X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27064
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zdrowie małego przedszkolaka - progam

PROGRAM ,,Zdrowie małego przedszkolaka''

Program opracowały:
-mgr Krystyna Idkowiak wychowawca grupy „Biedronek” z Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku Filia Małachowo,
-mgr Izabela Kocińska wychowawca grupy „Krasnali” z Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku

Wstęp

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju. Dobry stan zdrowia przedszkolaka gwarantuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu, a także ułatwia zabawę
i naukę. Wiek przedszkolny to okres, w którym kształtują się postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone w dzieciństwie przyzwyczajenia i nawyki decydują o późniejszym stylu życia, dlatego edukacja prozdrowotna pełni bardzo ważną rolę w procesie wychowania małego dziecka. Edukację do zdrowia należy rozpocząć jak najwcześniej.
Szeroko rozumiana edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych to przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia oraz rozwijanie umiejętności i nawyków, które pomogą skutecznie tę wiedzę wykorzystać.

Przebywając w przedszkolu wiele godzin, dziecko zdobywa podstawowe informacje i umiejętności niezbędne do wzmacniania zdrowia w sposób naturalny: w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem.
Nauczyciele przedszkola w sposób planowy i zamierzony stwarzają określone sytuacje wychowawcze wywołujące proces rozwojowy zdrowotnego wychowania dziecka, kierują tym procesem, przekształcają psychikę, nastawienie, postawy, poglądy i zachowanie się dziecka w sprawach łączących się ze zdrowiem i higieną. Rezultatem tego procesu wychowawczo – zdrowotnego będzie wiedza dziecka z zakresu ochrony zdrowia i higieny, przyswojenie nawyków higieniczno – zdrowotnych oraz ukształtowanie postawy w zakresie kultury zdrowotnej i zdrowego odżywiania.
W zakresie żywienia zadaniem przedszkola jest nie tylko racjonalne i regularne żywienie, lecz również wdrażanie dzieci do właściwego, kulturalnego spożywania posiłków.

Dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego nawyki oraz przyzwyczajenia i decydują o jego późniejszym stylu życia. Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Zasoby, w które zostanie wyposażony młody organizm, są podstawą dobrego funkcjonowania przez wiele lat. Dlatego przedszkole to najlepsze środowisko dla dziecka, by rozpocząć i wdrażać systematycznie podstawy wychowania zdrowotnego.


Założenia programowe

Program „Zdrowie małego przedszkolaka ” powstał w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego”. Zdrowie to temat , który pojawia się bardzo często w rozmowie oraz podczas zabaw dowolnych dzieci. Przedszkolacy często bawią się w lekarza, pielęgniarkę czy higienistkę, leczą swoje misie, lalki czy maskotki.

Cele realizacji programu:

Głównym celem niniejszego programu jest poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia stwarzając warunki do jego kształtowania . Ponadto naszym celem jest również uświadomienie dzieciom odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia.

METODY I FORMY PRACY:

Metody pracy:
• Obserwacyjne
• Słowne
• Metody aktywizujące

Formy pracy:
• praca z całą grupą
• indywidualna
• zespołowa

Sposoby realizacji:
• literatura
• zabawy integracyjne
• zabawy aktywizujące i ruchowe
• zabawy przy muzyce
• drama
• zabawy ze śpiewem
• prace plastyczne
• wycieczki
• konkursy plastyczne
• zawody sportowe
• konkursy, quizy
• gazetka edukacyjna dla rodziców
• szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego

Cele szczegółowe:

-potrafi uzasadnić rolę właściwego odżywiania,
-wie, że należy spożywać dużo owoców i warzyw,
-rozumie konieczność ograniczania spożywania słodyczy,
-rozumie pojęcie „witaminy” i ,,zdrowie’’ ,
-zna niektóre witaminy i produkty je zawierające,
-zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne,
- chętnie pije wodę z dystrybutora
-rozwija aktywność ruchową poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych pod hasłem „Sport na wesoło”, w spacerach, wycieczkach krajoznawczych,
-potrafi ubrać się stosownie do aktualnej pory roku,
-potrafi przygotować zdrowe kanapki,
-pokonuje lek przed wizytą u lekarza,
-zna numery alarmowe 997,998,999 oraz 112 ,
-potrafi przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia ,
-wie, w jakiej sytuacji należy wezwać karetkę,
-dba o higienę jamy ustnej, zna zasady poprawnego mycia rąk,
-wie, na czym polega praca lekarza

W dążeniu do osiągnięcia założonych celów ważną rolę odgrywa właściwe środowisko wychowawcze przyjazne dziecku oraz stworzenie warunków zapewniających możliwość wielostronnego rozwoju. Dziecko musi mieć w pełni zaspokojoną naturalną potrzebę ruchu, dostęp do różnorodnych sprawnych technicznie urządzeń, przyborów i pomocy dydaktycznych inspirujących do zdobywania wiedzy, umiejętności i nawyków.

Środki dydaktyczne:

-plansze demonstracyjne,
-rekwizyty tematyczne/m.in. fantomy, chusta trójkątna, kołnierz ortopedyczny, koc termiczny/,
-gazetki tematyczne,
-kąciki tematyczne,
-płyty z nagraniami,
-scenariusze zajęć,
-podkładki, sztućce

METODY I FORMY PRACY:
Metody pracy:
• Obserwacyjne
• Słowne
• Metody aktywizujące
Formy pracy:
• praca z całą grupą
• indywidualna
• zespołowa

Sposoby realizacji:
• literatura
• zabawy integracyjne
• zabawy aktywizujące i ruchowe
• zabawy przy muzyce
• zabawy ze śpiewem
• prace plastyczne
• gry stolikowe
• układanki
• bajki o tematyce prozdrowotnej
• wycieczki
• konkursy plastyczne
• zawody sportowe
• konkursy, quizy
• gazetka edukacyjna dla rodziców
• szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla dzieci
• spotkanie integracyjne

Planowane działania

1. Wycieczka do Przychodni Lekarza Rodzinnego i Gabinetu Stomatologicznego.
2.Założenie kącika lekarskiego.
3.Spotkanie z pielęgniarką środowiskową.
4.Wykonanie pracy plastycznej Pt: „Karetka pogotowia”.

5.Higiena mycia zębów i rąk./udział w biciu rekordu Guinnessa/

6.Zapoznanie z kolejnymi etapami mycia rąk -wykonanie plakatu na ww temat oraz jego ekspozycja w łazience.

7. Zabawy tematyczne „Gabinet lekarski

8. Nauka piosenki o tematyce zdrowotnej.
9. Udział w ćwiczeniach gimnastycznych Pt: „Sport na wesoło”.

10. Zachęcanie do picia wody z dystrybutorów
11. Dzień warzyw, owoców i soków.

12. Działanie praktyczne „Kanapkowe pyszności”.
13. Stworzenie kodeksu zdrowego przedszkolaka./ekspozycja w sali przez cały rok/

14.Nauka nakrywania do stołu i posługiwania się sztućcami /nóż+ widelec+ łyżka/

15.Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
16.Owoce zamiast słodyczy na urodziny i imieniny w przedszkolu
17.,,DZIEŃ CZYŚCIOCHA’’- konkurs podsumowujący zdobyte wiadomości i umiejętności podczas realizacji programu ,,Zdrowie małego przedszkolaka’’ /integracja grup /

Sposoby ewaluacji:

-wycieczki, spacery,
-scenariusze zajęć,
-ankieta dla rodziców,
-wykonanie wspólnego plakatu-KODEKSU PRZEDSZKOLAKA,
-konkurs podsumowujący zdobyte wiadomości podczas realizacji programu,
-bezpośrednie rozmowy z dziećmi,

Czas trwania programu-miesiąc listopad/grudzień 2014 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.