X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26630

Słuchanie tekstu, rozpoznawanie liter, czytanie wyrazów, zdań, tekstów, przepisywanie zdań. Scenariusz zajęcia w klasie I do hospitacji diagnozującej

Temat: Słuchanie tekstu, rozpoznawanie liter, czytanie wyrazów, zdań, tekstów, przepisywanie zdań

Cel hospitacji: Prezentacja umiejętności wynikających z podstawy programowej

Cele operacyjne:
Uczeń:
- odpowie na pytania zgodnie z treścią tekstu
- rozpozna poznane litery alfabetu,
- odczyta wyrazy,
- odczyta zdania lub
- odczyta tekst,
- przepisze zdanie,
- określi liczbę wyrazów w zdaniu, zdań w tekście, sylab, głosek, liter w wyrazach

Metody pracy: słowna, praktyczne działanie, zabawowa

Formy: indywidualna i zbiorowa

Zasady: świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania, trwałości wyników nauczania

Środki dydaktyczne: kartoniki z literami drukowanymi i pisanymi, kartoniki z wyrazami, rysunkami, kartki ze zdaniami, lizaki z liczbami.


PRZEBIEG

I Część wstępna
Nauczyciel wita uczniów i panią Dyrektor oraz krótko przedstawia cel zajęcia.

II Część główna
N. odczytuje tekst. Uczniowie słuchają, a potem odpowiadają na zadane pytania. Nauczyciel przypina na tablicy kartoniki z literami drukowanymi a później pisanymi.
Uczniowie losują małe litery, następnie nazywają je i przypinają na tablicy.
Uczniowie losują wielkie litery, następnie nazywają je i przypinają na tablicy obok odpowiadających im liter małych. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z wyrazami i rysunkami.
- Dzieci odczytują wyrazy po cichu i dobierają odpowiedni rysunek, potem odczytują wyraz głośno.Nauczyciel rozdaje uczniom kartki ze zdaniami i rysunkami, a później tekstami.
Dzieci odczytują zdania lub teksty po cichu i dobierają odpowiedni rysunek, potem odczytują wyraz lub tekst głośno.
Dzieci odczytują i przepisują zdania.
Nauczyciel przypina na tablicy zdania. Uczniowie liczą wyrazy i podnoszą do góry lizak z odpowiednią cyfrą.
Dzieci dzielą wyrazy na sylaby i na głoski, podają liczbę liter ( podnoszą lizak z odpowiednią cyfrą), indywidualnie dokonują podziału wyrazów podanych przez n- la
Dzieci otwierają podręcznik na podanej stronie, liczą zdania we wskazanym tekście, podają liczbę zdań
III Część końcowa
Ocena aktywności i pracy dzieci na zajęciach
Przerwa śródlekcyjna- w przypadku widocznego zmęczenia dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.