X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27256

Święty Jan Paweł II - niestrudzony Apostoł Chrystusa. Scenariusz zajęć

Poziom nauczania:
Szkoła podstawowa, klasy III-IV.

Wiodące cele katechetyczne:

- Zapoznanie uczniów z życiem i apostolską misją Jana Pawła II.
- Kształtowanie postawy wdzięczności za dar życia Ojca Świętego.
- Dążenie do świętości na wzór Jana Pawła II.

Szczegółowe cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia ucznia):

1. WIEDZA
U. zna życiorys Jana Pawła II.
U. wie, dlaczego należy dążyć do doskonałości.
U. rozumie, na czym polega świętość życia.

2. UMIEJĘTNOŚCI
U. potrafi opisać postać Jana Pawła II.
U. dostrzega potrzebę dążenia do świętości w swoim życiu.

3. POSTAWY
U. planuje osobiste zdobywanie świętości.
U. stara się być wiernym świadkiem Chrystusa.

Procedury osiągania celów:
1. Modlitwa.
2. Analiza tekstu biblijnego.
3. Rozmowa kierowana.
4. Praca z komputerem lub DVD.
5. Ekspozycja.

Środki dydaktyczne:
1. Pismo święte.
2. Portret Jana Pawła II.
3. Świeca.
4. Płyty CD na temat osoby Jana Pawła II.
5. Obrazki z postacią Jana Pawła II.
6. Teksty modlitwy.


WPROWADZENIE

Powitanie i modlitwa.

K. umieszcza na tablicy tekst Pisma świętego:

„BĄDŹCIE WIĘC WY DOSKONALI, JAK DOSKONAŁY JEST OJCIEC WASZ NIEBIESKI” (Mt 5, 48).

-Co znaczą te słowa?
-Do czego wzywa nas Bóg?
-Jak można dążyć do doskonałości?

PODANIE PRAWDY

K. zapala świecą i prezentuje uczniom portret Jana Pawła II oraz krótko charakteryzuje jego postać.

Jan Paweł II – Papież pełnił swoją posługę na Stolicy Piotrowej przez ponad 26 lat. Jego pontyfikat cechowała olbrzymia ilość podróży, spotkań, przemówień, napisanych i wydanych dokumentów. Był niezłomnym świadkiem Chrystusa, całym swoim sercem przylgnął do Maryi, którą również bardzo czcił.
Papież Jan Paweł II emanował świętością, dobrocią i mądrością. Bardzo kochał dzieci i młodzież. Dawał im przykład, jak należy kochać Boga, jak żyć Jego przykazaniami, jak dążyć do prawdziwego szczęścia. Mówił: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – „Nie lękajcie się”. Dziś nazywamy go Wielkim, Niezłomnym i Niestrudzonym Świadkiem Chrystusa, Papieżem Pielgrzymem.
Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie życiorys Jana Pawła II, prześledzimy jego podróże apostolskie oraz jego nauczanie.

POGŁĘBIENIE

K. prezentuje przygotowane wcześniej fragmenty płyt CD, na których ukazane jest życie, podróże apostolskie oraz nauczanie Jana Pawła II.

Jan Paweł II odwiedził wiele krajów na świecie. Wszędzie tam, gdzie pojechał głosił Dobrą Nowinę, mówił o Bogu, wzywał do modlitwy, miłości i przebaczania. Był serdecznie i gorąco witany, a to co mówił było owacyjnie przyjmowane. Był ceniony i podziwiany przez wszystkich nawet przez tych, którzy w Boga nie wierzyli. Wielu pod wpływem jego nauk nawróciło się.

-Powiedzcie skąd Papież Jan Paweł II czerpał siły do tak wielu zadań?

ZASTOSOWANIE

K. rozdaje uczniom obrazki z wizerunkiem Jana Pawła II. Uczniowie mają za zadanie wkleić je do zeszytu i wokół postaci Papieża wypisać cechy charakteru jakimi odznaczał się Jan Paweł II. Po skończonej pracy uczniowie odczytują wykonane zadanie.

POWTÓRZENIE

Jan Paweł II był świadkiem Chrystusa, dążył do doskonałości. Swoim życiem ukazał nam, jak można osiągnąć świętość.

K. rozdaje uczniom teksty, które mają uzupełnić (załącznik nr 1).

Dokończ zdania:
Święty to ........................................
Święty jest, jak ........................................
Święty w swoim życiu ........................................

ZAKOŃCZENIE

Praca domowa:

Napisz list do kolegi lub koleżanki, w którym uzasadnisz, w jaki sposób można naśladować Jana Pawła II.

K. rozdaje uczniom tekst modlitwy (załącznik nr 2) i zaprasza do wspólnej modlitwy.

Modlitwa za wstawiennictwem Jana Pawła II

„Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą z nadzieją prosimy ............”. Amen.

Załącznik nr 1

Dokończ zdania:
Święty to ........................................
........................................
Święty jest, jak ........................................
........................................
Święty w swoim życiu ........................................
........................................
=============================================================

Załącznik nr 2

Modlitwa za wstawiennictwem Jana Pawła II.
„Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą z nadzieją prosimy”. Amen.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.