X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27467
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusze zajęć wiosennych

Liszczyk Agnieszka 17. 03. 2014
GRUPA 6-LATKI

SCENARIUSZ ZAJĘĆ- I

KRĄG TEMATYCZNY: Czy to wiosna już?

TEMAT DNIA: W poszukiwaniu wiosny?- słuchanie opowiadania A.Galicy pt: „Chomik szuka wiosny”. Poznanie zwiastunów wiosny.

CEL GŁÓWNY: rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny.

CELE OPERACYJNE:
-uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
-wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń
poprawnie spostrzega słuchowo i wzrokowo
ma świadomość wielozmysłowego poznawania przyrody
rozumie konieczność ochrony przyrody
potrafi współdziałać w grupie
jest sprawne manualnie

METODY: słowna, oglądowa, czynna – zadania stawiane dzieciom do wykonania, burza mózgów, pedagogika zabawy, C. Orfa, I.Majchrzak
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: treść opowiadania A.Galicy, historyjka obrazkowa do opowiadania, ilustracja przedstawiająca „Panią Wiosnę”, obrazki do rebusu fonetycznego, karty pracy dla grup


PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Zabawa integracyjna: „ Witam dziś w przedszkolu”

2. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
Odsłanianie ilustracji wg rosnącej liczby kropek.
Rozwiązanie rebusu fonetycznego- utworzenie z pierwszych głosek przedstawionych obrazków wyrazu WIOSNA. Umieszczenie pod obrazkami liter utworzenie wyrazu do globalnego czytania.

3.Wysłuchanie opowiadania pt: „Chomik szuka wiosny”.

4. Analiza treści utworu- dzieci odpowiadają na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu – próby budowania przez dzieci samodzielnych wypowiedzi. Umieszczenie na tablicy ilustracji przedstawiających oznaki wiosny (bocian, kwiaty, słońce). Zwrócenie uwagi na ochronę niektórych gatunków pierwszych wiosennych kwiatów

5. Podział na grupy wg doboru losowego. Praca w małych zespołach z ilustracjami: określanie rodzaju zmysłu, którym poznajemy różne elementy przyrody. (ptaki, słońce, deszcz, wiatr, kwiaty, żaba)

6. Zabawa rytmiczno- ruchowa z tekstem. Dzieci wypowiadając tekst improwizują ruchem
z wykorzystaniem gazet.
„Świeci słoneczko jasne, wieje wiosenny wiatr
i każdy ma ochotę wędrować sobie w świat.
Grzeje słoneczko mocno, pada wiosenny deszcz
urosną śliczne kwiatki, my urośniemy też”

7. Praca indywidualna- kolorowanie obrazka wg ustalonego kodu.

8. Zabawa ruchowa- „Gonimy motyla”- naśladowanie ruchów motyla w locie dostosowanych do rytmu i tempa melodii.


Liszczyk Agnieszka 17. 03. 2014
GRUPA 6-LATKI


SCENARIUSZ ZAJĘĆ- II


KRĄG TEMATYCZNY: Czy to wiosna już?

TEMAT DNIA: Wiosenne rachunki- doskonalenie umiejętności dodawania

CEL GŁÓWNY: rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 10.

CELE OPERACYJNE:
-potrafi liczyć na konkretach
-uważnie słucha
-poprawnie ustala wynik dodawania

METODY: - czynne: zadań stawianych do wykonania
-słowne: rozmowa; instrukcja słowna
-elementy metody „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
-metoda R.Labana

FORMY PRACY: grupowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: treść zagadek matematycznych, karty pracy, instrumenty (trójkąt, grzechotka, dzwonki)


PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Dzieci siedzą w kole, mają ze sobą 10 drobnych kolorowych klocków, po wysłuchaniu zagadki matematycznej podają wynik dodawania za pomocą kartonika z odpowiednią cyfrą.

Wysoko na niebie fruwały 3 skowronki. Razem ze skowronkami wesoło śpiewały 4 słowiki. Ile ptaszków śpiewało na cześć wiosny ? (7)
Nad łąką zaroiło się od barwnych motylków. 5 motyli fruwało nad wodą a 3 przysiadły na kwiatach. Ile razem motyli witało wiosnę ? (8)
Na wiosennej łące chodziło po trawie 5 biedronek, 2 siedziały na listku, a jeszcze 2 na stokrotce. Ile biedronek było na łące? (9)
Na łące zakwitło 5 białych i 5 różowych stokrotek. Ile kwiatów zakwitło? (10)
Na powitanie wiosny 6 żabek śpiewało w chórze w stawie, 2 na lewym brzegu i 2 na prawym brzegu. Ile żab śpiewa w chórze? (10)
Na łąkę przyleciały 3 bociany, a potem jeszcze 4 i jeszcze 1. Ile bocianów przyleciało na wiosenną łąkę (8).
Pani wiosna niesie w swym koszu 3 krokusy, 1 tulipana i 4 przebiśniegi. Ile kwiatów Pani wiosna ma w swym koszu? (8)
Ptaki w lesie rozpoczęły budowę gniazd na sośnie zbudowały 2, na brzozie 3 i 1 na kalinie. Ile ptaki zbudowały gniazd? (6)

2. Zabawa ruchowa: „Ptaki do gniazd".

Kilkoro dzieci otrzymuje kartoniki z różną ilością kropek od 0 do 5 i są to gniazda. Pozostałe dzieci to ptaki. Ptaki fruwają swobodnie w rytm muzyki, na przerwę w muzyce szukają gniazda, tak by nie było więcej ptaków w gnieździe niż wskazuje kartonik.

3. Dopełnianie płatków stokrotki do podanej liczby.

4.Zabawa relaksująca, opowieść ruchowa- „Kwiaty rosną”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.