X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27574
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej - Marzec 2015 - Starszaki

MARZEC 2015

ROK SZKOLNY 2014/2015

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej dla grupy STARSZEJ
(5 – 6 - LATKI) na miesiąc marzec opracowany przez mgr Agnieszkę Grochocką
na podstawie Programu wychowania przedszkolnego
E. Tokarskiej i J. Kopała „Zanim będę uczniem”.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŁATWIAJĄ NAM PRACĘ. 02. 03. – 06. 03. 15 r.

II POJAZDY - NA LĄDZIE, WODZIE I W POWIETRZU. 09. 03. – 13. 03. 15 r.

III SZUKAMY PRZEDWIOŚNIA W BESKIDACH. 16. 03. – 20. 03. 15 r.

IV WIOSNO, WIOSENKO WITAJ W BIELSKU – BIAŁEJ. 23. 03. – 27. 03. 15 r.

V NADCHODZI WIELKANOC. 30. 03. – 03. 04. 15 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej. PP/1. 2)
- Samodzielne radzenie sobie w sytuacjach życiowych i próba przewidywania skutków swoich zachowań. PP/1. 3)
- Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu. PP/ 2. 5)
- Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne. PP/3. 1) 2)
- Grupowanie obiektów w sensowny sposób – klasyfikowanie PP/4. 2)
- Łączenie przyczyny ze skutkiem i próba przewidywania co się może zdarzyć. PP/ 4. 3)
- Właściwe dbanie o swoje zdrowie, orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia. PP/5. 1)
- Uczestniczenie w zajęciach ruchowych zabawach i grach na sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. PP/5. 4)
- Znajomość zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i umiejętność unikania ich. PP/ 6. 3)
- Właściwe zachowanie się podczas przedstawień i wszelkich uroczystości. PP/7. 1) 2)
- Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru. PP/8. 1)
- Dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrażanie ich poprzez pląs lub taniec. PP/ 8. 2)
- W skupieniu słucha muzyki w tym także poważnej. PP/8. 4)
- Umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. PP/9. 2)
- Budowanie konstrukcji z klocków i tworzenie kompozycji z różnych materiałów. PP/10. 1)
- Umiejętne określanie charakterystycznych cech wiosny. PP/11. 1)
- Wymienianie zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w różnych porach roku. PP/12. 3)
- Liczenie obiektów i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. PP/13. 1)
- Ustalanie równoliczności dwóch zbiorów. PP/13. 3)
- Rozróżnianie strony lewej i prawej, ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni. PP/13. 4)
- Umiejętność określania kierunków oraz miejsca na kartce papieru. PP/14. 1)
- Umiejętność uważnego patrzenia – organizowanie pola spostrzeżeniowego. PP/14. 2)
- Dysponowanie sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. PP/14. 3)

PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI:

- Kształtowanie właściwego i ufnego odnoszenia się do nauczyciela.
- Zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe.
- Wdrażanie do samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole.
- Obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć, zachęcanie do zgodnej zabawy.
- Szanowanie wytworów pracy innych dzieci.
- Mówienie prawdy o zaistniałej sytuacji – żegnanie konfliktów.
- Wdrażanie do prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziami pisarskimi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- Informowanie rodziców o postępach i trudnościach ich dzieci.
- Uzupełnianie i wzbogacanie kącika przyrody w nowe eksponaty.
- Pomoc rodziców podczas wyjść poza teren przedszkola.
- Pomoc w zagospodarowaniu sali.
- Pomoc w bieżących naprawach.
- Pomoc w zorganizowaniu wiosennego kącika w sali.
- Pomoc w zorganizowaniu kiermaszu wielkanocnego.

LITERATURA:

- Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała.
- „Razem w przedszkolu” – przewodnik metodyczny, część 4 – B. Godzimirska.
- „Tropiciele” – przewodni metodyczny, część 3 – B. Gawrońska, E. Raczek.
- Zabawy rozwijające dla małych dzieci – H. Trawińska.
- W co się bawić z dziećmi? – M. Bogdanowicz.
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik.
- Matematyka już w przedszkolu – E. Gruszczyk – Kolczyńska.
- Moje 5 lat – scenariusze zajęć muzyczno – ruchowych – E. Konarska, Cz. Cyrański, W. Żaba – Żabińska.
- Przygoda z uśmiechem – przewodnik metodyczny, część 3 - B. Godzimirska.

ZAJĘCIA DODATKOWE

1. LOGOLANDIA – gimnastyka buzi i języka

- „Komputer" - Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [sz]. Wzbogacanie słownika czynnego o nazwy: scroll, klawisz, klawiatura, net (Internet).

- „Pojazdy lądowe, wodne i powietrzne" - Ćwiczenia rozciągające mięśnie warg (na dźwiękach: e-o, i-o, a-u). Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego [sz, cz] oraz głoski [r] w wygłosie i zbitkach spółgłoskowych.

- „Marcowa pogoda" - Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia oddechowe.

- „O tym, jak słonko cebulkę odmieniło" - Kształtowanie i utrwalanie prawidłowego toru oddechowego. Ćwiczenia ruchomych narządów artykulacyjnych, głównie pionizacja języka. Ćwiczenie podparcia oddechowego, usprawnianie przepony. Poszerzanie wydolności oddechowej płuc, wydłużanie fazy wydechu.

- „Wielkanocny koszyk" - Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych, pionizowanie i usprawnianie języka.

2. MUZYCZNO – RYTMICZNE

- „Prąd” - zabawa rytmiczna. Doskonalenie poczucia rytmu i ciągłości frazy.

- „Trzy planety” - zabawa ruchowa towarzysząca piosence. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Reagowanie ruchem na zmiany charakteru muzyki. Pobudzanie wyobraźni ruchowej.

- „Co się dzieje z pogodą” - rymowanka rytmiczna połączona z pantomimą. Kształcenie poczucia rytmu i frazy. Próba mówienia w kanonie.

- „Gdzie słychać p?” – ćwiczenia słuchowe połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Gdzie słychać p?”. Wysłuchiwanie głoski p w nagłosie i wygłosie. Doskonalenie analizy głoskowej.

- „Mały ptak ma mały dziób” - piosenka połączona z zabawą ruchową do melodii Little Bird Dance. Doskonalenie zdolności motorycznych. Uwrażliwienie na frazę.

3. SPOTKANIA BIBLIOTECZNE

UWAGI O REALIZACJI PLANU.

I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŁATWIAJĄ NAM PRACĘ.
02. 03. – 06. 03. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Elektrownia” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Płynie prąd w przewodach” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Robot domowy” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Gra komputerowa” – zabawa orientacyjno - porządkowa.
- „Hop, hop!” – zabawa z elementem podskoku.
- „Gorąca piłka” – zabawa z elementem rzutu.
- „Niebezpieczny tunel” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Prąd łapie” – zabawa z elementem pościgu.

2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12.

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 12.

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu:
- Spacer po najbliższej okolicy.
- Wypatrywanie oznak wiosny.
- Obserwacja chmur i nieba.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy kołowe w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Uwaga prąd!” – praca z obrazkiem. Poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz znaku ostrzegawczego „Uwaga prąd!”. Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych. Ad 10 p. 3

„Dawniej – dzisiaj” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Dawniej – dzisiaj”. Rozpoznawanie urządzeń używanych dawniej i współcześnie. Stosowanie określeń: dawniej – dzisiaj, kiedyś – teraz, w przeszłości – współcześnie. Rozwiązywanie i układanie prostych zadań na odejmowanie. Ad 13 p. 1, 2

„Żelazko i suszarka” - wykonanie ćwiczenia graficznego. Doskonalenie umiejętności odczytywania graficzno - barwnego kodu. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej. Ad 14 p. 2, 3

„Co przepuszcza światło?” – zabawa dydaktyczna połączona ze swobodną zabawą „Teatrzyk cieni”. Poznawanie stopnia przepuszczania światła przez: szkło, papier, plastik, metal. Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania cienia. Ad 5 p. 5 Ad 10 p. 3

„Auto na sznurku” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Nauka I zwrotki i refrenu piosenki. „Auto na sznurku” - zabawa ruchowa do piosenki połączona z zabawą emisyjną „Śpiewanie jak po sznurku". Ad 8 p. 1

„Elektryczna zabawka” – wycinanie z kolorowego papieru. Wyrażanie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń i doświadczeń. Zwracanie uwagi na prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami. Ad 14 p. 2, 3

„Oszczędzaj energię!” - słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego. Uważne słuchanie utworu. Rozumienie konieczności oszczędzania energii. Poznanie sposobów oszczędzania energii. Rozwijanie logicznego myślenia. Ad 10 p. 3

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – gry planszowe, układanki.
- Rysowanie na dowolny temat.
- Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.
- Zabawy tematyczne w wybranych kącikach.
- „Zgadnij, kto to mówi?” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.
- „Źródła prądu” – praca z obrazkiem połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Elektrownie”.
- Oszczędzaj energię! - słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego
- Katastrofa – słuchanie wiersza Włodzimierza Scisłowskiego połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Odkurzacz - odkurzacze...”.
- „Głowa, ramiona, brzuszek, plecy" - zabawa ze śpiewem.
- „Domowe roboty” – osłuchanie z piosenką.
- „Śnieżne budowle” – zabawa na śniegu w ogrodzie.
- Pożyteczne urządzenia - słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Żelazko i suszarka”.
- „Telefony” – praca z obrazkiem połączona z zabawą dydaktyczną „Rozmowy telefoniczne”.
- Mój kolega komputer – słuchanie wiersza Stanisława Karaszewskiego.
- „Poznajemy komputer” – wprowadzenie nowego urządzenia technicznego połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Komputer”.
- „Komputerowe zabawy” - praktyczne korzystanie komputera.
- „Co to za odgłosy?” – ćwiczenia słuchowe.
- Długie pięć minut - słuchanie opowiadania Liliany Bardijwskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Z czego może korzystać dziecko?”.
- „Szum i plusk” - akompaniament do piosenki „Domowe roboty” połączony z zabawą ruchową „Maszyny”.
- „Prąd” - zabawa rytmiczna.
- „Do czego potrzebny jest prąd?” - rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Lampa".
- „W kąciku książek" - umieszczenie lampki w kąciku książek.

II POJAZDY - NA LĄDZIE, WODZIE I W POWIETRZU.
09. 03. – 13. 03. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Samochody w tunelu” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Przewróć kręgiel” – zabawa z elementem toczenia.
- „Samochody specjalne” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Jadą pojazdy” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Helikopter” – zabawa bieżna.
- „Przerzuć worek przez obręcz” – zabawa z elementem rzutu.
- „Lot rakietą” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Jaki to pojazd” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Zapraszamy do rakiety” – zabawa naśladowcza.

2. „Podróżujemy” - opowieść ruchowa.

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13.

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- Obserwacja zmian w przyrodzie.
- Spacer – oglądanie i nazywanie pojazdów.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy kołowe w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Pojazdy” – oglądanie katalogów z różnymi samochodami. Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów: osobowych, ciężarowych i ratowniczych. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. Próby uzasadniania własnego zdania. Ad 3 p. 1, 2, 3

„Numery specjalne” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Numery specjalne”. Budowanie wiedzy o świecie, ćwiczenie zachowań w sytuacjach trudnych. Ćwiczenie umiejętności przeliczania i numerowania. Rozpoznawanie i zapamiętanie ważnych numerów alarmowych. Rozpoznawanie zapisu cyfrowego liczb. Ad 13 p. 1, 3

„Mini książka telefoniczna” - wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie zdolności manualnych. Utrwalanie znajomości numerów alarmowych. Ad 14 p. 2

„.O czym chłopcy rozmawiali” - słuchanie wiersz Mieczysławy Buczkówny połączone z pracą z obrazkiem „Kto kieruje tym pojazdem?". Uważne słuchanie utworu. Wzbogacanie słownika o nazwy pojazdów i osób nimi kierujących. Ad 3 p. 1, 2, 3

„Auto na sznurku” – słuchanie piosenki. Nauka II i III zwrotki piosenki. Utrwalenie piosenki. Uwrażliwienie na frazę. Doskonalenie aparatu głosowego, poszerzanie zasobu dźwięków wydawanych głosem. Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie i nazywanie różnych pojazdów. Ad 8 p. 1

„Rakieta" - wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Rozpoznawanie figur geometrycznych. Ad 14 p. 2, 3

„Samochody osobowe i specjalne?” - praca z obrazkiem. Grupowanie pojazdów - samochody osobowe i specjalne. Poznanie przydatności pojazdów specjalnych. Ad 1 p. 1

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
- „Czego brakuje?” – zabawa dydaktyczna.
- „Zaczęło się od koła” - oglądanie albumów i encyklopedii.
- Motorniczy - słuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Tramwaj”.
- Rymowanka z gazetą – słuchanie wiersza Jakuba Piotrowskiego połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Rymowanki”.
- „Dokończ wyraz" - zabawa dydaktyczna.
- „Auto na sznurku” – osłuchanie z piosenką.
- Telefony alarmowe - słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Mini książka telefoniczna”.
- „Garaże” – zabawy konstrukcyjne.
- „Gdzie porusza się ten pojazd?” – zabawa dydaktyczna.
- „Wesoły autobus " – zajęcia plastyczne.
- W górę - słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Helikopter".
- „Co to za pojazd?” – ćwiczenia słuchowe.
- „W kosmosie” – praca z obrazkiem
- Tu Ziemia! - słuchanie opowiadania Liliany Bardijewskiej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Rakieta".
- Rakieta – słuchanie wiersza Barbary Lewandowskiej połączone z zabawą ruchową towarzysząca piosence „Trzy planety”.
- „Kosmiczne pojazdy" - kolorowanie obrazków konturowych.
- „Pojazdy” – układnie z mozaiki geometrycznej według wzoru.
- Samochodowa moda - słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Samochody”.
- „Znamy różne pojazdy" – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Samoloty i wzory".

III SZUKAMY PRZEDWIOŚNIA W BESKIDACH.
16. 03. – 20. 03. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Wiosna tuż, tuż” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Przeskakuj przez kałuże” – zabawa z elementem podskoku.
- „Sztafeta” – zabawa z elementem biegu.
- „Czary – mary” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Ciepło – zimno” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Kto dalej rzuci” – zabawa z elementem rzutu.
- „Szukamy wiosny” – zabawa z elementem biegu.
- „Zamiana miejsc” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Łapiemy wiosnę” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Przyjdź do mnie jak...” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

2. Ćwiczenia poranne nr 14.

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14.

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- Obserwacja zmian w przyrodzie zachodzących wiosną.
- Obserwacja ludzi i tego jak są ubrani.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy kołowe w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Przedwiośnie” – praca z obrazkiem. Określanie oznak zbliżającej się wiosny. Rozumienie potrzeby dbania o zdrowie w okresie przedwiośnia - ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, dieta bogata w witaminy. Ad 1 p. 1 Ad 5 p. 1

„Czary na śniegu” – zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Czary na śniegu”. Kształtowanie umiejętności liczenia i tworzenia zbiorów równolicznych. Doskonalenie umiejętności dodawania. Rozpoznawanie zapisu cyfrowego liczb. Ad 13 p. 1, 2, 3, 4

„Wierzbowe gałązki” - wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie umiejętności zwijaniu kulek z krepiny. Rozwijanie małej motoryki. Utrwalenie wyglądu bazi. Ad 9 p. 2 Ad 14 p. 3

„Marcowe kaprysy” – słuchanie wiersza Bożeny Formy połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Ubranie na każdą pogodę”. Poznanie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych występujących okresie przedwiośnia. Rozumienie treści przekazywanych przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne. Rozwijanie logicznego myślenia. Ad 1 p. 1 Ad 11 p. 1 Ad 14 p. 2, 7
„Marzec - czarodziej” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Nauka I zwrotki. „Hokus pokus” - zabawa rytmiczna do piosenki „Marze – czarodziej” połączona z zabawą ruchową „Marzec czarodziej”. Doskonalenie poczucia rytmu i frazy. Utrwalanie struktury piosenki. Ad 8 p. 1

„Pani wiosna” - wykonanie wykonania z wyprawki. Kolorowanie sukni Pani Wiosny i przyklejanie na niej obrazków, które są związane z jej przyjściem. Doskonalenie sprawności manualnej. Ad 14 p. 2, 3

„Prośba do słoneczka” - słuchanie opowiadania Bożeny Formy połączone z pracą z obrazkiem „Jak słońce zmienia przyrodę". Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem ciepła słonecznego. Wiązanie tych zmian z aktualna porą roku. Ad 1 p. 1 Ad 11 p. 1

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Dołóż wyraz” – zabawa językowa.
- „Polowanie na głoski” – zabawa słuchowa.
- Rysowanie na dowolny temat.
- Domino puzzle kreator mody – układanki stolikowe – zgodna i cicha zabawa.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań.
- „Słuchamy ciszy” – ćwiczenia słuchowe.
- Cytryny - słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Cytryny”.
- „Wybieramy obrazki” – zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Gdzie słychać c?”.
- „Cytrynowy zapach” – zabawa dydaktyczna.
- „Słuchowe zagadki” – zabawa dydaktyczna.
- Czary na śniegu – słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Śniegowe kwiaty”.
- „Taniec przyklejaniec” – zabawa ze śpiewem.
- „Marzec-czarodziej” –osłuchanie z piosenką.
- „W marcu jak w garncu” – zajęcia plastyczne.
- „Marcowy garnek" - zabawa słowna.
- Wiosenne łowy - słuchanie opowiadania Liliany Bardijewskiej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Wierzbowe gałązki”.
- „Hokus pokus” - zabawa rytmiczna do piosenki Marzec czarodziej połączona z zabawą ruchową „Marzec czarodziej”.
- „Szukamy wiosny” – spacer w okolicy przedszkola.
- Bałwan i wiosna – słuchanie wiersza Tadeusza Śliwiaka połączone z rymowanką rytmiczną „Co się dzieje z pogodą”.
- „Który obrazek zniknął?” - zabawa dydaktyczna.
- „Krokusy w kąciku przyrody” – działanie dzieci.
- Czekamy na wiosnę - słuchanie wiersza Ludwika Wiszniewskiego połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Pani wiosna”.
- „Niedługo wiosna” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Krokusy”.
-„Który kwiatek zniknął?” - zabawa dydaktyczna.


IV WIOSNO, WIOSENKO WITAJ W BIELSKU – BIAŁEJ.
23. 03. – 27. 03. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Powitanie – pożegnanie” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Zima – wiosna” – zabawa z elementem biegu.
- „Skoki przez kałużę” – zabawa z elementem skoku.
- „Pączki na gałązkach” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Kolory wiosny” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Kolory” – zabawa z elementem rzutu.
- „Zamiana kolorów” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Ptaki szukają gniazd” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Kukułka w lesie” – zabawa z elementem biegu.
- „Slalom między chorągiewkami” – zabawa z elementem biegu.
- „Wiosna na łące” – zabawa naśladowcza.

2. Zestaw ćwiczeń porannych wg pomysłu nauczyciela.

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg pomysłu nauczyciela z wykorzystaniem piłeczek.

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu.
- Ulicami osiedla – przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
- Spacer z wiatrakami i obserwacja co się z nimi dzieje na wietrze.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Wiosna, wiosenka” – spacer w okolicy przedszkola. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wczesnej wiosny. Dzielenie się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Ad 11 p. 1

„Dłuższy – krótszy, więcej – mniej” – zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Dłuższy – krótszy, więcej – mniej”. Porównywania długości poprzez bezpośrednie przyłożenie. Ćwiczenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb. Ad 4 p. 2 Ad 13 p. 1, 5

„Portret wiosny” - słuchanie wiersza Doroty Gellner połączone z pracą plastyczną „Portret Wiosny”. Odzwierciedlanie w formie plastycznej treści wiersza. Zwrócenie uwagi na kolorystykę pracy - wiosenne kolory. Wykorzystanie całej powierzchni kartonu. Ad 9 p. 2

„Chomik szuka wiosny” - słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy połączone z zabawą inscenizacyjną „Wiosenny teatrzyk”. Uważne słuchanie utworu. Utrwalanie wiadomości dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną. Udział w prostej inscenizacji z podziałem na role i z dialogami. Ad 3 p. 1, 2, 3 Ad 7 p. 2 Ad 14 p. 5

„Marzec - czarodziej” - słuchanie piosenki. Nauka II i III zwrotki. „Jeżeli ci wesoło" - zabawa ze śpiewem według Marty Bogdanowicz. Ilustrowanie ruchem treści utworu. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Ad 8 p. 1

„Gniazdo z jajkami” – praca plastyczno – techniczna. Lepienie z masy solnej, wykorzystywanie różnych materiałów przyrodniczych. Ad 10 p. 1 Ad 14 p. 2, 3

„Powrót bocianów” - słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej połączone z pracą z obrazkiem
„Powróciły ptaki". Poznanie ptaków powracających wiosną do Polski: bocian, żuraw, kukułka, jaskółka. Rozumienie przyczyn migracji ptaków. Ad 1 p. 1 Ad 12 p. 1, 2, 3

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Wkrótce wiosna?” – osłuchanie z piosenką.
- Wiosna zimę pożegnała - słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Oznaki wiosny”.
- „Głuchy telefon” – zabawa dydaktyczna.
- „Gałązki kasztanowca” – działanie dzieci.
- W ogrodzie oglądanie pączków na drzewach.
- Pączki – słuchanie wiersza Doroty Gellner połączone z degustacją „Smaczne pączki”.
„Listek - niemowlaczek” – zabawa darmowa.
- „Wiosenne kolory” – praca z obrazkiem połączona z zabawą dydaktyczną „Paleta z farbami”.
- „Na łące” – zajęcia plastyczne.
- „O tym, jak słonko cebulkę odmieniło" - ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera-Kozłowskiej.
- Wiosna – słuchanie opowiadania połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Kolorowe memory”.
- „Jeżeli ci wesoło" - zabawa ze śpiewem według Marty Bogdanowicz.
- Zgubiony klucz - słuchanie opowiadania Liliany Bardijewskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Ptaki".
- „Gdzie słychać p?” – ćwiczenia słuchowe połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Gdzie słychać p?”.
- Kotki marcowe - słuchanie wiersza Joanny Kulmowej połączone z oglądaniem i dotykaniem kotków wierzbowych „Bazie".
- „Już wiosna” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Pani Wiosna".
- „Budujemy z klocków” – zabawy konstrukcyjne.

V NADCHODZI WIELKANOC.
30. 03. – 03. 04. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Jajko i kurczak” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Piłka w kołach” – zabawa z elementem rzutu.
- „Zanieś jajko” – zabawa z elementem równowagi.
- „Kukułcze jajko” – zabawa z elementem biegu.
- „Wzorki na jajkach” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wielkanocny koszyk” – zabawa naśladowcza.
- „Kto umie?” – zabawa z elementem równowagi.
- „Zajączki na łące” – zabawa z elementem podskoku.
- „Bazie na gałązce” – zabawa z elementem podskoku.
- „Duże i małe wielkanocne baby” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Dzień i noc” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15.

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15.

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu.
- Ulicami osiedla – przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
- Oglądanie wystaw sklepowych.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy kołowe w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Owies i cebula” - słuchanie opowiadania Liliany Bardijewskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznawanie tradycji związanych z Wielkanocą. Ad 3 p. 1, 2, 3

„Malowane jajka” – zadania matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Malowane jajka”. Kształtowanie umiejętności wykonywania dodawania i odejmowania. Rozumienia zapisu formuł matematycznych. Ad 13 p. 1, 2

„Świąteczne dekoracje” - wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie umiejętności planowania i konstruowania. Rozwijanie poczucia estetyki. Doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej. Ad 14 p. 3

„Pisanki” - słuchanie wiersza Doroty Gellner. Rozumienie określeń: pisanki, kraszanki. Prowadzenie rozmowy z użyciem poprawnych gramatycznie zdań. Ad 9. p. 1

„Święta biją dzwony” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Nauka I i II zwrotki piosenki. Rozmowa z dziećmi o zwyczajach i tradycjach związanych ze świętami. Inscenizacja ruchowa obrzędu ludowego śmigus – dyngus. Zabawa słuchowa „Zagubione kurczątko”. Ad 8 p. 1

„Skarby wielkanocnego stołu” - wykonanie zadania z wyprawki. Utrwalenie znajomości wielkanocnych potraw. Rozwijanie logicznego myślenia. Doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej. Ad 14 p. 2, 3

„Wielkanocne zwierzątka” – zabawa inscenizacyjna. Próby przeprowadzania dialogu z użyciem sylwet na temat świąt wielkanocnych. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości. Ad 3 p. 1, 2, 3 Ad 7 p. 2

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Magiczny worek” – zabawa dydaktyczna.
- „Który obrazek zniknął?” – zabawa dydaktyczna.
- Układanki stolikowe, puzzle, gry, domino.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań – zgodna i bezpieczna zabawa.
- Zabawy kołowe ze śpiewem.
- Swobodne zabawy dzieci w małych zespołach.
„Wielkanocne zwyczaje” – praca z obrazkiem połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Co robimy na Wielkanoc".
- Jajko - słuchanie wiersza Jana Brzechwy połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Jajka". - „Dobieramy obrazki” – zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Połącz z...".
- „Wielkanocny kącik” - działanie dzieci.
- Jajko - słuchanie opowiadania Doroty Gellner.
- „Bajkowe pisanki" – osłuchanie z piosenką.
- „Sianie rzeżuchy” – działanie dzieci.
- Bajka wielkanocna - słuchanie opowiadanie Agnieszki Galicy połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Świąteczne dekoracje”.
- „Na wielkanocnym stole” – praca z obrazkiem.
- Wielkanocny stół – słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Skarby wielkanocnego stołu”.
- Baba - słuchanie wiersza Anny Mikity połączone z degustacją „Baby i babeczki”.
- „Siedmiokroczek" - zabawa ze śpiewem.
- „Świąteczne obrazki" - oglądanie czasopism dziecięcych.
- Śmigus - dyngus - słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Bezpieczny śmigus-dyngus”.
- „O Wielkanocy” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Baranek i wzory".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.