X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27021
Dział: Gimnazjum

Kilka słów o roli rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych dziecka

Rodzice często zastanawiają się, kim zostanie ich dziecko, gdy dorośnie.
Niejednokrotnie zajmowane przez nich stanowisko i ich postawa posiadają istotne, a czasem decydujące dla przyszłości dziecka znaczenie.
To od rodzica zależy, czy będzie towarzyszył dziecku, na każdym etapie rozwoju edukacyjno-zawodowego, czy będzie wspierał je w dokonywaniu niełatwych decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej.
Rolą rodziców jest troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa Przykład dorosłych zwłaszcza rodziców jest bardzo istotnym elementem rozwijania właściwego stosunku do pracy. Trudno pomóc dziecku, gdy w domu rodzinnym panuje atmosfera lekceważąca pracę. Dzieci są dobrymi obserwatorami i jeśli widzą, że dorośli swoją pracę wykonują niedbale, to istnieje prawdopodobieństwo, że właśnie taka zła, niesolidna praca stanie się dla nich wzorem godnym naśladowania. Rodzice powinni zatroszczyć się o taką atmosferę w środowisku rodzinnym, aby każdy czuł się uczestnikiem wspólnego trudu i potrafił uszanować dobrą, a potępić złą pracę innych ludzi.
Dzieci od najmłodszych lat wskazują, co je interesuje, a czym nie są zupełnie zaciekawieni.
Każde dziecko ma jakieś predyspozycje, jakieś marzenia, ważne jest, by je ze sobą umiejętnie połączyć.
A zatem Drogi Rodzicu!
- poświęcaj czas wolny swojemu dziecku- rozmawiaj z nim o jego planach, zamierzeniach na przyszłość,
- słuchaj, o czym mówi dziecko i obserwuj różne jego aktywności,
- stwarzaj dziecku okazje do rozwijania i wzmacniania zainteresowań,
- dostrzegaj mocne strony dziecka,
- ucz pokonywania trudności, wyciągania wniosków z poniesionych porażek,
- dostrzegaj jego sukcesy i wyrażaj swoją aprobatę – to wzmacnia poczucie własnej wartości, daje siłę do pokonywania różnych problemów,
- zachęcaj do nauki, do pracy nad sobą,
- uświadamiaj, że każdy zawód stawia odmienne wymagania pod względem warunków fizycznych jak i zdrowotnych,
- dawaj dobry przykład np. nie spędzaj czasu wolnego w głównej mierze przed telewizorem,
- dziel się swoją wiedzą na temat zawodów, rynku pracy, pracy zawodowej,
- bądź dla dziecka przyjacielem, powiernikiem, ale nie decyduj za niego, bo to jego wybór i jego przyszłość, uszanuj zatem decyzje podjętą przez dziecko.

Warto pamiętać, że wybór zawodu nie jest aktem jednorazowym. Jest to proces złożony i długotrwały. Wybrać zawód, w głównej mierze oznacza określić siebie i swoje przyszłe życie. Decyzja taka wymaga wielu przemyśleń i zastanowienia się nad własną osobowością jak również możliwościami zatrudnienia w przyszłej pracy zawodowej.
Zatem obowiązkiem każdego rodzica winno być udzielanie wsparcia dziecku w dokonywaniu przez niego ważnych wyborów, ale nie narzucanie swojej woli, nie zmuszanie do przyjęcia swojego punktu widzenia. Albowiem rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze powinna być dla dziecka zawsze bezpiecznym azylem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.