X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27690
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Liryka - test dla kl. II gimnazjum

Liryka - test dla kl. II gimnazjum
Grupa: A

1. Scharakteryzuj krótko obraz Boga jaki przedstawił Jan Kochanowski w hymnie Czego chcesz od nas, Panie.
........................................
........................................
........................................
2. Wytłumacz jak rozumiesz pojęcie liryka pośrednia oraz zaznacz fragment, który jest przykładem tego typu liryki:
........................................
a) Ślepa jestem. Oślepiona majem.
Nic nie wiem, prócz, że pachną bzy.
I ustami tylko poznaję,
Żeś ty nie ty....

b) Mowa rodzinna niechaj będzie prosta.
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi,
Tak jak się widzi w letniej błyskawicy.
3. Nazwij środki poetyckie występujące w podanych fragmentach:

a) Panie
dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny...
........................................
b) Smutno mi, Boże!- Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
........................................
c) Wiatr! – Wiatr! Dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,
Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci
Wznosi kark, zdeptał fale i skroś niebios leci,
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.
........................................
d) Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci,
Jak pająk czatujący na skinienie sidła.
........................................
e) Nad stanami jest i stanów stan,
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca w chmury...
........................................
4. Dokonaj charakterystyki podmiotu lirycznego w wierszu C. Norwida Pielgrzym:
1
Nad stanami jest i s t a n ó w - s t a n,
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca, w chmury...
2
Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego że dom mój ruchomy
Z wielbłądziej skóry.
3
Przecież ja - aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa,
Jak piramidę!
4
Przecież i ja - z i e m i t y l e m a m,
I l e j e j s t o p a m a p o k r y w a,
D o p o k ą d i d ę !...
........................................
........................................
........................................
5. Jakie postacie przywołuje w swym utworze Cz. Miłosz Który skrzywdziłeś? Scharakteryzuj je oraz napisz jaką postawę przyjmuje podmiot liryczny wobec poruszanego problemu.
........................................
........................................
........................................
........................................
6. Dopisz tytuł oraz autora do podanych fragmentów:
a) Chodzę lasem, zostawiam nie ślady, lecz tropy
I sapię w wąskiej norze oddechem włochatym........................................

b) Dawniej kiedy nie wiem
dawniej myślałem że mam prawo obowiązek
krzyczeć na oracza
patrz patrz słuchaj pniu
Ikar spada........................................

c) Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami
Nigdy mi, kto szlachetny nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień -z duchami-
A jak gdyby tu szczęście było idę –smętny........................................

d) Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń ? Czy to jest kochanie........................................


Liryka – test dla kl. II gimnazjum
Grupa:A

1. Jaki utwór liryczny nazywamy hymnem? Podaj przykład tego typy utworu.
........................................
2. Wytłumacz jak rozumiesz pojęcie liryka bezpośrednia. Zaznacz fragment, który jest jej przykładem:
........................................
a) Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; (A. Mickiewicz, Niepewność)

b) Noc czarna, srebrna noc.
Świat nieskończony
Czasie i przestrzeni.
Pośrodku Droga Mleczna.
Któż po niej przechodzi?
To przechodzi ludzkie pojęcie. (L. Staff, Niebo w nocy)

3. Nazwij środki poetyckie występujące w podanych fragmentach:

f) Panie
dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny...
........................................
g) Smutno mi, Boże!- Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
........................................
h) Wiatr! – Wiatr! Dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,
Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci
Wznosi kark, zdeptał fale i skroś niebios leci,
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.
........................................
i) Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci,
Jak pająk czatujący na skinienie sidła.
........................................
j) Nad stanami jest i stanów stan,
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca w chmury...
........................................
4. Dokonaj charakterystyki podmiotu lirycznego w wierszu C. Norwida Moja piosnka (II):

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla d a r ó w Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"B ą d ź p o c h w a l o n y!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają t a k za t a k - n i e za n i e,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej...
Tęskno mi, Panie...
........................................
........................................
5. T .Różewicz przywołuje w wierszu Prawa i obowiązki postać Ikara. Opisz jaką postawę zajmuje podmiot liryczny wobec tragedii jaka spotkała Ikara?
........................................
........................................
........................................
6. Dopisz tytuł oraz autora do podanych fragmentów:
a) Nad stanami jest i stanów stan,
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca w chmury........................................

b) Panie
dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny
a także za to że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci
Twojej być w miejscach które nie były miejscami mojej
codziennej udręki........................................

c) Który skrzywdziłeś człowieka prostego,
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,........................................

d) Czego chcesz od nas, Panie za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.