X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27708
Dział: Gimnazjum

Od rysunków naskalnych do alfabetu - scenariusz zajęć z historii z wykorzystaniem technik neurodydaktycznych i tablicy multimedialnej

Autor: Małgorzata Walasek- Pollak

Scenariusz zajęć z historii z wykorzystaniem technik neurodydaktycznych i tablicy multimedialnej

Temat: Od rysunków naskalnych do alfabetu

Cele
Uczeń:
- zna historię pisma,
- porządkuje wydarzenia zgodnie z zasadami chronologii,
- rozwija umiejętność twórczego myślenia,
- kształci umiejętność pracy w grupie,
- bierze udział w rozmowie,
- rozwija umiejętność argumentowania i wnioskowania,
- rozumie, że współpraca z ludźmi wymaga kultury, cierpliwości i szacunku.

Metody: praca w grupach z elementami burzy mózgów, metody oglądowej i rozmowy pod kierunkiem.
Formy pracy: grupowa i zbiorowa.
Środki dydaktyczne: szary papier i farby plakatowe albo kredki, modelina lub plastelina i drewniane patyczki, kartki jasnożółtego lub białego papieru formatu A4, przykładowe hieroglify i tekst zapisany pismem klinowym, atrament, pióra z grubo piszącą stalówką, tablica klasowa i tablica multimedialna ( slajdy przygotowane przez nauczyciela), magnesy.


Plan scenariusza zajęć
I Faza organizacyjna
1.Uczniowie gromadzą odpowiedzi wokół pytania: „ Dlaczego
ludzie piszą?” ( tworzą tzw. bazę skojarzeń ).
2.Nauczyciel przedstawia cele lekcji i zapisuje temat zajęć.

II Faza realizacyjna
1. Wśród materiałów prezentowanych przez nauczyciela w
postaci slajdów, uczniowie wskazują te ilustracje, które
przedstawiają rodzaje pisma i starają się umiejscowić
materiał w czasie historycznym.
2. Następuje tzw. praca twórcza. Nauczyciel dzieli uczniów
na cztery grupy. W każdej grupie wyłoniony zostaje
kapitan, który otrzymuje kartkę z zadaniem i nr zestawu
pomocy dydaktycznych.
Gr.1.-„jaskiniowcy”; zadanie: stworzenie rysunku
imitującego malowidło naskalne.
Gr.2.-„mieszkańcy Bliskiego Wschodu”; zadanie:
odciśnięcie w modelinie drewnianym patyczkiem
tekstu napisanego pismem klinowym.
Gr.3.-„starożytni Egipcjanie”; zadanie:
stworzenie informacji pismem hieroglificznym.
Gr.4.- „średniowieczni mnisi”; zadanie:
starannie kaligrafować krótki tekst.
3. Po upływie wyznaczonego czasu kapitanowie każdej grupy
prezentują prace i przyczepiają je do tablicy za pomocą
magnesów. Uczniowie umiejscawiają w czasie historycznym
rodzaje pism ( prezentacja prac, chronologia historyczna,
argumentowanie i wnioskowanie).
4. Nauczyciel wręcza każdej grupie kartkę formatu A4
z wydrukowanym tekstem, który został uzupełniony
emotikonami ( czcionka Times New Roman, nr12). Jest to
przykład tekstu XXI wieku. Następnie prosi uczniów, by
przeanalizowali zgromadzony materiał i wyciągnęli wnioski
na temat historii pisma. Uwaga: Nauczyciel powinien tak
pokierować rozmową, by uczniowie zauważyli, że pismo
ewoluowało od rysunku do litery a języki „wymieszały
się”. Uczestnik rozmowy powinien wiedzieć, że
współcześnie teksty uzupełniane bywają wtrąceniami
obcojęzycznymi oraz rysunkami odpowiadającymi pojedynczym
słowom lub nazwom ludzkich emocji- emotikonami (następuje
argumentowanie, wnioskowanie, dzielenie się
spostrzeżeniami i uwagami ).

III Faza podsumowująca
1. Nauczyciel chwali uczniów za aktywność. Prosi, aby w domu
stworzyli trzy lub pięciozdaniowy tekst, który
mógłby „napisać” człowiek XXXI wieku. Wykorzystując
tablicę multimedialną nauczyciel prezentuje przykładowe
teksty, podkreśla „długopisem” fragmenty, które nie
występują jeszcze w komunikacji międzyludzkiej, np. nowe
emotikony.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.