X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27681
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Pisanie wzorów i nazewnictwo związków chemicznych oraz ich odczytywanie w aspekcie ilościowym

O czym należy pamiętać:
•Czas na analizę i wykonanie 25 zadań wynosi 45 minut.
•Odpowiedź na pytania zamknięte jest tylko jedna.
•Za poprawnie wykonane zadania: od 1. do 24. można zdobyć jeden punkt.
•Za zadanie 25. można zdobyć 2 punkty.
•Test należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem.
•Nie wolno stosować ołówków i kolorowych długopisów.
•Zabronione jest stosowanie korektora.
•Na teście nie dopuszcza się nanoszenia poprawek.

POWODZENIA!


1. Odczytaj zapis: 134 H2SO4
........................................
2. Podaj nazwy systematyczne następujących soli:
•Potaż (K2CO3)......................................
•Lapis (AgNO3)..............................
3. Kwas ortofosforowy (V) to:
a) HPO2
b) HPO3
c) H3PO4
d) H2PO3
e) żadna odpowiedź nie jest poprawna
4. Wzór strukturalny wodorku arsenu ma postać:

5. Ile atomów wodoru zawiera zasada amonowa?

6. Które sole o podanych wzorach należą do wodorosoli:
a) Na2SO4, K3PO4, NaNO3, KHSO4
b) Mg(NO2)2, KHS, KBr, Al(OH)2Cl
c) Al(OH)2Cl, MgOHCl, KHS
d) Al(OH)2Cl, MgCl2, K3PO4
e) żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Podaj wzór sumaryczny karbidu...............
8. Wodorotlenek cynku ma wzór:
a) Zn(OH)2
b) Zn(OH)
c) Zn(OH)4
d) Zn(OH)3
e) żadna odpowiedź nie jest poprawna
9. Kwas jodowy (VII) ma wzór:
a) H2IO3
b) H3IO4
c) H4IO5
d) H5IO6
e) żadna odpowiedź nie jest poprawna
10. Ile cząsteczek tlenu zawiera nadmanganian potasu:
a) 2
b) 1
c) 5
d) 3
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
11. Napisz wzór sumaryczny wodorotlenku chromu (III):

12. Spośród wymienionych wzorów soli wybierz hydroksosole:
a) Na2SO4, K3PO4, MgOHCl, KHSO4
b) NH4HSO3, KHS, KBr, Al(OH)2Cl
c) Al(OH)2Cl, MgOHCl, CaOHCl
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
13. NH4HSO3 to:
a) wodorosiarczan amonu
b) wodorosiarczan (VI) amonu
c) wodorosiarczan (IV) amonu
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
14. Azotan (V) chromu (III) ma wzór sumaryczny:...........................
15. Napisz wzór strukturalny chlorku manganu (VII):

16. Wzór tlenku wodoru to:
a) HO
b) H2O
c) H2O2
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
17. Z podanych wzorów substancji wybierz kwasy:
a) H2SO4, H2SO3, N2O, NO H3PO4, HNO3, KNO3, Na2S
b) K2SO4, H2S, HCl, H3BO3 Na2SO3, Ca3(PO4)2, KNO3
c) N2O, NO, HClO4, HClO NH4Cl, NaH, SO2, SO3, P2O3,
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
18. Tlenek azotu (I) to:
a) N2O
b) NO
c) NO2
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
19. Fe2(SO4)3 to:
a) siarczan (VI) żelaza (II)
b) siarczan (IV) żelaza (III)
c) siarczan żelaza (III)
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
20. Napisz wzór sumaryczny węglanu amonu:


21. CsCaPO4 to sól potrójna o nazwie:..................
22. Podaj drugą nazwę kwasu solnego.......................
23. Napisz wzór sumaryczny fosforanu (V) sodu....................
24. Chlorek sodu składa się z:
a) 1 atomu sodu i 1 atomu chloru
b) 1 atomu sodu i 2 atomów chloru
c) 2 atomów sodu i 1 atomu chloru
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
25. Określ liczbę i rodzaj atomów w fosforycie o wzorze: Ca10F2(PO4)6:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.