X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27257

Apostołka Bożego Miłosierdzia. Scenariusz zajęć

Apostołka Bożego Miłosierdzia


Poziom nauczania:
Szkoła podstawowa, klasy III-IV.

Wiodące cele katechetyczne:
Poznanie życia świętej Faustyny Kowalskiej.
Zapoznanie się z orędziem Pana Jezusa o nieskończonym miłosierdziu Bożym.
Poznanie modlitwy koronka do Bożego Miłosierdzia.

Szczegółowe cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia ucznia):

1. WIEDZA
U. wymienia najważniejsze wydarzenia z życia świętej Faustyny.
U. wie na czym polega Boże Miłosierdzie.
U. poznał modlitwę koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. UMIEJĘTNOŚCI
U. potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z życia świętej Faustyny.
U. potrafi wskazać na czym polega misja świętej Faustyny.
U. potrafi wskazać, jak można uprosić Boże Miłosierdzie.

3. POSTAWY
U. naśladuje świętą Faustynę w modlitwie.
U. wyraża pragnienie osiągnięcia świętości.

Procedury osiągania celów:
1. Modlitwa.
2. Praca z tekstem biblijnym.
3. Rozmowa kierowana.
4. Metoda „szczepionka”.
5. Wykład.
6. Ekspozycja.

Środki dydaktyczne:
1. Pismo święte.
2. Obraz świętej Faustyny.
3. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego.
4. Różaniec.
5. Tekst z napisem: BOŻE MIŁOSIERDZIE.
6. Tekst z napisem: KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
7. Fragmenty dzienniczka s. Faustyny.
8. Recepty.


WPROWADZENIE

Powitanie i modlitwa.

„Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem”. Amen.

K. umieszcza na tablicy tekst Pisma świętego:

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1 J 4, 8).

-Co oznaczają te słowa?
-W jaki sposób Bóg okazuje miłość człowiekowi?

K. podsumowuje wypowiedzi uczniów.

Kiedy miłość Boga kieruje się do grzesznika nazywa się miłosierdziem. (K. umieszcza na tablicy planszę z napisem Boże Miłosierdzie). O Bożym Miłosierdziu całemu światu przypomniała święta siostra Faustyna Kowalska – bohaterka dzisiejszej katechezy.

PODANIE PRAWDY

Przyjrzymy się dziś postaci siostry Faustyny Kowalskiej, którą Pan Jezus wybrał na swoją sekretarkę. Miała ona poprzez swój dzienniczek, który pisała ogłosić całemu światu, jak miłosierny jest Bóg w stosunku do grzeszników.

K. pokazuje uczniom obraz siostry Faustyny, a następnie Pana Jezusa miłosiernego.

Popatrzcie tak wyglądała siostra Faustyna, a tak Pana Jezus, który jej się ukazywał. Obraz ten powstał na polecenie samego Pana Jezusa.

-Jak wygląda Pan Jezus?
-Gdzie trzyma swoje ręce?
-Co to może oznaczać?

POGŁĘBIENIE

K. opowiada życiorys świętej Faustyny Kowalskiej.

Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w wielodzietnej rodzinie chłopskiej we wsi Głogowiec k. Łodzi. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, potem pracowała jako pomoc domowa. Mając 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pracowała w kuchni, ogrodzie, przy furcie, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pan Jezus powierzył jej misję przypomnienia światu prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka. Siostra Faustyna swoje życie złożyła w ofierze za grzeszników i z tego tytułu doznawała także różnych cierpień, aby przez nie ratować dusze. Wyniszczona gruźlicą i cierpieniami, zmarła 5 października 1938 r. w Krakowie – Łagiewnikach. Tam też spoczywają jej doczesne szczątki. W 2000 r. została włączona w poczet świętych. W 2002 r. papież Jan Paweł II w Krakowie – Łagiewnikach poświęcił kościół ku czci Bożego Miłosierdzia.

-Jaką misję miała do wypełnienia święta Faustyna?

ZASTOSOWANIE

K. umieszcza na tablicy tekst z napisem Koronka do Bożego Miłosierdzia, a uczniom rozdaje teksty tej modlitwy (lub obrazki z tą modlitwą) i wyjaśnia zasady jej odmawiania, pokazując różaniec.

Koronkę tę podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie, jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego. Odmawiający tę koronkę ofiarują Bogu Ojcu <<Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo>> Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy swoje, bliskich i całego świata, a jednocząc się z ofiarą Jezusa, odwołują się do tej miłości, jaką Ojciec niebieski darzy Syna, a w Nim wszystkich ludzi. Pan Jezus obiecał, że kto będzie odmawiał tę koronkę, to ogarnie go miłosierdzie, a szczególnie w godzinie śmierci.

K. rozdaje wybranym uczniom fragmenty dzienniczka siostry Faustyny i prosi o ich odczytanie.

Uczeń 1:
Pan Jezus powiedział: „Kto tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego”. (Dz. 687).

Uczeń 2:
Pan Jezus powiedział: „O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę”. (Dz. 1731).

Uczeń 3:
Pan Jezus powiedział: „Kiedy przy umierającym odmawiają tę koronkę uśmierza się gniew Boży, a niezgłębione miłosierdzie Boże ogarnie dusze”. (Dz. 811).

K. zadaje pytanie:

-Dlaczego warto odmawiać tę modlitwę?

POWTÓRZENIE

K. rozdaje uczniom recepty i prosi, aby zapisali na niej co należy robić i co stosować, aby dostać się do nieba. Po zakończonej pracy uczniowie odczytują swoje recepty.

ZAKOŃCZENIE

K. zaprasza uczniów do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.