X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27468
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kolorowe kontenery - uświadomienie problemu właściwego postępowania z odpadami w oparciu o wiersz I. Szołdry pt: "Sznurek Jurka" scenariusz ekologiczny i doświadczenia własne dzieci. Scenariusz zajęć

Liszczyk Agnieszka 21. 04. 2015
GRUPA 3 i 4-LATKI

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KRĄG TEMATYCZNY: Mali strażnicy przyrody?

TEMAT DNIA: Kolorowe kontenery-uświadomienie problemu właściwego postępowania z odpadami w oparciu o wiersz I. Szołdry pt: „Sznurek Jurka”
i doświadczenia własne dzieci.

Realizowane obszary edukacyjne z podstawy programowej:
- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych – wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
- wspomaganie rozwoju mowy dziecka;
- wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
Cel główny:
uświadomienie problemu właściwego postępowania z odpadami oraz szacunku i poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Cele szczegółowe:
rozumie pojęcia: śmieci, segregacja, recykling;
zna kolory pojemników na odpady;
wie z jakich tworzyw powstają odpady;
segreguje odpady do odpowiednich pojemników;
wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
śpiewa piosenkę pt. „Posprzątajmy świat”;
wykonuje poprawnie kartę pracy

Metody: stymulowanie aktywności twórczej, poszukująca, ćwiczeń praktycznych.

Formy: zbiorowa, grupowa. Indywidualna

Pomoce dydaktyczne:treść wiersza I.Szołdry pt: „Sznurek Jurka”, makieta boiska,różnorodne odpadki symbolizujące śmieci, gumowe rękawice, 3 słoiki z ziemią, plakaty i ilustracje dotyczące recyklingu, atrapy pojemników na plastik, szkło, papier, karty pracy, odtwarzacz CD


Przebieg zajęć

1. Rozwiązanie zagadki:
Znajdują się wszędzie, jest ich coraz więcej.
My je wytwarzamy , do kosza wrzucamy

2. Inscenizacja wiersza „Sznurek Jurka” L. Szołdry

Tuż za przedszkolem, bardzo blisko,
jest dla dzieci boisko
kiedyś tam wyrzucił Jurek
poplątany stary sznurek,
a nazajutrz obok sznurka
od banana spadła skórka
wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach
stos papierków po cukierkach
wysypała tam Walerka
Na papierki spadła ścierka, 
jakaś pusta bombonierka,
I od lodów sto patyków
pustych kubków moc z plastiku.
Ot tak, od sznurka Jurka,
wnet urosła śmieci górka,
A z tej górki wielka góra,
której szczyt utonął w chmurach
Nie ma miejsca na boisko
lecz śmietnisko mamy blisko


3. Rozmowa na temat wiersza:

•W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik?
•Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów?
•Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka?


4. Wspólne ustalenie: Gdzie powinny znaleźć się śmieci wyrzucone na boisko?
Dochodzimy do wniosku, że w koszu.
Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci?
Swobodne odpowiedzi dzieci


5. Zapoznanie z zasadami segregowania śmieci:
Czy znacie miejsca przeznaczone na odpady?
Pokaz ilustracji przedstawiającej dzieci segregujące odpady, a następnie zaprezentowanie kolorów kontenerów i pokazanie rodzaju odpadów,które powinny do nich trafić:

Niebieski – w nim znajdziecie tekturę,
przeczytane gazety, zapisane kartki – jest to bardzo ważne!
To pojemnik na papier – zna go dziecko każde.

Zielony – kolor wesoły z daleka ogłasza
„Wrzucaj do mnie słoiki, flakoniki, potłuczone talerze!!!”,
czyli szkło – w głównej mierze.

Żółty – foliowe torby, po soku butelki,
wrzuć tutaj plastik, żal po nim – niewielki

6. Segregujemy odpady:
Dzieci podzielone na trzy zespoły, otrzymują kółka w kolorze zielonym, żółtym,niebieskim. Każdy zespół ma za zadanie powrzucać swoje śmieci do odpowiedniego koloru pojemnika. Sprawdzamy poprawność wykonania zadania.

7. Czy odpady można wykorzystać?
Zaprezentowanie planszy obrazującej recykling. Wyjaśnienie pojęcia „recykling”- stare zmienia się w nowe.

8. Zabawa ruchowa pod hasłem: „Dobieramy się w pary”
Dzieci otrzymują emblematy przedmiotów wykonanych z różnych materiałów swobodnie biegają na słowach zwrotek piosenki, na refrenie łączą się w pary przedmiotów z tego samego tworzywa.
Po zaśpiewaniu piosenki ustawiają się odpowiednio za koszem do którego trafią jako odpady.

9. Robimy doświadczenie:
Jak długo „żyją” śmieci?
Podanie krótkiej informacji na temat rozkładania się plastiku (100- 400 lat),szkła(ok. 4000 lat)
i papieru (3-5 miesięcy) w glebie. Podkreślamy, że śmieci „tworzą się” bardzo szybko, ale znikają bardzo długo.

Proponujemy dzieciom wykonanie doświadczenia polegającego na zakopaniu w słojach z ziemią: kawałka starej gazety, plastikowej nakrętki, metalowego kapsla. Z pomocą dzieci przygotowujemy doświadczenie. Słoje podpisujemy i stawiamy w „kąciku przyrody”.
Zapowiadamy, że co kilka dni będziemy zraszać ziemię (symulacja naturalnego środowiska rozkładu w glebie), a za 3-4 tygodnie sprawdzimy,co stało się z naszymi odpadkami.

10. Podsumowanie zajęć:
By las był zielony, wody nie ubyło
i każdego ranka wokół było miło
piątek czy niedziela – pamiętają dzieci
i SEGREGUJĄ ŚMIECI!!!
11. Karta pracy – zaprowadź dziecko z jego odpadami do odpowiedniego kontenera i pokoloruj na poprawny kolor.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.