X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27575
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej - Maj 2015 - Starszaki

MAJ 2015
ROK SZKOLNY 2014/2015
Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej dla grupy STARSZEJ II
(5 - 6 - LATKI) na miesiąc maj opracowany przez mgr Agnieszkę Grochocką
na podstawie Programu wychowania przedszkolnego
E. Tokarskiej i J. Kopała „Zanim będę uczniem”.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I WIOSNA KRÓLUJE DOOKOŁA. (04. 05. – 08. 05. 15 r.)
II PSZCZOŁY DAJĄ NAM MIÓD. (11. 05. – 15. 05. 15 r.)
III CO SŁYCHAĆ NA ŁĄCE I NAD STAWE? (18. 05. – 22. 05. 15 r.)
IV ŚWIĘTO MAMY I TATY W BIELSKU – BIAŁEJ. (25. 05. – 29. 05. 15 r.)
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej. PP/1. 2)
- Samodzielne radzenie sobie w sytuacjach życiowych i próba przewidywania skutków swoich zachowań. PP/1. 3)
- Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu. PP/2. 5)
- Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne. PP/3. 1) 2)
- Grupowanie obiektów w sensowny sposób – klasyfikowanie. PP/4. 2)
- Właściwe dbanie o swoje zdrowie, orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia. PP/5. 1)
- Uczestniczenie w zajęciach ruchowych zabawach i grach na sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. PP/5. 4)
- Samodzielne i bezpieczne organizowanie sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu. PP/6. 5)
- Właściwe zachowanie się podczas przedstawień i wszelkich uroczystości. PP/7. 1) 2)
- Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru. PP/8. 1)
- W skupieniu słucha muzyki w tym także poważnej. PP/8. 4)
- Zainteresowanie zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu. PP/9. 1)
- Umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. PP/9. 2)
- Budowanie konstrukcji z klocków i tworzenie kompozycji z różnych materiałów. PP/10. 1)
- Zainteresowanie urządzeniami technicznymi np. używanymi na roli. PP/ 10. 3)
- Umiejętne określanie charakterystycznych cech wiosny. PP/11. 1)
- Wymienianie zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w różnych porach roku. PP/12. 3)
- Wyodrębnianie i nazywanie figur geometrycznych płaskich. PP/13
- Liczenie obiektów i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. PP/13. 1)
- Ustalanie równoliczności zbiorów i posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. PP/13. 3)
- Rozróżnianie strony lewej i prawej, ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni. PP/13. 4)
- Umiejętność określania kierunków oraz miejsca na kartce papieru. PP/14. 1)
- Umiejętność uważnego patrzenia – organizowanie pola spostrzeżeniowego. PP/14. 2)
- Dysponowanie sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. PP/14. 3)
- Interesowanie się czytaniem i pisaniem oraz książkami. PP/14. 3) 4)

PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI:

- Kształtowanie właściwego i ufnego odnoszenia się do nauczyciela.
- Zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe.
- Wdrażanie do samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole.
- Obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć, zachęcanie do zgodnej zabawy.
- Szanowanie wytworów pracy innych dzieci.
- Mówienie prawdy o zaistniałej sytuacji – żegnanie konfliktów.
- Wdrażanie do prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziami pisarskimi.
- Przygotowywanie prac plastycznych i plakatów do konkursów lokalnych i ogólnopolskich.
- Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, ortofonicznych, słuchowych w celu doskonalenia aparatu artykulacyjnego.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- Informowanie rodziców o postępach i trudnościach ich dzieci.
- Pomoc rodziców podczas wyjść poza teren przedszkola.
- Pomoc w zagospodarowaniu sali.
- Pomoc w bieżących naprawach.
- Pomoc w zorganizowaniu festynu.
- Przynoszenie fantów na festyn.

LITERATURA:

- Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała.
- „Razem w przedszkolu” – przewodnik metodyczny, część 5 – B. Godzimirska.
- „Tropiciele” – przewodni metodyczny, część 4 – B. Gawrońska, E. Raczek.
- „Przygoda z uśmiechem” – przewodnik metodyczny, część 4 – B. Godzimirska.
- Zabawy rozwijające dla małych dzieci – H. Trawińska.
- W co się bawić z dziećmi? – M. Bogdanowicz.
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik.
- Matematyka już w przedszkolu – E. Gruszczyk – Kolczyńska.
- Moje 5 lat – scenariusze zajęć muzyczno – ruchowych – E. Konarska, Cz. Cyrański, W. Żaba – Żabińska.

ZAJĘCIA DODATKOWE


I ZAJĘCIA MUZYCZNO – TANECZNO – RUCHOWE

- „Wyprawa do lasu” - zabawa ruchowa i akompaniament do piosenki Drzewo mieszkanie. Doskonalenie poczucia pulsu i frazy w muzyce. Ćwiczenie koordynacji ruchowej.

- „Pszczoły do ula!” - zabawa słuchowo - ruchowa połączona. Doskonalenie orientacji w przestrzeni. Reagowanie na sygnał.

- „Łabędzie” – zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki. Przestrzeganie reguł zabawy.
- „Stary Abraham" - zabawa ze śpiewem według. Ilustrowanie ruchem treści utworu. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

II LOGOLANDIA

- „Wiosna w sadzie" - Ćwiczenia ruchomych narządów artykulacyjnych, utrwalanie prawidłowej artykulacji dźwięków szeregu szumiącego i syczącego oraz głoski [r]; ćwiczenia podparcia oddechowego.

- „Pracowite pszczółki" - Ćwiczenia usprawniające ruchome narządy artykulacyjne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową ruchliwość języka. Prawidłowa realizacja głoski [z].

- „Nad stawem" - Zabawa onomatopeiczna. Kształtowanie umiejętności panowania nad natężeniem głosu.

- „Niespodzianka dla Mamy i Taty" - Ćwiczenia ruchomych narządów artykulacyjnych, w szczególności warg i języka. Ćwiczenia podparcia oddechowego.


III SPOTKANIA BIBLIOTECZNE

UWAGI O REALIZACJI PLANU

I WIOSNA KRÓLUJE DOOKOŁA.
04. 05. – 08. 05. 15 r.
WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Wszystko kwitnie” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Zakwitły kwiaty” – zabawa naśladowcza.
- „Gąsienice na gałązce” – zabawa z elementem równowagi.
- „Drzewa i ptaki” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Sadownik i dzieci” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „W sadzie” – zabawa z elementem biegu.
- „Ptasie gniazda” - zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Złap kolegę do pary” – zabawa z elementem pościgu.
- „Pszczoły i kwiaty” - zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wiosna, lato, jesień, zima” – zabawa z elementem podskoku.
- „Wiosna i owady” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 18. (Pzu)

3. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 18. (Pzu)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu:
- Spacer po najbliższej okolicy.
- Przeliczanie ptaków na drzewach.
- Obserwacja chmur i nieba.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy w piaskownicy i na urządzeniach wolnostojących.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Maj” - słuchanie opowiadania Tomasza Jabłońskiego. Uważne słuchanie utworu. Posługiwanie się nazwami roślin kwitnących wiosną. Rozpoznawanie wiosennych kwiatów. Wyodrębnianie części roślin: łodyga, liście, kwiat – słupek, pręciki. Ad 3 p. 1, 2, 3 Ad 14 p. 5

„Ważenie” – zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Ważenie”. Kształtowaniem rozumienia sensu ważenia. Obserwacja położenia szalek wagi w sytuacji równowagi i jej braku (dziecko łączy przyczynę ze skutkiem: jeżeli przedmiot jest cięższy, to szalka z nim opada). Używanie określeń: lżejszy, cięższy, ważący tyle samo. Ad 4 p. 3

„Z czego składa się kwiat?” - wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Doskonalenie umiejętności planowania i konstruowania. Ad 14 p. 3
„Jabłoneczka” – słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się nazwami drzew owocowych: wiśnia, grusza, śliwa, jabłoń. Ad 3 p. 1, 2, 3

„Łąka” – słuchanie piosenki. Omówienie charakteru i melodii piosenki. Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i zwrotów. Nauka I i II zwrotki metoda ze słuchu. Taniec motyli – zabawa muzyczno – ruchowo – ekspresyjna. Ad 8 p. 1, 2, 3

„Domek dla ptaków” - wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Doskonalenie umiejętności planowania i konstruowania.

„Ptasie gniazda” – praca z obrazkiem. Poznanie sposobów budowania ptasich gniazd – miejsce i materiały. Zwrócenie uwagi na to, że różne ptaki potrzebują innych warunków do życia i w inny sposób troszczą się o swoje bezpieczeństwo. Ad 1 p. 1 Ad 12 p. 1, 2 Ad 14 p. 2

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
- „Moje ręce” – zabawa dydaktyczna.
- „Czyj to dom?” – zabawa rozwijająca mowę.
- Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne – budowanie domów z różnych rodzajów klocków.
- Ćwiczenie spostrzegawczości – porównywanie obrazków i dorysowywanie brakujących części.
- „Wiosenne kwiaty” – oglądanie albumów.
- „Wszystko wokół kwitnie” – praca z obrazkiem.
- „Tulipany” - oglądanie kwiatów w wazonie połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Z czego składa się kwiat?”.
- „Nie chcę cię znać” – zabawa ze śpiewem.
- „Wiosna w sadzie” – praca z obrazkiem.
- „Wiosna w sadzie" - zajęcie plastyczne.
- „Jabłoń w czterech porach roku” – praca z obrazkiem.
- „Ptasie głosy” – ćwiczenie słuchowe.
- Kukułcze gniazdo - słuchanie opowiadania Liliany Bardijewskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Czyje gniazdo?".
- „Kukułki i drzewa” - zabawa słuchowa do utworu Kukułka Camille’a Saint-Saënsa z cyklu Karnawał zwierząt.
- „Słowa w słowach" – zabawa słuchowa.
- Jedna srebrna kropla - słuchanie opowiadania Heleny Bechlerowej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Podróż małej kropelki".
- „Lubimy wiosnę” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Kwiaty”.

II PSZCZOŁY DAJĄ NAM MIÓD.

11. 05. – 15. 05. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Pszczelarz i ule” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Kto umie?” – zabawa z elementem równowagi.
- „Pszczoły zbierają nektar” – zabawa z elementem biegu.
- „Taniec pszczół” – zabawa z elementem równowagi.
- „Kolorowe ule” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Pracowite pszczółki” – zabawa z elementem biegu.
- „Pszczoły i kwiaty” - zabawa orientacyjno - porządkowa.
- „Wejdź do ula” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Pszczoły zbierają nektar” – zabawa naśladowcza.
- „Niedźwiedzie i królowa pszczół” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Zanieś – przynieś” – zabawa z elementem biegu.
- „Figurki z wosku” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 17. (Pzu)

3. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 17. (Pzu)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- Obserwacja środowiska przyrodniczego.
- Spacer na ogródki działkowe.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
- Zabawy kołowe ze śpiewem.
- Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„W pasiecie” - praca z obrazkiem. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie. Rozumienie określeń: pasieka, pszczelarz. Poznanie pracy pszczelarza. Zapoznanie z rodziną pszczelą – królowa, pszczoły – robotnice, trutnie. Ad 1 p. 1 Ad 12 p. 1 Ad 14 p. 2

„Przeciwieństwa” - zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Przeciwieństwa”. Klasyfikowanie obiektów ze względu na posiadane cechy wspólne (podobieństwa), oraz nazywanie przeciwstawnych cech (używanie antonimów). Rozpoznawanie i nazywanie przeciwstawnych: mały i duży, gruby i cienki, szeroki i wąski, pusty i pełny, długi i krótki, wysoki i niski. Ad 4 p. 2 Ad 13 p. 3

„Pszczoła” - wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Ad 9 p. 2, 3 Ad 14 p. 3
„Jak pszczółka” – słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego. Uważne słuchanie utworu. Wzbogacanie słownika. Próba interpretowania powiedzeń dotyczących pszczół, np. krzątać się jak pszczółka, jak w ulu huczy. Ad 3 p. 1, 2, 3

„Łąka” – słuchanie piosenki. Przypomnienie I i II zwrotki. Nauka III i IV zwrotki metodą ze słuchu. „Wyprawa do ula” - zabawa ruchowa i akompaniament do piosenki. Doskonalenie poczucia pulsu i frazy w muzyce. Ćwiczenie koordynacji ruchowej. Ad 8 p. 1, 2, 3

„Pasieka" - wykonanie makiety. Rozwijanie sprawności manualnej. Doskonalenie umiejętności planowania i konstruowania. Ad 9 p. 2 Ad 14 p. 3

„O pszczołach” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller (pszczelarz, pszczoła, miód, pasieka, ule). Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka. Ad 3 p. 1, 2, 3 Ad 14 p. 5

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Kto zmienił miejsce?” – zabawa dydaktyczna.
- „Słuchaj i rób” – dyktando matematyczne.
- „Ułóż dalej” – zabawa dydaktyczna.
- „Zwierzęta do domu” – gra ściganka.
- „Rysujemy litery” – zabawa rozwijająca małą motorykę.
- „We młynie dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna.
- „Co zaczyna się na głoskę ...?” – zabawa słuchowa.
- „Magiczny worek” – zabawa dydaktyczna.
- Ćwiczenia słuchowe „Co słyszysz na początku i na końcu wyrazu?”.
- „Lustro” - zabawa naśladowcza.
- W pasiece – słuchanie wiersza Włodzimierza Scisłowkiego połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Pszczoły i ule".
- „Rymowanki" - zabawa z obrazkami.
- „Kolorowe ule” – praca z obrazkiem.
- Malowany ul – słuchanie utworu Adma Bahdaja połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Co to za obraz?”.
- „Co zostało zmienione?" - zabawa dydaktyczna.
- „Pracowite pszczółki" - zajęcie plastyczne.
- Pszczoła - słuchanie wiersza Włodzimierza Scisłowskiego połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Pszczoła”.
- „Ciuciubabka" - zabawa ze śpiewem.
- „Słodkie – kwaśne” zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Słodkie – kwaśne”.
- „Wiaderka duże i małe” - zabawy w piaskownicy.
- „Pszczoły do ula!” - zabawa słuchowo-ruchowa.
- Rzepa i miód - słuchanie wiersza Jana Brzechwy połączone z degustacją „Kanapki z miodem".
Pszczoła - słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka.
- Pszczółki – słuchanie opowiadania Tomasza Jabłońskiego połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Jak powstaje miód”.

III CO SŁYCHAĆ NA ŁĄCE I NAD STAWEM?

18. 05. – 22. 05. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Motyle i kwiaty” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wyścigi koników polnych” – zabawa z elementem podskoku.
- „Owady i ptaki” – zabawa z elementem biegu.
- „Owady na łące” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Rybki w stawie” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Bociany i żaby” – zabawa z elementem pościgu.
- „Nad stawem” – zabawa naśladowcza.
- „Jestem rak” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Klęknij na kolanko” - zabawa z elementem rzutu i łapania.
- „Idą raki” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Wiem, jakie to zwierzę” – zabawa z elementem rzutu i łapania.
- „Znamy różne zwierzęta” – zabawa naśladowcza.

2. Ćwiczenia poranne wg pomysłu nauczyciela.

3. Ćwiczenia gimnastyczne wg pomysłu nauczyciela.

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- Wycieczka na łąkę.
- Spacer w okolice przedszkola.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji.
- Zabawy w piaskownicy.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Motyle" - oglądanie albumów przyrodniczych. Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy. Wyraziste wypowiadanie nazw motyli, np. cytrynek, bielinek, modraszek, lazurek, apollo, admirał, paź królowej.
Globalne czytanie wyrazów: owady. Poznanie określenia symetryczny wzór. Ad 3 p. 1, 2, 3 Ad 14 p. 4, 5

„Jak biedronka zgubiła kropki” – słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 - 7. Utrwalanie nazw kolejnych dni tygodnia. Ad 13 p. 3, 6

„Biedronka" - wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej. Doskonalenie sprawności manualnej. Ad 9 p. 2 Ad 14 p. 3, 7

„O Raku Nieboraku” - słuchanie utworu Agnieszki Galicy połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Ryba i rak". Uważne słuchanie utworu. Nabywanie umiejętności wyrażania własnych myśli i sądów. Próba zidentyfikowania myśli przewodniej opowiadania. Poznanie obrazu graficznego głoski r – litery r, R. Rozpoznawanie wyrazów poprzez wzrokowe porównywanie ze wzorem. Globalne czytanie napisów: Ryba i rak, ryby i raki. Ad 3 p. 1, 2, 2 Ad 14 p. 4, 5

„Majowe życzenia” – słuchanie piosenki. Omówienie charakteru i melodii piosenki. Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i zwrotów. Nauka I i II zwrotki. „Idzie rak nieborak” - zabawy słowno - rytmiczne połączone z zabawą ruchową „Rak nieborak”. Uwrażliwienie na tempo i na wartości rytmiczne o różnym czasie trwania. Doskonalenie poczucia rytmu i frazy. Rozwijanie sprawności motorycznej. Ad 8 p. 1, 2, 3

„Motyle” - wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie percepcji wzrokowej, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Ad 14 p. 3

„Nad stawem” – praca z obrazkiem. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy zwierząt i roślin występujących nad stawem. Poznanie zwierząt i roślin będących pod ochroną. Ad 1 p. 1 Ad 12 p. 1 Ad 14 p. 2

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Zabawy dowolne w kąckich zainteresowań.
- „Dobrze – źle” – zabawa dydaktyczna.
- „Idzie, idzie” – zabawa z wykorzystaniem wiersza Marty Bogdanowicz.
- „Na łące” – praca z obrazkiem.
- Łąka - słuchanie wiersza Mieczysławy Buczkówny połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Na łące".
- Wiosenny spacer - słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej.
- „Gąsienice motyla” – zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Gąsienice motyla”.
- Bajka o brzydkiej gąsienicy - słuchanie utworu Agnieszki Galicy połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Motyle".
- „Żabi koncert" - zajęcie plastyczne.
- Koncert – słuchanie wiersza Włodzimierza Scisłowskiego połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Mieszkańcy stawu".
- Kaczki, kaczuszki - ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka.
- „Piosenka o raku Nieboraku” - słuchanie piosenki połączone z pracą z obrazkiem „Rak”.
- „Idzie rak nieborak” - zabawy słowno-rytmiczne połączone z zabawą ruchową „Rak nieborak”.
- Na łące – słuchanie wiersza Jakuba Piotrowskiego połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Mak - rak...".
- Stonoga - ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka.
- Cztery motylki - słuchanie opowiadania Wiery Badalskiej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Motyle”.
- „Zwierzęta na łące i nad stawem” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Sylwety zwierząt".
- „Łabędzie” – zabawa ze śpiewem.

IV ŚWIĘTO MAMY I TATY W BIELSKU - BIAŁEJ.
25. 05. – 29. 05. 15 r.
WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Rodzice jadą do pracy” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Piłka parzy” – zabawa orientacyjno - porządkowa.
- „Zgadnij, jaki zawód ma mój tata /moja mama” – zabawa naśladowcza.
- „Mamo, tato ile kroków do domu” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Z tatą na huśtawce” – zabawa z elementem równowagi.
- „Niespodzianka dla mamy i taty” – zabawa naśladowcza.
- „Komórki do wynajęcia” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
- „Pieski bawią się piłkami” – zabawa z elementem czworakowania
- „Szukaj swojej mamy” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wejdź na górę” – zabawa z elementem równowagi.
- „Zagubione dziecko” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Słucham moich rodziców” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. (Tropiciele, s. 41).

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18. (Tropiciele, s. 25).

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu.
- Ulicami osiedla – przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
- Obserwacja rodziców i dzieci na spacerze.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy kołowe w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Co bym zrobił dla mamy/taty, gdybym umiał czarować?” - wypowiedzi dzieci. Ćwiczenia w budowaniu dłuższej, wielozdaniowej wypowiedzi, poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym. Ad 1 p. 1, 2, 3, Ad 15

„Tydzień z tatą” – zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Tydzień z tatą”. Utrwalanie nazw dni tygodnia, uświadamianie ich stałego następstwa. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia poprzez planowanie tygodnia z tatą i ilustrowanie tych planów. Ad 13 p. 4, 6

„Świecznik dla mamy” - praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej. Odczuwanie radości z samodzielnie przygotowanego prezentu. Ad 9 p. 2 Ad 14 p. 3

„Mamy dzień mamy” – słuchanie opowiadania Elżbiety Pałasz. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Ukazanie sposobów sprawienia mamie niespodzianki z okazji jej święta. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą. Ad 3 p. 1, 2, 3 Ad 14 p. 5 Ad 15

„Majowe życzenia” – przypomnienie I i II zwrotki piosenki. Nauka III i IV zwrotki metodą ze słuchu. Układ ruchowy połączony z akompaniamentem do piosenki. Uwrażliwienie na różnicę metrum (3/4 wymiennie z 2/4), doskonalenie koordynacji ruchowej, orientacja w przestrzeni. Doskonalenie poczucia metrum, akcentowanie słabej części taktu.

„Ja i moi rodzice” - praca plastyczna. Odzwierciedlanie w pracy plastycznej własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Umiejętne rozplanowanie pracy na kartonie. Ad 9. p. 2

„Mama sprząta mieszkanie” - słuchanie wiersza Józefa Ratajczaka połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Pomagam mamie i tacie”. Zrozumienie, jak wiele zajęć domowych wykonuje mama. Zachęcanie do pomocy poprzez samodzielne wykonywanie prostych prac domowych. Dostrzeganie potrzeb bliskiej osoby. Posługiwanie się nazwami prac domowych. Ad 1 p. 1 Ad 14 p. 2 Ad 15

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Rozmowy indywidualne na temat rodziców.
- „Dobre – złe” – ocenianie zachowania dzieci z obrazków.
- Rysowanie serduszek i kwiatów dla rodziców.
- „Do kogo jestem podobny?” – zabawa z lusterkami.
- Układanie kwiatków z klocków.
- Zabawa rozwijająca percepcję słuchową „Idź mama woła”.
- Wszyscy dla wszystkich - słuchanie wiersza Juliana Tuwima połączone z rozmową „Przysłowia o pracy”.
- Zawód taty - słuchanie wiersza Wiery Badalskiej połączone z zabawą dydaktyczną „Praca moich rodziców".
- „Nasze mamy pracują” – praca z obrazkiem połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Kim będę?".
- Bajeczka piekarska - słuchanie utworu Agnieszki Galicy połączone z zabawą dydaktyczną „Porządkujemy pieczywo".
- Do czego służy tatuś? - słuchanie wiersza Wincentego Fabera.
- Kocham go – słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Krawaty dla taty".
- „Stary Abraham" - zabawa ze śpiewem
- „Kocham moich rodziców” – zajęcia plastyczne.
- Mama, mamusia, mateńka” – zabawa słowna.
- Mamy dzień mamy – słuchanie opowiadania Elżbiety Pałasz połączone z pracą plastyczną „Świecznik dla mamy”.
- Nasza mama - słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Chusta dla mamy".
- „Portret rodziny” - praca z obrazkiem połączona z ilustrowaniem ruchem treści wiesza Krzysztofa Sąsiadka Moja rodzina.
- Wiersz dla taty i dla mamy – słuchanie utworu Emilii Waśniowskiej połączone z pracą plastyczną „Ja i moi rodzice”.
- „Moja rodzina” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller połączone z układaniem opowiadania „Ja i moi rodzice”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.