X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27686
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Wewnętrzna budowa materii - utrwalenie wiadomości z wykorzystaniem elementów Oceniania Kształtującego

Konspekt lekcji chemii w klasie I b
( z wykorzystaniem elementów Oceniania Kształtującego)

Temat lekcji: Wewnętrzna budowa materii - utrwalenie wiadomości.

Data: 20.04.2015 rok

Czas lekcji: 45 minut

Cel lekcji:
uczeń wykorzystuje wiadomości dotyczące wewnętrznej budowy materii do rozwiązywania problemów.

Cele lekcji w języku ucznia:
będę przedstawiał budowę atomu wybranego pierwiastka chemicznego,
będę posługiwał się językiem chemicznym: symbolami, wzorami i równaniami reakcji,
będę wykonywał proste obliczenia chemiczne.

NaCoBeZU:
znam symbole i wartościowości wybranych pierwiastków chemicznych,
przedstawiam budowę atomu wybranego pierwiastka chemicznego,
określam rodzaj wiązania w cząsteczce,
ustalam nazwę pierwiastka na podstawie podanych informacji,
dobieram współczynniki (bilansuję) w równaniach reakcji,
układam równania reakcji przedstawionych w formie modelowej,
wykonuję proste obliczenia chemiczne.

Metody pracy, formy, techniki:
praca indywidualna,
praca w parach,
praca pod kierunkiem nauczyciela (niwelowanie ewentualnych błędów," otwieranie problemu").


Przebieg lekcji - aktywności uczniów prowadzące do osiągnięcia celów.
1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie listy obecności, przygotowanie potrzebnych pomocy przez uczniów).
2. Wprowadzenie - zapoznanie z celami i NaCoBeZU.
3. Przypomnienie symboli i wartościowości pierwiastków (metoda rzucanej piłki).
4. Rozdanie uczniom powtórzeniowych kart pracy (załącznik nr 1) , wyjaśnienie zasad pracy na dzisiejszej lekcji (metoda niepodnoszenia rąk, losowanie uczniów do udzielenia odpowiedzi, ustalanie odpowiedzi w parach lub indywidualnie).
5. Praca w grupach 2-osobowych, uzupełnianie kart pracy, wprowadzenie samooceny (metoda świateł) i oceny koleżeńskiej - tworzenie "Dokumentacji uczniowskiej".
6. Podsumowanie z uwzględnieniem celów (metoda tarczy strzelniczej).

Załącznik nr 1.
Karta pracy dla uczniów.

I - NaCoBeZU
znam symbole i wartościowości podanych pierwiastków chemicznych
(H, O, P, N, Ca, Zn, Pb, K, Na, S, C, Cl, Si, Mg, Ca, Fe, Hg, Al)

II - NaCoBeZU
przedstawiam budowę atomu wybranego pierwiastka,
określam rodzaj wiązania w cząsteczce (kowalencyjne, jonowe).

1) Rysunki przedstawiają uproszczone modele atomów. Podaj ich nazwy.
2) Określ liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomach pierwiastków chemicznych o podanych symbolach.
7/3Li ........................................
39/19K ........................................
68/32Ge ........................................
209/83Bi ........................................
3) Określ rodzaje wiązań chemicznych w następujących cząsteczkach.
O2 ........................................
NH3 ........................................
CH4 ........................................
KCl ........................................
4) Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelę.
Nazwa pierwiastka chemicznego Liczba
protonów elektronów powłok elektronowych elektronów walencyjnych
magnez
siarka

III - NaCoBeZU
ustalam nazwę pierwiastka na podstawie podanych informacji,
dobieram współczynniki (bilansuję) w równaniach reakcji,
układam równania reakcji przedstawionych w formie modelowej.
1) Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków chemicznych.
a) pierwiastek chemiczny znajduje się w 2 grupie i w 5 okresie układu okresowego ............................
b) pierwiastek chemiczny znajduje się 1 13 grupie układu okresowego, a jego atom ma 4 powłoki elektronowe ...............................
c) atom pierwiastka chemicznego ma 4 powłoki elektronowe i 1 elektron walencyjny ......................................

2) Dobierz współczynniki w podanych reakcjach chemicznych.
3) Ułóż równania reakcji przedstawionych w zapisach modelowych.
IV - NaCoBeZU
wykonuję proste obliczenia chemiczne (obliczam masy cząsteczkowe, stosunek atomowy, stosunek masowy, zawartość % pierwiastka, ilość substancji potrzebnej do przebiegu reakcji chemicznej).
1) Oblicz masy cząsteczkowe podanych związków chemicznych.
a) H2S ........................................
b) CO2........................................
c) H2SO4 ........................................

2) Uzupełnij tabelę.
Wzór związku chemicznego Stosunek atomowy Stosunek masowy
NO

CuO

SO2


3) Oblicz zawartość % wodoru w cząsteczce tlenku wodoru.

4) Oblicz ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 6 gramów węgla do tlenku węgla (IV).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.