowane odrębne zadania dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce? Jakie?
Czytanie literami, sylabami hasła na tabliczkami - dla dzieci z trudnościami w nauce. Wykonywanie obliczeń za pomocą patyczków, korali; zapis działania z pomocą nauczyciela - dla dzieci z trudnościami w nauce.
Czytanie wyrazami, zdaniem hasła na tabliczkach - dla dzieci zdolnych. Przekazywanie działania przez „lidera” grupy. Pamięciowy zapis działania oraz pamięciowe obliczanie zadań dla dzieci zdolnych.

14. W jaki sposób zostanie dokonane podsumowanie lekcji oraz sprawdzenie stopnia realizacji założonych celów?
Ewaluacja zajęć: uczniowie wrzucają śniegową kulkę do odpowiedniego pojemnika – z miną radosną, niepewną, smutną.

15. Planowany przebieg zajęć:
1. Powitanie: uczeń wykonuje ruchy zgodnie z poleceniami nauczyciela.
„Jeśli jesteś już gotowy,
klaśnij w ręce swe 3x
tupnij nogą swą.
jeśli jesteś już gotowy,
to uśmiechnij się,
bo nasze spotkanie rozpoczyna się”.
2. „Bałwankowe zabawy” – dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9.
• Porządkowanie wyników działań w kolejności od najmniejszej do największej liczby.
• Odwrócenie tabliczek z sylabami i odczytanie hasła „Bałwankowe zabawy”.
3. Lepienie bałwanka – zabawa z woreczkami.
• Odczytanie liter na woreczkach.
• „Jednakowe kolory łączcie się” - przeliczanie woreczków zgodnie z kolorem.
• „Mokre zadania matematyczne”- dodawanie i odejmowanie w zakresie 9.
Działania umiejscowione w różnych miejscach w sali. Uczniowie „liderzy” podbiegają do kartki z działaniem. Zapamiętują działanie i przekazują grupie. Pozostali uczestnicy obliczają działanie oraz zapisują wynik.
4. „Bałwankowy bal” – zabawa ruchowa „Czardasz” z emblementami bałwanków.
5. Ewaluacja zajęć: uczniowie wrzucają śniegową kulkę do odpowiedniego pojemnika – z miną radosną, niepewną, smutną.
6. Pląs pożegnalny „Zajęcia skończone”.
7. Zabawa „Skojarzenia” – uczniowie wskazując kolor ubioru, podają do niego skojarzenia. Chętna osoba wymienia największą ilość zapamiętanych wyrazów zgodnych z kolorem ubioru.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.