X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28099
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy w grupie specjalnej - dzieci 4-letnich w przedszkolu

SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 4-LATKÓW ,,SKRZATY’’- grupa dzieci autystycznych.

1.Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty.
W naszej placówce od września 2012 roku został utworzony nowy oddział specjalny, do którego uczęszcza na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze troje dzieci autystycznych w wieku 4 lat. Grupa ta nazywa się ,,Skrzaty’’. Dzieci od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu dobrze się zaakceptowały i zaadoptowały w środowisku przedszkolnym, chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych. Praca opiekuńcza
i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 4-latków oddziału specjalnego realizowana była
w oparciu o program edukacji przedszkolnej ,,Nasze przedszkole’’ Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Ponadto w grupie realizowany jest również program własny ,, Ja i mój autyzm’’- wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego w grupie specjalnej’’ napisanym przez A. Głodo.
Praca z dziećmi autystycznymi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom funkcjonować w najbliższym środowisku. Głównym celem pracy w grupie było uspołecznianie oraz wdrażanie chłopców do jak największej samodzielności. Chłopcy poczynili duże postępy w zakresie samoobsługi np.: samodzielnie spożywają posiłki, sygnalizują nauczycielowi swoje potrzeby fizjologiczne i samodzielnie się załatwiają, dużo sprawniej się poruszają np. przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach.
W trakcie całorocznej pracy kształtowane były u dzieci umiejętności społeczne, poznawcze.
W spokojnej i miłej atmosferze prowadzone były zabawy i zajęcia mające na celu współdziałanie dzieci, doskonalenie samoobsługi, ćwiczenie sprawności manualnej i ruchowej. Nastąpiła poprawa w zakresie reakcji na polecenia nauczyciela, większa sprawność dzieci w zakresie ich sprawności manualnej, ruchowej. Chłopcy w grupie nie zwracają na siebie większej uwagi. Szczególnie lubią zabawy organizowane w sali przedszkolnej, różnego rodzaju ćwiczenia manualne, zabawy klockami. Chłopcy bawią się, ćwiczą, tańczą, rysują dzięki czemu poznają otaczający nas świat, doskonalą swoje umiejętności samoobsługowe.
Dzieci wdrażane były do aktywnego słuchania czytanych głośno wierszy, opowiadań, bajek. Z obszarów wymienionych w ,,Podstawie programowej...’’ szczególny nacisk położony był na kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowe, wspomaganie rozwoju mowy, wspieranie w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, kształtowaniu sprawności fizycznej, wdrażaniu do dbałości o bezpieczeństwo, wychowanie przez zabawę oraz ćwiczenie podstawowej sprawności manualnej oraz umiejętności słuchania.
W ramach punktu planu rocznego ,, Poznajemy historię i kulturę naszego regionu’’, kształtowałyśmy u dzieci poczucie przynależności narodowej. W sali zrobiłyśmy gazetkę patriotyczną przedstawiającą nasze miasto, godło, flagę. Wspólnie z dziećmi oglądaliśmy pocztówki, obrazki przedstawiające nasze miasto. Zauważyłam, że dzieci często obserwują
i patrzą na zrobioną gazetkę. Dzieci brały udział w wycieczkach krajoznawczych po naszej okolicy: oglądały ulice Połańca, Kopiec Kościuszki, Pomnik Tadeusza Kościuszki.
Poprzez zabawy rozwijamy u dzieci sprawności manualne, manipulacyjne. W celu integracyjnym podejmowane są wszelakie działania. Do tej pory integracja dzieci zdrowych
z dziećmi autystycznymi odbyła się poprzez zajęcia wspólne z grupą ,,Kotki’’, ,,Smerfy’’. Dzieci z grupy ,,Skrzaty’’ wzięły również udział w uroczystościach przedszkolnych
z udziałem innych grup były to m.in.:
- udział w zabawie choinkowej przy muzyce i integracja podczas zabawy z innymi dziećmi,
- udział w zabawach z innymi grupami i ich wspólna integracja,
- wspólnie z innymi grupami przedszkolnymi oglądali przedstawienia w przedszkolu
i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,
- brali udział w wycieczce krajoznawczej do Kurozwęk,
- uczestniczyli w wielu wycieczkach krajoznawczych po naszej okolicy jak również odwiedzili w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu bibliotekę i świetlicę szkolną.
Dodatkowo grupa ,,Skrzaty’’ ma organizowane zajęcia dogoterapii w swojej sali
z odpowiednio przeszkolonym psem. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tych zajęciach.
Wspólnie z dziećmi budujemy atmosferę zaufania i pełnej akceptacji. Jesteśmy uwrażliwieni na indywidualne różnice dzieci. Naszym celem jest prowadzenie dziecka zgodnie z jego indywidualnym rozwojem. Najważniejsze jest, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.

2. Współpraca z rodzicami.
Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania , myślimy, że nam się to udało. Mamy aktywnych i zaangażowanych rodziców.
Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze.
Na korytarzu przedszkola umieszczona została tablica z pracami dzieci i kącik dla rodziców, na którym umieszczane są wszelakie informacje dotyczące działalności przedszkola, planowanych spotkań, uroczystości i imprez organizowanych w przedszkolu oraz wiadomości o tematyce zaburzeń autystycznych i problemach wychowawczych u dzieci i formy terapii. Na bieżąco w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka, przekazywane były informacje dotyczące postępów dziecka bądź problemów związanych z jego funkcjonowaniem w grupie. Wspólnie z rodzicami staramy się rozmawiać z nimi o nawet najdrobniejszych sukcesach ich pociech co daje nam i rodzicom dużo radości i satysfakcji z osiągniętych sukcesów dzieci.

Wychowawca grupy: Anna Głodo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.