X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27065
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wyjeżdżamy na wakacje - scenariusz zajęcia dla dzieci 4-5 letnich

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA DZIECI 4 i 5- LETNICH

PROWADZĄCA: Agnieszka Wołczenko
TEMATYKA TYGODNIA: WKRÓTCE WAKACJE.
TEMAT ZAJĘCIA: WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE.

Podstawa programowa/ umiejętność kluczowa- finalna:
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania pisania./
14.2- potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
14.6- dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną./
13.2- wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych.

CELE OGÓLNE:
• zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,
• dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
• utrwalenie figur geometrycznych,
• uwrażliwienie dzieci na piękno polskiego krajobrazu,
• rozwijanie prawidłowego wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie sprawności manualnych.

CELE OPERACYJNE /dziecko.../:
• wypowiada się na temat wakacyjnego wypoczynku,
• rozwija twórcze myślenie,
• potrafi odczytać rozwiązanie krzyżówki,
• potrafi rozwiązywać zagadki słowne,
• dzieli wyrazy na sylaby,
• wyróżnia pierwszą i ostatnia głoskę w wyrazie,
• umie gromadzić słownictwo na określony temat,
• potrafi sprawnie dodawać i odejmować w zakresie 10,
• zna i rozróżnia figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,
• rozumie przeczytany tekst,
• zna krajobrazy typowe dla naszego kraju,
• potrafi zaśpiewać piosenkę o tematyce wakacyjnej,
• wykonuje pracę plastyczną technika collage,
• zgodnie współpracuje z kolegami i koleżankami podczas wykonywania pracy plastycznej,
• aktywnie uczestniczy w zajęciu,
• przestrzega przyjęte zasady i reguły panujące w grupie.

METODY:
- podające: pokaz, obserwacja, objaśnienie,
- poszukujące: rozmowa, metoda zadań stawianych dziecku,
- ekspresywne: improwizacja ruchowa, muzyczna.

FORMY PRACY:
- praca z całą grupą,
- indywidualna,
- grupowa.

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE DZIAŁANIE:
Ilustracje przedstawiające las, góry, łąkę, diagram krzyżówki, rozsypanka wyrazowa, „Zagadki dla najmłodszych” Joanna Stec, wycinki z gazet przedstawiające krajobrazy naszego kraju, koperty z naklejonymi figurami geometrycznymi, sylwety płotów, kotów i garnków, magnetofon, płyta CD- „Śpiewające brzdące”, „Vivaldi”, klej, duże arkusze papieru.


PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Wspólne powitanie dzieci wraz z nauczycielką: zabawa ruchowa „ Jesteśmy...”
Wszyscy są- witam was,
Zaczynamy, już czas.
Jestem ja, jesteś ty
Raz, dwa, trzy.

2.Rozmowa z dziećmi- umowy między nauczycielką i dziećmi:

- zgłaszamy się do odpowiedzi,
- cierpliwie czekamy na swoją kolej,
- mówimy półgłosem,
- nie przeszkadzamy sobie wzajemnie,
- wszyscy staramy się brać udział w zajęciu.

3.Zabawa: ,,Odszukaj niespodziankę”.

Dzieci chodzą po sali i szukają ukrytej koperty. Po odnalezieniu koperty nauczycielka odczytuje zadania do wykonania / koperty oznaczone są poznanymi figurami geometrycznymi/:
/ koło/- Rozwiązanie krzyżówki
/ kwadrat/- „Wakacyjne wędrówki”
/ prostokąt/-„Daleka wędrówka”- opowieść ruchowa
/ trójkąt/- ,,Rozmowa płotów” – rozwiązanie działań matematycznych.

4.,,Wakacje” – rozwiązanie krzyżówki .

Diagram krzyżówki umieszczony na tablicy, hasła są napisane na kartkach. Nauczycielka czyta zagadki, dzieci rozwiązują je, odnajdują odpowiednią kartkę z hasłem i umieszczają ją w diagramie krzyżówki. Dzielenie odgadniętych haseł na sylaby, wyróżnianie pierwszej
i ostatniej głoski. Odczytanie hasła: WAKACJE.

5.„Wakacyjne wędrówki”- losowanie obrazków wyciętych
z kolorowych czasopism.

- opisywanie przez dzieci, co przedstawiają wylosowane obrazki,
- odgadywanie przez pozostałe dzieci,
- opowiadanie przez dzieci, dokąd pojadą na wakacje.

6.„Daleka wędrówka”- opowieść ruchowa przy muzyce
A. Vivaldiego „Cztery pory roku”- LATO

Zaprezentowanie przez nauczyciela ilustracji przedstawiających las, łąkę, góry
i objaśnienie, jak należy się poruszać, gdy uniesie w górę którąś z nich. Gdy podniesie do góry ilustracje lasu: poruszamy się jak w lesie- powoli, podnosząc wysoko nogi, omijając wystające korzenie drzew. Gdy podniesie ilustracje przedstawiającą łąkę: można biec. Natomiast ilustracja góry: należy iść bardzo wolno, naśladując ruchem wspinaczkę.
Zaproszenie przez nauczyciela dzieci do wspólnej wędrówki. Tylko te dzieci, które podczas zabawy się nie pomylą, dotrą do celu wędrówki.

7. "Rozmowa płotów”- zabawa matematyczna.

Inscenizacja wiersza- umieszczenie przez nauczyciela na tablicy dwóch płotów.
Recytowanie wiersza i ilustrowanie go sylwetami kotów /w różnych kolorach i różnej wielkości/ i garnków.

Tak narzeka płot do płota: od prababki i pradziada?
„Co to znowu za robota? Wiesza także garnki nowe:
Czemu to na deskach płotu te od zupy, miodu, mleka...”
Siada kocur obok kota, „Niech kolega nie narzeka!
Gospodyni zaś układa Taką role maja płoty:
Stare garnki Suszyć garnki, gościć koty”.

- liczenie sylwet kotów i garnków na każdym płocie, pokazywanie ich liczby na kartonikach,
- porównywanie liczebności zbiorów: określanie, gdzie jest więcej garnków i kotów, gdzie mniej, i o ile więcej /mniej/,
- liczenie, ile jest razem garnków i kotów na obu płotach / dodawanie w zakresie dziesięciu/,
- tworzenie sytuacji do układania działań na odejmowanie.

8.Wspólne śpiewanie piosenki pt.: „Jedziemy na wakacje”. /
z płyty „Śpiewające brzdące”/.

9.Zaproszenie dzieci 4 i 5- letnich do wykonania pracy plastycznej techniką collagu: „Moje wymarzone wakacje”.

- zaprezentowanie przez nauczycielkę sposobu wykonania pracy plastycznej,
- dzieci podzielone na grupy 5- osobowe tworzą „obraz” przedstawiający miejsce ich wymarzonych wakacji / wykorzystanie wycinków z gazet/. Uzupełnienie swoich prac poprzez dorysowywanie elementów kredkami bądź pisakami.
- Zorganizowanie wystawki prac dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.