X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27063
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Poznajemy Tulipanka - scenariusz zajęć dla grupy II

Cel główny:
- wykorzystanie metod aktywizujących dzieci
- aktywne uczestnictwo dziecka w zajęciach
- utrwalanie znajomości nazw wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, tulipan,
- utrwalanie określeń dotyczących ilości przedmiotów w zbiorze: mniej, więcej, tyle samo,
- rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i muzycznej,

Cele operacyjne (dziecko wie, zna, potrafi ...):
- zna historię Tulipanka na podstawie teatrzyku
- wie jak wygląda tulipan oraz jego cebulka
- wie czego potrzebuje roślina do życia
- potrafi rozpoznać części składowe rośliny: korzeń, łodyga, liście, kwiat
- potrafi skojarzyć fakty i związki przyczynowo –skutkowe w przyrodzie

- rozpoznaje i nazywa kwiaty: przebiśniegi, krokusy, tulipany,
- posługuje się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo,
- próbuje tworzyć zbiory,
- przelicza w zakresie 5
- porusza się w rytmie muzyki, naśladuje ruchy nauczyciela,
- odgaduje zagadki

Metody pracy:
- słowne – objaśnienia, rozmowa
- oglądowe – prezentacja ilustracji prezentowanych przez nauczycie
-aktywizujące: pedagogika zabawy, „burza mózgów”, drama, inscenizacja, prawda/fałsz według M. Kielar Turskiej, aktywizowanie zmysłów według I. Flemming, J. Fritz, elementy twórczego obcowania z muzyką według Koncepcji Carla Orffa, Aktywnego słuchania muzyki poważnej według Batii Strauss, Edukacji przez ruch wg. Klanzy ,

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa

Pomoce:
sylwety do teatrzyku (cebulka tulipanowa, słonko, deszczyk, sylweta dorosłego tulipana, postacie dzieci), cebulki tulipanów oraz żywy okaz kwiatu, ziemia, doniczki, łopatki, podkład muzyczny do zabawy, ilustracje przedstawiające kwiaty: krokusy, przebiśniegi, tulipany, emblematy wazonów i kwiatóq , chusty szyfonowe, muzyka Vivaldiego – utwór «Wiosna».


Przebieg zajęcia:
1. Zabawa integrująca grupę pt.: „Wszyscy są’’. Dzieci stoją w parach-klaśnięcie, ręka prawa do prawej, lewa do lewej, klaśnięcie ręka prawa do prawej, lewa do lewej, pokazujemy na siebie, potem na kolegę i przy trzech klaśnięciach zmiana partnera, itd.
2. Oglądanie inscenizacji pt.: „Historia o żółtym Tulipanie” w formie teatrzyku sylwet.

3. Rozmowa o przygodzie „Małego Tulipanka” i odwiedzających go gościach(deszczyk, promyk słoneczny, dzieci.
4. Zabawa muzyczno — ruchowa «Rozkwitają pączki kwiatów».
Każde dziecko dostaje chustę szyfonową i przy muzyce Vivaldiego «Wiosna» tańczy. Na dźwięki deszczu i burzy dzieci kucają i nakrywają głowy chustami. Po deszczu wstają, i stojąc w miejscu, zgniatają chustkę w dłoniach (chowają chustki tak, aby były niewidoczne). Pod koniec utworu n-lk wycisza muzykę, w tym czasie dzieci powoli rozchylają dłonie (chusta rozkłada się jak rozkwitające pączki kwiatów) i spokojnym krokiem spacerują po sali.

6.Zabawa dydaktyczna «Pachnący tulipan». Oglądanie w donice żywego okazu tulipana.
Wyróżnienie podstawowych części rośliny:
-korzeń
-łodyga
-liście
-kwiat
Omówienie niezbędnych warunków potrzebnych do życia każdej rośliny (ziemia, woda, nasłonecznienie ...)

7. Zabawa muzyczno — ruchowa «Sadzenie kwiatków ».
Dzieci z założonymi na głowie czapeczkami /karigami/ idą jeden obok drugiego trzymając się za ręce w rytm słyszanej muzyki. Ostatnie dziecko z rzędu, kiedy usłyszy klaśnięcie zatrzymuje się i stoi nieruchomo, pozostali idą dalej. Kiedy wszyscy będą stali w miejscu ,,Ogrodnik’’ sprawdza czy kwiaty się przyjęły – prosimy aby każde dziecko - kwiat powtórzyło po nim dźwięki.

8.„Jaki to kwiatek” – odgadywanie zagadek słownych i obrazkowych.

Jeszcze wszystko uśpione,
Jeszcze nic nie rośnie,
a on śnieg przebija
i mówi o wiośnie?
Przebiśnieg

Na górskiej polance,
zakwitam co roku,
rosnę też w ogródkach,
nazywam się...
Krokus
Jak ten kwiat się nazywa
co słowo «pan» w nazwie ukrywa... Tulipan

9. Zabawa muzyczna «Marcowa pogoda » z wykorzystaniem niekonwencjonalnych instrumentów np. woreczków foliowych, gazet, łyżeczek plastikowych, kubków po jogurtach i gumek, butelek szklanych itp).
- Podział dzieci na zespoły zjawisk atmosferycznych.
- Ilustrowanie dźwiękowe opowiadania.

10. Zabawa matematyczne «Liczenie tulipanów » . Przeliczanie elementów, porównywanie ich liczebności.
Dzieci otrzymują po dwa wazony i po trzy tulipanki w kolorze żółtym i czerwonym. Zadanie polega na włożeniu tulipanów do wazonów, tak aby w jednym wazonie było o jeden więcej niż w drugim.

11. Zakończenie -«Zakładamy hodowlę tulipanów» . Sadzenie cebulek tulipanów w doniczkach wg instrukcji nauczycielki. Ustawianie doniczek z cebulkami w kąciku przyrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.