X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26628

Scenariusz zajęć w klasie III - zadania matematyczne

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
KLASA III
Temat : Zadania różne.
Metody pracy: praktyczne działanie, ćwiczeniowa
Formy organizacyjne: indywidualna, zbiorowa
Zasady: świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania, trwałości wyników nauczania
Środki dydaktyczne: kartki z działaniami , liczbami, zadaniami, model zegara
Cele operacyjne:uczeń
- dodaje liczby w zakresie 100
- odejmuje liczby w zakresie 100
- mnoży liczby w zakresie 100
- dzieli liczby w zakresie 100
- sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia
- rozwiązuje łatwe równanie okienkowe
- rozwiązuje zadanie tekstowe na porównanie różnicowe
- wykonuje łatwe obliczenia pieniężne
- zapisuje dzisiejszą datę
- porządkuje chronologicznie daty
- odczytuje wskazania zegara
- rysuje prostokąt o podanych wymiarach
- oblicza obwód prostokąta
Treści podstawy programowej:
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100
- podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia: sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka
- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonanie jednego działania ( w tym zadania na porównanie różnicowe)
- wykonuje łatwe obliczenia pieniężne
- podaje i zapisuje daty
- porządkuje chronologicznie daty
- odczytuje wskazania zegarów, w systemach 12 i 24- godzinnym, wykonuje proste obliczenia zegarowe ( pełne godziny)
- rysuje odcinki o podanej długości, oblicza obwód prostokąta

I Część wstępna:
Nauczyciel wita uczniów i p.Dyrektor oraz krótko przedstawia cel zajęć.
II Część główna- właściwa:
N. pokazuje dzieciom kartki z działaniami arytmetycznymi (najpierw na dodawanie, potem na kolejne działania: odejmowanie, mnożenie, dzielenie).
Uczniowie podają wyniki.
Przy rozwiązywaniu działań na dzielenie U. podają działanie odwrotne
Na tablicy zapisane równania okienkowe, obok kartoniki z liczbami. U. kolejno podchodzą i przypinają właściwą liczbę
N.Rozdaje kartki z zadaniami. U. czytają po cichu treści zadań, rozwiązują je. Jedno dziecko czyta rozwiązanie i odpowiedź.
N.prosi o zapisanie daty.U. zapisuję dzisiejszą datę. Jeden uczeń zapisuje ją na tablicy. Nauczyciel rozdaje kartki z trzema datami. U. numerują daty w porządku chronologicznym.
Jeden uczeń przypina na tablicy daty w odpowiednim porządku.
N. ustawia na zegarze godzinę. U. odczytują godzinę
(rano i wieczorem)
N . ustawia zegar na daną godzinę. U odpowiadają na pytanie np. : „ Która godzina będzie za 2 godziny?”
N. prosi o narysowanie figury geometrycznej - podaje jej wymiary. U. rysują prostokąt o podanych wymiarach i obliczają jego obwód.
III. Część końcowa:
Ocena aktywności i pracy dzieci na zajęciach
Przerwa śródlekcyjna -N. wprowadza, gdy dzieci są rozkojarzone

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.